iMuSciCA – a STEAM Pedagogy

iMuSciCA – a STEAM Pedagogy

iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken.

iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. 

Er worden leereenheden ontwikkeld rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in fysica. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gebouwd of gesimuleerd (engineering). 

Interactive Music Science Collaborative Activities

Bovendien, zal iMuSciCA met ondersteunende technologieën de wetenschap achter de muziek hoorbaar maken. Leerlingen zullen eigen prototypes van 3D muziekinstrumenten ontwerpen, daaraan metingen doen en ze laten klinken. Het ultieme doel is om de opgedane interdisciplinaire inzichten ook in te zetten voor muzikale expressie. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij technologieën zoals ‘gesture recognition’ of ‘electronic pen technology’. Muziek co-creation activiteiten zullen zo toegankelijk worden voor leerlingen en leerkrachten ook als ze minder thuis zijn in muziek. 

Er wordt een ‘ICT-workbench’ gecreëerd waar men virtueel kan experimenteren zowel fysisch als muzikaal. De workbench laat leraren toe om lesscenario’s te bouwen met behulp van een toolbox. 

Als school participeren in iMuSciCA ?

Geïnteresseerde scholen die de experimentele leermaterialen tijdens het schooljaar 2017-18 en/of 2018-19 willen uittesten, kunnen zich kandidaat stellen via dit formulier. Zowel scholen uit het gewone onderwijs (muziek, fysica, wiskunde…) als het muziekonderwijs (kunsthumaniora, Deeltijds Kunstonderwijs…) komen in aanmerking. De leermaterialen zijn aanpasbaar en kunnen net zo goed gebruikt worden in de 1ste graad, 2de of 3de graad SO. Het kan in lessen muziek, Wetenschappelijk Werk, fysica, STEM en/of in het kader van een seminarie of project. Ideaal is het als een team van leerkrachten interesse toont bv. een muziekleraar en een leraar WW/Fy/Wi. Op die manier reflecteert de STEAM pedagogie zich ook in het lerarenteam. Lees wat er verwacht wordt en wat jij kan verwachten

Project Gegevens
01-01-2017
30-06-2019
H2020-ICT-2016-2017
ATHENA – Research and Innovation Centre in information communication & knowledge technologies Athens, Greece
UCLL – AOT Vakdidactiek, Diepenbeek
EA, Athene
IRCAM – Centre Pompidou, Paris
3D for All - Leopoly, Kecskemet, Hongarije
Cabrilog, Grenoble
Maths for more - Wiris, Barcelona
Université de Fribourg, Informatics, Zwitserland
www.imuscica.eu
lopend
Share: