Wetenschappen en techniek

ICT-toepassingen bij het onderwerp atoommodellen en chemische bindingen

ICT in chemie- en natuurwetenschapslessen rond atoom-, molecuul-, deeltjesmodellen en chemische bindingen.

Via een 8-tal hoeken stellen de studenten lerarenopleiding BASO chemie tweede/derde jaar concrete voorbeelden voor over atoom-, deeltjesmodellen en chemische bindingen, geven voor- en nadelen aan, leggen mogelijkheden uit van bruikbare ICT-toepassingen.

Een aantal voorbeelden:

 • Hoek 1: Quizzen, polls, evalueren met Web 2.0
 • Hoek 2: Ipads-apps
 • Hoek 3: Augmented Reality en QR
 • Hoek 4: Film, tijdspad, mindmaps
 • Hoek 5: Animaties en simulaties
 • Hoek 6: Meten en rapporteren
 • Hoek 7: Posters, presentaties, cartoons, e-books
 • Hoek 8: www.chemieleerkracht.be

Ook demonsteren we de nieuwe mogelijkheden en nieuwe info op de site www.chemieleerkracht.be. Het gedetailleerd programma met alle geplande toepassingen verschijnt nog op de site.

Bij de studiedag ontvang je een syllabus waarin de inhoud van de navorming beschreven staat. Je zal al het voorgestelde didactisch materiaal ook digitaal ontvangen.

Programma (09.30 - 16.00 u.)

09.30 - 09.45 u.: ontvangst
09.45 - 10.15 u.: verwelkoming
10.15 - 11.45 u.: doorlopen van 3 workshops
11.45 - 13.00 u.: middagmaal
13.00 - 14.30 u.: doorlopen van 3 workshops
14.30 - 14.45 u.: koffiepauze
14.45 - 15.45 u.: doorlopen van 2 workshops
15.45 - 16.00 u.: afronding

Project Gegevens
01-12-2016
Leerkrachten chemie/natuurwetenschappen 1ste - 2de - 3de graad
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

1 december 2016
van 9.30 tot 16.00 u.

Filip Poncelet en studenten chemie
€95,00
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Vlaams Lerend Netwerk STEM S.O.

Vorming van een leergemeenschap STEM secundair onderwijs waarin alle onderwijsactoren kennis delen en opbouwen.

In Vlaamse scholen komt er een sterke STEM-dynamiek op gang. De overheid en scholen geven echter aan dat er nood is aan ondersteuning in een zoektocht naar wat STEM eigenlijk allemaal inhoudt en hoe STEM kan landen in scholen. Het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO gaat dieper in op deze vragen samen met alle stakeholders (scholen, lerarenopleiders, onderzoekers, begeleiders, beleidsmakers, ...). 

Het netwerk wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid Departement Onderwijs & Vorming en door UC Leuven-Limburg, Odisee, Hogeschool Gent, Hogeschool Vives en Arteveldehogeschool. 

Word lid van het netwerk en blijf op de hoogte van de georganiseerde activiteiten. Bekijk de website.

Evenementen

> Netwerksessie 1 op 27/09/2016 in Brussel

> Netwerksessie 2 op 23/01/2017 in Diepenbeek en 16/02/2017 in Gent 

> Netwerksessie 3 op 27/04/2017 in Torhout en 17/05/2017 in Leuven

> Eindstudiedag: woensdag 25 oktober 2017 in Leuven

In het kader van het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO werd ook een vragenlijst opgesteld, met de bedoeling om de huidige stand van zaken rond STEM in kaart te brengen en om de specifieke noden van de scholen en de onderwijsactoren te verzamelen. De antwoorden werden verwerkt in de resultaten van het netwerk, te vinden op https://stemnetwerk.be.

Volg ons op Facebook

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet om Erica Andreotti te contacteren.  

Project Gegevens
01-05-2016
31-10-2017
Vlaamse Overheid Departement Onderwijs & Vorming
UC Limburg – Renaat Frans
 • UC Limburg – Erica Andreotti, Laura Tamassia
 • Odisee – Jan Sermeus
 • Hogeschool Gent – Jouri Van Landeghem
 • Hogeschool Vives – Ineke De Coninck
 • Arteveldehogeschool – Jan De Lange
afgewerkt
Share:

STEM Masterclasses voor leerkrachten

Leerkrachten ontmoeten de wereld van STEM in onderzoek en bedrijf.

Leerkrachten zijn een essentiële schakel om jongeren te wijzen op de uitdagende mogelijkheden die STEM biedt, niet alleen als potentieel toekomstige STEM-professionals, maar ook als burgers van de maatschappij van morgen waarin de rol van STEM steeds groter wordt. Europa, en ook Vlaanderen vraagt daarom dat onderwijs de boeiende en snel evoluerende wereld van STEM kan tonen. De Masterclasses STEM nemen daarom de leerkrachten als sleutelfiguren in dit proces en nodigen hen als bevoorrechte professionele partners uit om kennis te maken met de wereld van STEM door hen de gelegenheid te bieden onderzoekers en ondernemers te ontmoeten. 

Het project creëert voor leerkrachten een vrije ruimte en tijd om in de wereld van onderzoek, ondernemen, technologie en innovatie van vandaag geïnteresseerd te raken. Op deze manier zullen leerkrachten van deze fascinerende wereld kunnen getuigen en hiervoor ambassadeur kunnen worden voor hun leerlingen, door niet enkel bij hun eigen onderwijs de huidige wereld van STEM te betrekken, maar ook door jongeren beter te ondersteunen bij een studie- of carrièrekeuze.

De STEM Masterclasses benaderen leerkrachten vanuit een principe van gelijkwaardigheid en geven hen de mogelijkheid tijd te kunnen spenderen samen met inspirerende onderzoekers, ondernemers, technici in onderzoeksinstellingen, laboratoria en bedrijven. Het gaat dus niet over lezingen en training voor leerkrachten geleverd door experts. De focus ligt hier op de blootstelling, de ontmoeting: beleving en ervaring opdoen in een inspirerende STEM-wereld die de moeite waard is om ook in de klas te brengen. 

Er worden drie soorten dagen georganiseerd:

 • Een bedrijvendag: je bezoekt 2 bedrijven
 • Een onderzoeksdag: je bezoekt 2 of 3 onderzoeksgroepen
 • Een ontmoetingsdag: je ontmoet STEM-mensen uit onderzoeksinstellingen, bedrijven en scholen

Je krijgt het officiële diploma van STEM-ambassadeur.

Idealiter neem je deel aan de bedrijvendag, onderzoeksdag én ontmoetingsdag (3 dagen in totaal). Maar je kan je ook voor 2 dagen inschrijven, waarvan zeker de ontmoetingsdag. 

Dagindeling

Dagindeling van de bedrijven- en onderzoeksdag:

09.30 – 09.45 u. Onthaal
09.45 – 12.30 u. Bezoek eerste instelling/bedrijf en lunch
12.30 – 13.30 u. Verplaatsing naar tweede instelling/bedrijf
13.30 – 13.45 u. Onthaal
13.45 – 16.30 u. Bezoek tweede instelling/bedrijf en informele afsluiting

Dagindeling van de ontmoetingsdag:

09.45 – 10.00 u. Onthaal 
10.00 – 12.30 u. Activiteiten deel 1, focus op ervaringen van deelnemende leerkrachten en medewerkers vanuit bedrijven en onderzoeksinstellingen in de STEM-wereld
12.30 – 13.30 u. Informele lunchpauze
13.30 – 16.30 u. Activiteiten deel 2, focus op verbindingen tussen onderwijs en de echte STEM-wereld in onderzoek en bedrijven

Deelname is gratis, catering inbegrepen. De deelnemers zorgen zelf voor de verplaatsingen. 

Data

Bedrijvendag

Do 16 november 2017     

Bekijk programma

Onderzoeksdag

Wo 22 november 2017

Bekijk programma

Ontmoetingsdag    

Do 23 november 2017

Bekijk programma

Inschrijven

Kies aan welke bedrijven-, onderzoeks- en ontmoetingsdagen je wil deelnemen en schrijf je in via het inschrijfformulier

Op dit moment worden de STEM Masterclasses georganiseerd in Oost- en West-Vlaanderen. 

Op een later tijdstip volgen er allicht ook masterclasses voor leerkrachten in de andere provincies. Als je interesse hebt en daarvan op de hoogte gehouden wil worden, laat dan hier je gegevens achter

Dit project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid Departement Onderwijs & Vorming en door UC Leuven-Limburg, en wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Vives.

     

Project Gegevens
21-12-2016
20-12-2017
Vlaamse Overheid Departement Onderwijs & Vorming
UC Limburg – Renaat Frans
UC Limburg – Erica Andreotti, Laura Tamassia
afgewerkt
Share:

Quantum SpinOff 2016-2017

Het Quantum SpinOff traject wordt ook in het schooljaar 2016-2017 georganiseerd.

Quantum SpinOff wil een brug slaan tussen de inzichten van de moderne wetenschappen en de kansen die dit biedt tot hoogtechnologisch ondernemen. Het project had eerder ook een Europese grote broer, Quantum SpinOff, een project dat door de Europese Commissie ondersteund werd en in Estland, Zwitserland en Griekenland uitgerold werd.

Het project richt zich tot geïnteresseerde leerlingen van het 5e en 6e jaar secundair onderwijs (en hun leerkrachten) en brengt hen in contact met fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en kansen die onderzoek hen geeft om te ondernemen. Het project wil leerlingen tonen hoe een vernieuwend idee tot een toepassing in een onderneming kan leiden.

Onder begeleiding van onderzoekers en professionals creëren de leerlingen hun eindresultaat. De focus van het traject is het creëren van een tijdslijn ‘Onderzoek van het onderzoek’ – hoe is het onderzoek en de valorisatie verlopen rond een bepaald onderwerp? 

De leerlingen werken ook tegelijkertijd aan een of meerdere van volgende pijlers: 

 • een nieuwe toepassing of dienst creëren gelinkt aan de bestudeerde technologie
 • een bestaande dienst of toepassing een nieuwe invalshoek geven
 • een artwork of demo of 3D-model creëren om hun fascinatie voor de bestudeerde technologie en/of het eigen product voor te stellen. 
 • een experiment in verband met de bestudeerde fysica-ontwerpen.

Deelnemers aan het Quantum SpinOff-project illustreren het volledige traject heel goed in dit filmpje

Volg Quantum SpinOff op Facebook.

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet Erica Andreotti te contacteren.

De partners van het project zijn in 2016-2017:

 • Universiteit Hasselt, IMO-IMOMEC: prof. dr. ir. Wim Deferme 
 • KU Leuven, Campus Diepenbeek, Embedded Systems & Security: prof. dr. Nele Mentens, Jo Vliegen
 • INTEC Photonics Research Group, UGent: Andreas De Groote
 • Vrije Universiteit Brussel, Heidi Ottevaere
 • Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg, Germany: Marc Heisel 
 • Universiteit Antwerpen, departement fysica: Roberta Johnson
 • UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek, Lerarenopleiding Expertisecel Art of Teaching: dr. Laura Tamassia, dr. Erica Andreotti, Renaat Frans

 

Project Gegevens
01-09-2016
31-08-2017
UC Leuven-Limburg
UC Limburg – dr. Erica Andreotti
http://spinoff.vakdidactiek.be/
afgewerkt
Share:

Vakdidactische Cartografie

Hoe ver van elkaar liggen de vakdidactieken van verschillende vakken? Welke moeilijkheden, valkuilen en kansen impliceert de combinatie van vakdidactieken in de bachelor lerarenopleiding?

Het project Vakdidactische Cartografie ontwikkelt een exploreerbare kaart als oriëntatieinstrument voor beslissingen inzake vakkencombinaties en clustering, bruikbaar voor de bachelor lerarenopleiding secundair onderwijs en de verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers.

De conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken’ verwijst naar de vrijekeuzeproblematiek van twee vakken in de bachelor secundair onderwijs en stelt dat het niet evident is om binnen een lerarenopleiding van 180 studiepunten voldoende diepgang voor de beide vakken te bereiken. Er wordt aangegeven dat de te verwerven vakkennis en vakdidactieken soms (te) ver van elkaar liggen. Bijgevolg beoogt de conceptnota het meer samenbrengen van verwante inhouden in het curriculum.

Eenzelfde problematiek wordt actueel in de  toekomstige verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers waar de diverse achtergrond van de instromende studenten, hun domeinbevoegdheid en beroepservaring de organisatie van een gepaste vakdidactiek erg bemoeilijkt. Ook hier is de vraag naar het clusteren van vakdidactieken heel concreet. 

Het project Vakdidactische Cartografie engageert zich om zowel het vraagstuk van de clustering als de complexiteit van de vakdidactiek ter harte te nemen en zal een instrument ontwikkelen dat toelaat om vakdidactieken van verschillende vakken te vergelijken, vakkencombinaties in de reguliere bachelor lerarenopleiding systematisch te analyseren en de implicaties van deze vergelijkende analyse te gebruiken voor de contouren van een opleidingsprogramma van een bacheloropleiding voor zij-instromers. 

Vakdidactische Cartografie wordt gerealiseerd met financiering van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Lees hier de samenvatting van de goedgekeurde projecten.

Lees het persbericht van het kabinet.

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet Johan Ardui te contacteren.

Project Gegevens
01-01-2017
31-03-2018
Transitiefonds van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
UC Limburg - dr. Johan Ardui
UC Limburg - Tobias Frenssen, dr. Laura Tamassia
CVO Limlo – Danny Robben, Mirko Oberfeld, Sien Maes
www.vakdidactischecartografie.be
afgewerkt
Share:

Kwantummechanica

Kwantummechanica en de Solvayconferentie in de klas

Met de nieuwe leerplanmodule Kwantummechanica heb je de gelegenheid om de leerlingen in te wijden in de moderne fysica. 

Hoe kan het dat materie ook een golfkarakter heeft? Is licht een deeltje of een golf?

Via de Quantum SpinOff leerstations kan je de inzichten van de kwantummechanica en haar toepassingen in de klas brengen. De leerlingen leren bijvoorbeeld de emissielijnen van waterstof waar te nemen en uit te rekenen met het atoommodel van De Broglie. Met de nieuwe materialen van Onderzoek in Beweging, kunnen leerlingen bovendien het debat rond de kwantummechanica verkennen zoals die tijdens de Solvay conferentie 1927 in Brussel plaatsvond.

Tijdens deze nascholing werken we met minds-on leerstations, hands-on experimenten en digitale tools. We suggereren ook een methodiek om aan de leerlingen de link tussen fundamentele nanowetenschap en toepassingen te tonen.  

CONCEPTEN VAN DE KWANTUMFYSICA

MINDS-ON

Leerstation I  - Van de notie van baan in de klassieke mechanica naar de dualiteit deeltje-golf: het dubbelspleet experiment; discrete spectraallijnen van elementen.

Leerstation II  - Wat is licht: van Newtons deeltjestheorie voor licht naar de veronderstellingen van Christiaan Huygens; weerkaatsing, breking en diffractie verklaren met golftheorie; het dubbelspleet experiment voor licht.

Leerstation III - Wat golft er bij licht? Van mechanische golven naar lichtgolven; analogie met klassieke kwantisatie in de muziek; elektromagnetische golven.

Leerstation IV - Deeltje-golf dualiteit – kwanta van velden. Het dubbelspleet experiment met licht van lage intensiteit; een kwantumtheorie van licht en materie: materiegolven, kwanta en hypothese van De Broglie.

Leerstation V  - De emissielijnen van waterstof verklaard met kwantummechanica.

HANDS-ON EXPERIMENTEN

 1. Met de diffractie van het licht de dikte van een haar bepalen.
 2. Meten van elektrongolflengte uit het diffractiepatroon en vergelijking met voorspelde golflengte.
 3. De golflengtes van de discrete emissielijnen van He bepalen.
 4. De constante van Planck bepalen met LED’s.

DIGITALE TOOLS 

 • Actoren en argumenten van het debat rond de kwantummechanica tijdens de Solvay conferentie 1927. 
 • De Solvay conferentie 1927 in de geschiedenis: van de crisis van de klassieke mechanica naar de theorieën en experimenten van vandaag.
 • Praktijk van het onderzoek: de wereld van wetenschappelijke conferenties leren kennen.

KWANTUMFYSICA EN HOOGTECHNOLOGISCH ONDERNEMEN

Eerste blik op de link tussen kwantumfysica en de toepassingen in technologie en hoogtechnologische ondernemingen. Suggestie van een didactiek.

Enkele links over de klassieke kwantisatie in de muziek

met de steun van:

Met de steun van

Project Gegevens
08-02-2017
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Woensdag 8 februari 2017, van 09.30 tot 16.15 u.

Erica Anderotti - Renaat Frans - Laura Tamassia
€110,00 (incl. ingebonden boek met leermaterialen kwantummechanica)
Schrijf je in
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 400
Delen:

MeerSTEMmiG 2016-2017

Verhoog de interesse voor en de impact van wetenschap en techniek op jouw school via STEM-leergemeenschappen.

Wat?

Vele leraren/scholen gaan de uitdaging aan om de invulling van de technische en exact wetenschappelijke vakken (verzamelnaam: STEM) te vernieuwen. Samen met de leraren van de deenemende scholen vormt Quadri gedurende het schooljaar 2016-2017 inspirerende leergemeenschappen rond STEM-curricula en hun inbedding in de context van de school. Binnen de leergemeenschappen ontstaat een leerrijke uitwisseling tussen STEM-experten en STEM-leraren onderling. 

Wat wij bieden

 • Visieontwikkeling omtrent STEM-onderwijs & -didactiek
 • Uitgewerkte nieuwe STEM-lessenreeksen die leraren als eerste kunnen uittesten in de praktijk
 • Een bruisende combinatie van de expertise van vakdidactici uit de verschillende STEM-disciplines en diocesane pedagogische begeleidingsdienst SO
 • Coaching van leraren bij het zelf ontwerpen van nieuwe lessenreeksen aan de hand van een didactische leidraad
 • Resultaten van een meting van de leerresultaten & leermotivatie van de leerlingen voor het aangeboden STEM-onderwijs
 • Begeleiding bij de implementatie van een STEM-leerlijn op school

Wat wij vragen

 • Deelname van gemotiveerde STEM-leraren per deelnemende school
 • Bereidheid om leerervaringen te delen binnen de leergemeenschap
 • Bereidheid om leermaterialen zelf te ontwikkelen en te delen met de anderen

Doelgroep

Vanaf november 2016 worden leergemeenschappen ingericht voor leraren 1ste graad SO

Prijs studiedagen

€95,00 per deelnemer per sessie
Bij inschrijving van 2 leraren: 5% korting op het totaalbedrag
Bij inschrijving van 3 leraren of meer: 10% korting op het totaalbedrag

Data

1Maandag 21 november 2016             Themadag Astronomie @ Cosmodrome Genk
2Maandag 13 maart 2017Themadag Recyclage op school @ UCLL Campus Diepenbeek
3Vrijdag 5 mei 2017Themadag Automatisatie @ UCLL Campus Diepenbeek

Inschrijven

Inschrijven voor de Themadag Astronomie
Inschrijven voor de Themadag Recyclage op school
Inschrijven voor de Themadag Automatisatie

De leergemeenschap MeerSTEMmiG werkt ook mee aan het project Ark of Inquiry.

Project Gegevens
21-11-2016
05-05-2017
Leraren 1ste graad S.O.
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Maandag 21 november 2016
Maandag 13 maart 2017
Vrijdag 5 mei 2017

Telkens van 9.30 u. tot 16.00 u. 

Mieke Schuermans - Erica Andreotti - Renaat Frans - Filip Poncelet - Jan Willems - Ann Emonds
Afhankelijk van het aantal deelnemende leraars
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Inspiratiedag ExploRatio

Onderzoek en reflectie in wetenschap

Wil je jongeren laten ontdekken hoe wetenschap echt werkt? Dan is deze inspiratiedag iets voor jou! In de workshops ga je aan de slag met innovatieve materialen en didactiek die reflectie en inzicht opwekken in:

> Nature of Science: leer werken met de onderzoekende leerstimuli van WetenschapsReflex en krijg de methodiek van het filosofisch gesprek onder de knie!

> Authentiek Onderzoek: open de black box van onderzoek met de authentieke casussen van de online leeromgeving Onderzoek in Beweging!

> Onderzoekend Leren: krijg meer inzicht in deze krachtige didactiek met de video casebased learning van Onderzoeksreflector!

Voor wie

Lerarenopleiders, pedagogische begeleiders en leerkrachten in:

 • Wetenschappen Secundair Onderwijs 
 • Natuurwetenschappen, fysica, chemie, biologie, wetenschappelijk werk, STEM: alle graden
 • Wereldoriëntatie Basis Onderwijs
 • Maar ook nieuwsgierigen uit andere vakken: didactisch gebruik van het filosofisch gesprek, authentieke didactiek van onderzoek en onderzoekend leren kunnen immers in alle domeinen...

Programma 

9.00 u.Onthaal en koffie
9.30 u.Welkom
10.00 u.Keynote sessie
11.00 u.Workshop 1
12.15 u.Lunch
13.15 u.Workshop 2
14.30 u.Workshop 3
15.45 u.Koffie 
16.00 u.Afsluiter
16.30 u.Receptie

Onderzoek

 Wetenschapsreflex focust op een didactiek omtrent Nature of Science. Met vragen zoals 'Kan je alles meten?' en 'Kan een konijn aan wetenschap doen?' ontdekken leerlingen lager en secundair onderwijs, maar ook aspirant-leraren de eigenheden van wetenschap. In deze didactiek staat de dialogische aanpak centraal. Met verschillende thema's en aangepaste activiteiten, gaande van classificatie van organismen tot de opbouw van het materiemodel, legt de Wetenschapsreflex-methodiek de aard van wetenschap bloot.

 Onderzoek in beweging is een online leeromgeving waar leerlingen en toekomstige leerkrachten de zwarte doos van het onderzoek kunnen openen en de hele wereld die achter bekende onderzoeksresultaten en namen schuil gaat, zelf verkennen. De onderzoeker staat immers niet alleen, maar is deel van een omvangrijk netwerk dat bestaat uit mensen, dingen, plaatsen, ideeën en handelingen. 

 Onderzoeksreflector maakt de didactiek van onderzoekend leren toegankelijker voor het onderwijs. Dit gebeurt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden (vb. filmfragmenten, lesfiches,...) die gekoppeld worden aan de theorie uit de didactiek met bijhorende analyse- en reflectietaken. Leraren-in-opleiding en leraren worden gestimuleerd om verkregen inzichten in de eigen praktijk toe te passen. 

Partners

Project Gegevens
20-09-2016
Hogeschool ODISEE
Warmoesberg 26
1000 Brussel

Woensdag 20 september 2016 om 9u00

€25,00
Schrijf je hier in.
jan.sermeus@odisee.be en laura.tamassia@ucll.be
Delen:

Infosessie Quantum SpinOff 2016-2017

Breng de echte wereld van onderzoek en ondernemen naar je klas en neem tijdens het schooljaar 2016-2017 deel aan het Quantum SpinOff-traject!

Quantum SpinOff wil een brug slaan tussen de inzichten van de moderne wetenschappen en de kansen die dit biedt tot hoogtechnologisch ondernemen. In die zin sluit het goed aan bij de doelstellingen voor onderzoekend leren.

In dit filmpje geven deelnemers van vorig jaar je een goede indruk van wat het traject inhoudt:

Op de projectwebsite kan je ook inspiratie opdoen vanuit de vorige edities
Het project werd in het verleden ondersteund door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Vanaf volgend schooljaar leeft het verder onder de vleugels van het EU-project Ark of Inquiry

Het Quantum SpinOff-traject kan perfect geïntegreerd worden in de lessen fysica en wetenschappen, maar ook in bv. economie (van de derde graad secundair onderwijs).

Het project biedt leermaterialen aan in de vorm van interactieve leerstations, die de leerlingen zelfstandig kunnen bestuderen en zo de vreemde kwantumeigenschappen in de natuur ontdekken. Als voorbeeld kan je het eerste leerstation hier bekijken. De deelnemers krijgen toegang tot alle leerstations via het Ark of Inquiry platform

Als je interesse hebt om deel te nemen, kom dan zeker naar de infosessie op dinsdag 14 juni in de namiddag in de Universiteit van Antwerpen. Het juiste uur en de precieze locatie worden later meegedeeld. 
Ook voor wie al aan vorige edities deelnam, is deze infosessie relevant. Door de omkadering van het project Ark of Inquiry zal er een vernieuwd traject worden voorgesteld en zullen er enkele dingen anders verlopen.

Wie nog inhoudelijke vragen heeft, kan contact opnemen met erica.andreotti@ucll.be of renaat.frans@uantwerpen.be

Project Gegevens
14-06-2016
Leerkrachten 3de graad secundair onderwijs
Universiteit Antwerpen

Dinsdag 14 juni 2016 in de namiddag.

Erica Andreotti en Renaat Frans
Gratis
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 400

De precieze uren en locatie worden nog meegedeeld. 

Delen:

Black Box Solvay Conferentie 1927

Raak geïntrigeerd door het mysterieuze kwantumdebat! Volg de kruisende paden van een groep beroemde wetenschappers door de geschiedenis. Ontdek de fascinerende wereld van de conferenties van vandaag. Hoe dieper je duikt, hoe meer je ziet!

In oktober 1927 vond de 5de Solvay Conferentie plaats in Brussel, een mijlpaal in de geschiedenis van wetenschap, voor velen de geboorte van de kwantummechanica. Van de conferentie is vooral de intrigerende zwart-wit groepsfoto bekend: drie rijen van serieus kijkende wetenschappers van wie de meerderheid Nobelprijswinnaar al was of is geworden. Maar wat is er eigenlijk gebeurd tijdens de conferentie? Wat hebben de onderzoekers in de foto gedaan en gezegd? Hoe is de conferentie tot stand gekomen en wat is daarna gebeurd met die onderzoekers en hun theorieën? Leeft de onderzoekspraktijk van die oude conferentie nog door in de conferenties van vandaag? 

Hoe dieper je duikt, hoe meer je ziet! Door diep in deze mysterieuze foto te duiken, komt een hele wereld tot leven! De Europese geschiedenis van het interbellum bijvoorbeeld! Of nog: de rol van de wetenschap tijdens de tweede wereldoorlog, de ontwikkeling van de atoombom …. Het gevolg is een interdisciplinair traject waarbij niet alleen wetenschap en techniek aan bod komt maar ook en vooral geschiedenis, wereldburgerschap, filosofie en jawel ook het vak expressie!

Met een reeks van digitale tools en intrigerende vragen wordt je binnengezogen in een wetenschappelijke wereld die ver van de bewezen feiten en zekerheden ligt!

http://www.onderzoekinbeweging.be/?s=solvay

Dit online didactische scenario is geschikt voor de vakken fysica en cultuurwetenschappen, met interdisciplinaire elementen van geschiedenis, taal en expressie.

De Black Box Solvay Conferentie 1927 is een project gerealiseerd met de steun van het Fonds Ernest Solvay, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Het project is een van de vele vakdidactische projecten binnen de expertisecel Art of Teaching – Vakdidactiek. Meer informatie op www.vakdidactiek.be

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet Laura Tamassia te contacteren: laura.tamassia@ucll.be

 

Project Gegevens
01-09-2016
30-11-2016
Fonds Ernest Solvay, beheerd door de Koning Boudewijnstichting
dr. Laura Tamassia
Black Box Solvay Conferentie 1927
afgewerkt
Share:

Pagina's