Europees

RAYUELA – Empowering and educating young people for the internet by playing

Zowel leerlingen als leraren gebruiken het internet, sociale media, delen allerlei data…. Dit is niet geheel zonder gevaar. Rayuela wil deze gevaren op het internet onderzoeken, modelleren en beter begrijpen, in het bijzonder in relatie tot jongeren. 

Rayuela wil jongeren bewust maken van zowel de gevaren als de voordelen van het internet. Het maakt dus het goed gebruik van internet zelf tot leerinhoud: educating young people for the internet.  Een didactisch verantwoorde ‘serious game’ zal ontwikkeld worden met interactieve verhalen over cybercriminaliteit. Het project zal dus inzetten op een didactiek die helpt crimineel gedrag op het web te voorkomen en te verminderen. Hiervoor zal een samenwerking met scholen opgezet worden.

Tegelijk heeft het project als doel het beleid te ondersteunen met wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen  om maatregelen te ontwikkelen om cybercriminaliteit tegen te gaan en jongeren daarvoor weerbaar te maken. 

Bekijk de Rayuela video hier!

Lees de Rayuela newsletters:

Rayuela Newsletter 1

Rayuela Newsletter 2

Informatiebrief voor ouders van deelnemende leerlingen.

Rayuela-logo-H2020-Eu

Project Gegevens
01-10-2020
30-09-2023
H2020
Universidad Pontificia COMILLAS, Madrid
UCLL, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MADRID, TECNALIA, TIMELEX, BRATISLAVSKY INSTITUT PRE POLITICKU, TARTU UNIVERSITY, POLÍCIA LISBOA, POLICÍA VALENCIA, NORTHERN IRELAND POLICE, UGENT, TILDE, ELLINOGERMANIKI AGOGI, ALL DIGITAL, ZABALA, NEC GMBH, POLICE TALLINN
www.rayuela-h2020.eu
lopend

UCLL doet een aanbod aan scholen om samen met onderzoekers en bedrijfsmensen een project-prototype te ontwikkelen tijdens het schooljaar 2021-2022. Zij gaan samen met je leerlingen door een designproces.

iMuSciCA – a STEAM Pedagogy

iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken.

iMuSciCA bekijkt fenomenen zoals toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke vanuit verschillende invalshoeken. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in de fysica. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gesimuleerd (engineering). 

Interactive Music Science Collaborative Activities

Er werd een ‘ICT-workbench’ gecreëerd waar men virtueel kan experimenteren zowel in fysica, engineering, wiskunde als in muziek. De workbench met de iMuSciCA tools laat leerlingen toe om de wereld van de muziek te onderzoeken. Bovendien werden er kant-en-klare online lessen ontwikkeld. 

Hoe als school participeren in iMuSciCA ?

Je kan iMuscica gebruiken in zowat alle graden van het SO op verschillende vakdidactische manieren:

 1. Open Inquiry

 • Laat je lln. aan de slag gaan met allerlei tools: workbench.imuscica.eu
 • Bekijk de introductievideo.

  2. Kant-en-klare activity books

 • ideaal voor 1ste en 2de graad
 • ook bruikbaar als introductie tot open inquiry of STEAM-project in de 3de graad

Probeer het 1ste Activity Book  1.1: De bronnen van geluid en toon:

 • Hoe geluid en muziek ontstaan als trilling (in een elastisch medium)
 • Hoe een golf met vaste frequentie ontstaat op een instrument dat een toon produceert.

Ben je geïnteresseerd in onze Activity Books, schrijf je dan in op de nieuwsbrief onderaan de pagina

Je zal dan ook toegang krijgen tot onze andere activity books.
Hieronder het volledige overzicht.

Overzicht van de Activity Books

Scenario 1: De bronnen van geluid en toon

De leerlingen onderzoeken trillingen als bronnen van geluid. Met de iMuSciCA visualisatie tools kunnen ze geluiden meten en leren dat enkele periodisch zijn en anderen niet. Ze leren deze inzicht verbinden met wat ze kunnen horen: enkele geluiden zijn meer toon hebbend en anderen minder of helemaal niet. Dit scenario bestaat uit twee lessen, beide in ‘ready to use’ Activity Book formaat.
Leerdoelen:

Activity Book 1.1: De bronnen van geluid en toon

i) Hoe geluid en muziek ontstaan als trilling (in een elastisch medium)
ii) Hoe een golf met vaste frequentie ontstaat op een instrument dat een toon produceert.

Activity Book 1.2: Wat is Toon?

i) Het verschil tussen toon en ruis.
ii) Hoe het ontstaan van een golf in een muziekinstrument een toon genereert. 
iv) Een eenvoudige muzikale expressie creëren met en zonder toon.
v) Extra: Waarom zijn de golven van een toon zo golvend?

 Scenario 2: Staande golven en resonante frequentie

De studenten onderzoeken het ontstaan van de rij van natuurtonen op snaarinstrumenten en aerofonen.  Met de tools op workbench.imuscica.eu kunnen ze de frequenties meten van de opeenvolgende resonanties en ontdekken ze een eenvoudige mathematische relatie tussen de eigenfrequentie. 
Leerdoelen:

 • ontdekken dat snaren en luchtkolommen zekere resonante frequenties hebben;

 • ontdekken dat die rij van frequenties ontstaan door een rij van staande golven;

 • ontdekken dat randvoorwaarden wijzigen zoals lengte, spanning and dichtheid, de toonhoogte van de grondtoon wijzigt;

 • deze inzichten gebruiken bij het ontwerp van een eenvoudig instrument;

de leerlingen zien in dat tonen en muziek ontstaan dankzij het ontstaan van resonanties en staande golven.

Activity Book 2.1: Rij van natuurtonen

Activity Book 2.2: Resonante tonen en staande golven

Activity Book 2.3: Hoe ontstaan staande golven?

  imuscica-logo

Project Gegevens
01-01-2017
30-06-2019
H2020-ICT-2016-2017
ATHENA – Research and Innovation Centre in information communication & knowledge technologies Athens, Greece
UCLL – AOT Vakdidactiek, Diepenbeek
EA, Athene
IRCAM – Centre Pompidou, Paris
3D for All - Leopoly, Kecskemet, Hongarije
Cabrilog, Grenoble
Maths for more - Wiris, Barcelona
Université de Fribourg, Informatics, Zwitserland
www.imuscica.eu
afgewerkt
Share:

AstroSounds - Luister naar de sterren!

AstroSounds wil burgers, scholieren en hun leraren sterren laten analyseren door hen te laten luisteren naar sterren. We verzamelen vaak gegevens met ons gehoor. Iedereen zal b.v. sneller horen dan zien dat zijn automotor stuk is. In 2013 schrijft de blinde onderzoekster Wanda Diaz Merced een doctoraat over de analyse van sterrendata op basis van het gehoor. Onze oren kunnen soms informatie over sterrenfenomenen geven die niet of moeilijk toegankelijk is voor onze ogen. Een viool klinkt anders - of heeft een ander timbre - dan een piano. Ook sterren trillen op een typische manier. Op basis van hun timbre kunnen we ze indelen.

Luisteren naar sterren opent de analyse ervan ook op een andere manier voor het brede publiek, met of zonder visuele beperking. Door de nieuwe generatie ruimtetelescopen explodeert de hoeveelheid sterrendata. Dit noopt om zoveel mogelijk mensen te betrekken in de analyse ervan. Dit project wil via speciaal ontwikkeld ICT-materiaal het brede publiek naar sterren leren luisteren en zo sterren laten analyseren. 

AstroSounds voorziet vier niveaus:

 1.  via een reeks van bookwidgets leren luisteren naar timbre, toonhoogte en andere eigenschappen van geluid: van muziekinstrumenten, dieren en ook sterren;

 2.  sterren indelen op basis van hun geluid;

 3.  sterrendata omzetten naar geluid (sonifiëren);

 4.  als wetenschapper sterren analyseren op grond van data via geluid.

De projectresultaten zijn uitgeteste en geoptimaliseerde tools om mensen te leren luisteren naar sterren, en de mogelijkheden om een gemiddeld menselijk oor in te schakelen in sterrenonderzoek.

Doe mee met AstroSounds: maak een AstroSounds-ID op astrosounds.be en begin je luister avontuur!

Vlaanderen verbeelding werkt en scivil

Project Gegevens
20-01-2020
20-01-2023
Citizen Science
UC Limburg
KU-LEUVEN; PXL; PLANETARIUM.BE
www.astrosounds.be
lopend
Share:

Collaboration to Design an Innovative Curriculum for Animation Education

Krachtig didactisch materiaal voor animatie in het hoger kunstonderwijs

Animatie in het hoger kunstonderwijs is het centrale onderwerp van dit onderzoek.

 

Samen met verschillende kunsthogescholen en universiteiten ontwikkelen we een nieuw bachelor curriculum en innovatief didactisch materiaal voor Erciyes University. En op die manier wil Erciyes University onder andere ook een nieuwe en sterke partnerschap opbouwen met andere universiteiten uit Turkije en Europa.

 

Verschillende onderzoeksfasen worden doorheen de twee jaren doorlopen waarbij wij vanuit UC Limburg instaan voor de ontwikkeling van het didactisch luik.

In het tweede projectjaar zullen er verschillende events voor professionals en studenten georganiseerd worden. Door het ontwikkelde materiaal en de events is het onze bedoeling om een weinig ontgonnen didactisch gebied invulling te geven.

CDICAE     CDICAE  CDICAE  CDICAE

Project Gegevens
02-10-2017
01-10-2019
Erasmus+
ERCIYES UNIVERSITESI _ WWW;ERCIYES;EDU;TR
University of Nova Gorica - www.ung.si, Word University service of the Mediterranean - www.wusmed.org, UC Limburg - www.ucll.be
Animations Studies Europe
lopend
Share:

Infodag STEAM-traject iMuSciCa

Een interdisciplinaire STEAM-didactiek waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken

Het Europees project iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek, waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. Er worden leereenheden ontwikkeld rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in fysica. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gebouwd of gesimuleerd (engineering). Hiervoor wordt een ‘ICT-workbench’ gecreëerd waar men virtueel kan experimenteren zowel fysisch als muzikaal. Er wordt ook ruimte gecreëerd voor muzikale expressie.

Bij voorkeur wordt het traject uitgevoerd door een leerkracht fysica in combinatie met een leraar muziek.

De leermaterialen worden ter beschikking gesteld voor scholen die deelnemen aan het ontwikkelings- en testprogramma.

Meer informatie over het project vind je op deze webpagina

Project Gegevens
20-06-2017
1ste en 2de graad ASO en TSO
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

20 juni 2017
van 13.30 tot 16.00 u.

Renaat Frans en Erica Andreotti
Schrijf je in
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Vakdidactische Cartografie

Hoe ver van elkaar liggen de vakdidactieken van verschillende vakken? Welke moeilijkheden, valkuilen en kansen impliceert de combinatie van vakdidactieken in de bachelor lerarenopleiding?

Het project Vakdidactische Cartografie ontwikkelt een exploreerbare kaart als oriëntatieinstrument voor beslissingen inzake vakkencombinaties en clustering, bruikbaar voor de bachelor lerarenopleiding secundair onderwijs en de verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers.

De conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken’ verwijst naar de vrijekeuzeproblematiek van twee vakken in de bachelor secundair onderwijs en stelt dat het niet evident is om binnen een lerarenopleiding van 180 studiepunten voldoende diepgang voor de beide vakken te bereiken. Er wordt aangegeven dat de te verwerven vakkennis en vakdidactieken soms (te) ver van elkaar liggen. Bijgevolg beoogt de conceptnota het meer samenbrengen van verwante inhouden in het curriculum.

Eenzelfde problematiek wordt actueel in de  toekomstige verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers waar de diverse achtergrond van de instromende studenten, hun domeinbevoegdheid en beroepservaring de organisatie van een gepaste vakdidactiek erg bemoeilijkt. Ook hier is de vraag naar het clusteren van vakdidactieken heel concreet. 

Het project Vakdidactische Cartografie engageert zich om zowel het vraagstuk van de clustering als de complexiteit van de vakdidactiek ter harte te nemen en zal een instrument ontwikkelen dat toelaat om vakdidactieken van verschillende vakken te vergelijken, vakkencombinaties in de reguliere bachelor lerarenopleiding systematisch te analyseren en de implicaties van deze vergelijkende analyse te gebruiken voor de contouren van een opleidingsprogramma van een bacheloropleiding voor zij-instromers. 

Vakdidactische Cartografie wordt gerealiseerd met financiering van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Lees hier de samenvatting van de goedgekeurde projecten.

Lees het persbericht van het kabinet.

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet Johan Ardui te contacteren.

Project Gegevens
01-01-2017
31-03-2018
Transitiefonds van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
UC Limburg - dr. Johan Ardui
UC Limburg - Tobias Frenssen, dr. Laura Tamassia
CVO Limlo – Danny Robben, Mirko Oberfeld, Sien Maes
www.vakdidactischecartografie.be
afgewerkt
Share:

Infosessie Quantum SpinOff 2016-2017

Breng de echte wereld van onderzoek en ondernemen naar je klas en neem tijdens het schooljaar 2016-2017 deel aan het Quantum SpinOff-traject!

Quantum SpinOff wil een brug slaan tussen de inzichten van de moderne wetenschappen en de kansen die dit biedt tot hoogtechnologisch ondernemen. In die zin sluit het goed aan bij de doelstellingen voor onderzoekend leren.

In dit filmpje geven deelnemers van vorig jaar je een goede indruk van wat het traject inhoudt:

Op de projectwebsite kan je ook inspiratie opdoen vanuit de vorige edities
Het project werd in het verleden ondersteund door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Vanaf volgend schooljaar leeft het verder onder de vleugels van het EU-project Ark of Inquiry

Het Quantum SpinOff-traject kan perfect geïntegreerd worden in de lessen fysica en wetenschappen, maar ook in bv. economie (van de derde graad secundair onderwijs).

Het project biedt leermaterialen aan in de vorm van interactieve leerstations, die de leerlingen zelfstandig kunnen bestuderen en zo de vreemde kwantumeigenschappen in de natuur ontdekken. Als voorbeeld kan je het eerste leerstation hier bekijken. De deelnemers krijgen toegang tot alle leerstations via het Ark of Inquiry platform

Als je interesse hebt om deel te nemen, kom dan zeker naar de infosessie op dinsdag 14 juni in de namiddag in de Universiteit van Antwerpen. Het juiste uur en de precieze locatie worden later meegedeeld. 
Ook voor wie al aan vorige edities deelnam, is deze infosessie relevant. Door de omkadering van het project Ark of Inquiry zal er een vernieuwd traject worden voorgesteld en zullen er enkele dingen anders verlopen.

Wie nog inhoudelijke vragen heeft, kan contact opnemen met erica.andreotti@ucll.be of renaat.frans@uantwerpen.be

Project Gegevens
14-06-2016
Leerkrachten 3de graad secundair onderwijs
Universiteit Antwerpen

Dinsdag 14 juni 2016 in de namiddag.

Erica Andreotti en Renaat Frans
Gratis
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 400

De precieze uren en locatie worden nog meegedeeld. 

Delen:

Zomerschool Wetenschappen in Griekenland

Inspiring Science Education Academy: een inspirerende zomerschool met verschillende STEM-sessies in een betoverend decor, waaronder een sessie van het Quantum SpinOff-project. De leerstations die vanuit dit project ontwikkeld werden, ontvingen de prestigieuze Scientix Award.

Quantum Spinoff: Connecting Schools with High-Tech Research and Entrepreneurship

Deze cursus focust op moderne kwantumfysica, nanotechnologie en ondernemen  

Breng de moderne kwantummechanica in je klas via onderzoekende leerstations en experimenten.  Laat zien hoe de kwantummechanica leidt naar nanotechnologische toepassingen zoals: CCD-camera’s (foto-elektrisch effect), halfgeleiders, zonnecellen, medische beeldvorming (MRI) en scanning tunneling microscope. Maak op deze internationale zomerschool kennis met de aanpak in andere Europese landen.

 

De zomerschool wordt door Inspiring Science Education georganiseerd. 

ISE-opleidingen hebben als gemeenschappelijk doel de implementatie van Inquiry Based Science Education (IBSE) en de toepassing van resource based en project-based aanpak. Leerkrachten en lerarenopleiders zullen leren een link te leggen tussen deze aanpak en de vele bestaande leermiddelen in de vorm van open digital educational resources.

Naast de Quantum SpinOff-cursus worden volgende opleidingen georganiseerd: 

 • Discover the cosmos: From Telescopes to Accelerators
 • Go-Lab: Global Online Science Labs for Inquiry Learning At School
 • Space Awareness: Space Awareness Inventory of online labs
 • CEYS: Creativity through Early Years Science Education
 • GEOTHINK: From Geospatial Thinking to Teaching Geospatially
 • CREATIONS: Developing an engaging classroom

Hoe een aanvraag voor subsidie in te dienen?

Geïnteresseerde leerkrachten en directeurs kunnen een aanvraag indienen bij het nationale agentschap voor ERASMUS+, EPOS Vlaanderen, onder KA1 - Individuele leermobiliteit binnen en buiten Europa. De aanvragen moeten ingediend worden door de school van de deelnemer, niet door individuele deelnemers zelf. Verdere informatie over de procedure zijn te vinden op de website van de Summer Academy

Hou er rekening mee dat de deadline om een aanvraag in te dienen bij EPOS Vlaanderen 22 februari is!

Neem eerst met ons contact op via e-mail. Zo kunnen we je tijdens de aanvraagprocedure begeleiden en je plaats op de zomerschool reserveren.

De Summer Academy wordt georganiseerd door:

ELLINOGERMANIKI AGOGI, R&D Department
Dimitriou Panagea Str.
Pallini, GR-15351
Griekenland
www.ea.gr    

In samenwerking met University Colleges Leuven-Limburg, Expertisecel Art of Teaching 
Groep Lerarenopleiding
Agoralaan Gebouw B bus 4
3590 Diepenbeek
België
www.vakdidactiek.be

Project Gegevens
10-07-2016
15-07-2016
Marathon, Griekenland

Van zondag 10 juli tot en met vrijdag 15 juli 2016

erica.andreotti@ucll.be
Delen:

Gran Sasso Nationaal Laboratorium

Navorming in de Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Italië) met bezoek aan de experimenten.

Experiments in the Gran Sasso National Laboratory (LNGS) have given revolutionary contributions to Neutrino Physics with neutrinos naturally produced in the Sun and in Supernova explosion, search for neutrino mass in neutrinoless double beta decays, to the search for Dark Matter, and to the understanding of the nuclear processes that regulate the evolution of the stars (Nuclear Astrophysics)

Programma

(onder voorbehoud)

 • unieke kans om een ondergronds laboratorium te bezoeken dat experimenten doet rond neutrino-fysica en de verbanden met de kosmologie (donkere materie, nucleaire astrofysica…)
 • bezoek aan de sterrenwacht L'Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore
 • bezoek aan de ondergrondse experimenten (dr. Matthias Laubenstein en collega’s LNGS)
 • contact met onderzoekers en astronomers
 • lezingen met telkens didactische links naar het onderwijs in fysica en natuurwetenschappen. Enkele lezingen zullen doorgaan in de Sala Majorana van het LNGS.
  • hoge energie fysica: standaardmodel en beyond (dr. Laura Tamassia UC Leuven-Limburg, Prof. dr. A. Van Proeyen KU Leuven)
  • kernfysica, neutrino-experimenten dark matter/dark energie (dr. Erica Andreotti UC Leuven-Limburg)
  • kosmologie en de nucleosynthese (Renaat Frans, UC Leuven-Limburg - UAntwerpen)
  • detectoren met halfgeleiders (dr. Erica Andreotti UC Leuven-Limburg – Wim Fransen, Canberra Semiconductor NV)
 • wandeling in het Nationaal Park Gran Sasso e Monti della Laga met aandacht voor de geologie van de streek, fauna en flora
 • bezoek aan L’Aquila met informatie over de aardbeving van 2009
 • begeleiding door Erica Andreotti, Laura Tamassia, Renaat Frans – UC Leuven-Limburg Expertisecel Art of Teaching

Prijs

(onder voorbehoud)

€520,00 per persoon (op basis van een 1-persoonskamer), studenten UCLL €470,00 in een meerpersoonskamer, telkens met toilet en bad/douche.

Inclusief overnachtingen, vlucht heen en terug, verplaatsing met de bus naar het experiment, gids in het experiment, lezingen, bezoeken. Maaltijden en andere verplaatsingen (met het openbaar vervoer) zijn niet inbegrepen.

Project Gegevens
06-04-2016
09-04-2016
Leraren secundair onderwijs, studenten fysica, chemie, wiskunde,… (maximum aantal deelnemers: 19 wegens maximum aantal in het experiment).
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
Via G. Acitelli, 22
67100 Assergi L'Aquila
Italië

Van woensdag 6 april 2016 tot en met zaterdag 9 april 2016.

De juiste vluchturen worden later meegedeeld. 

Erica Andreotti, Renaat Frans, Laura Tamassia
€520,00 pp / €470,00 studenten UCLL
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Pagina's