Europees

Belgische delegatie naar Unesco headquarters in Parijs voor Ark of Inquiry project final conference

Een Belgische delegatie heeft deelgenomen aan de Ark of Inquiry final conference, georganiseerd in de UNESCO headquarters in Parijs op 20 november 2017. Erica Andreotti,  Renaat Frans en Johan Ardui hebben deelgenomen als vakdidactici en vertegenwoordigers van UC Leuven-Limburg, ook Belgische partner in het Ark of Inquiry project (http://www.arkofinquiry.eu/). Daarnaast kregen ook Martine Scheepers en Maarten Hermans, twee leerkrachten van de Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik,  en Joos van Cauwenberghe, een leerkracht uit RHIZO Kortrijk, de mogelijkheid om aan dit internationaal evenement deel te nemen. 

Maarten Hermans vertegenwoordigde België tijdens een van de drie georganiseerde ‘teacher panels’, door zijn ervaring met het Quantum SpinOff traject (deel van het Ark of Inquiry project) voor te stellen. De klas begeleid door Maarten en Martine samen met collega Ludwig Swennen, won immers het Quantum SpinOff ‘Golden award’ in 2016-2017, mede dankzij de samenwerking tussen ASO en TSO leerlingen (http://spinoff.vakdidactiek.be/). Bovendien werd ook Martine geïnterviewd door de staff van het project rond haar ervaringen met Quantum SpinOff. Aan het interview nam ook Johan Ardui deel, jurylid op de slot dag van het Quantum SpinOff traject 2016-2017. Tijdens het interview kwamen onder meer aan bod: het belang van het samenspel tussen leren binnen en buiten de klas (door b.v. leerlingen in contact te brengen met onderzoekers en ondernemers), het succesverhaal van de samenwerking tussen ASO en TSO leerlingen en hoe ‘inquiry awards’ de motivatie van leerlingen voor wetenschappen kunnen verhogen. 

Martine Scheepers en Maarten Hermans, Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik, aan de ingang van UNESCO headquarters in Parijs.

Martine Scheepers en Maarten Hermans, Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik, aan de ingang van UNESCO headquarters in Parijs.

Maarten Hermans vertegenwoordigt België tijdens een van de drie georganiseerde ‘teacher panels’ op de Ark of Inquiry final conference.

Maarten Hermans vertegenwoordigt België tijdens een van de drie georganiseerde ‘teacher panels’ op de Ark of Inquiry final conference.

Infodag STEAM-traject iMuSciCa

Een interdisciplinaire STEAM-didactiek waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken

Het Europees project iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek, waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. Er worden leereenheden ontwikkeld rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in fysica. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gebouwd of gesimuleerd (engineering). Hiervoor wordt een ‘ICT-workbench’ gecreëerd waar men virtueel kan experimenteren zowel fysisch als muzikaal. Er wordt ook ruimte gecreëerd voor muzikale expressie.

Bij voorkeur wordt het traject uitgevoerd door een leerkracht fysica in combinatie met een leraar muziek.

De leermaterialen worden ter beschikking gesteld voor scholen die deelnemen aan het ontwikkelings- en testprogramma.

Meer informatie over het project vind je op deze webpagina

Project Gegevens
20-06-2017
1ste en 2de graad ASO en TSO
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

20 juni 2017
van 13.30 tot 16.00 u.

Renaat Frans en Erica Andreotti
Schrijf je in
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

iMuSciCA – a STEAM Pedagogy

iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken.

iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. 

Er worden leereenheden ontwikkeld rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in fysica. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gebouwd of gesimuleerd (engineering). 

Interactive Music Science Collaborative Activities

Bovendien, zal iMuSciCA met ondersteunende technologieën de wetenschap achter de muziek hoorbaar maken. Leerlingen zullen eigen prototypes van 3D muziekinstrumenten ontwerpen, daaraan metingen doen en ze laten klinken. Het ultieme doel is om de opgedane interdisciplinaire inzichten ook in te zetten voor muzikale expressie. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij technologieën zoals ‘gesture recognition’ of ‘electronic pen technology’. Muziek co-creation activiteiten zullen zo toegankelijk worden voor leerlingen en leerkrachten ook als ze minder thuis zijn in muziek. 

Er wordt een ‘ICT-workbench’ gecreëerd waar men virtueel kan experimenteren zowel fysisch als muzikaal. De workbench laat leraren toe om lesscenario’s te bouwen met behulp van een toolbox. 

Als school participeren in iMuSciCA ?

Geïnteresseerde scholen die de experimentele leermaterialen tijdens het schooljaar 2017-18 en/of 2018-19 willen uittesten, kunnen zich kandidaat stellen via dit formulier. Zowel scholen uit het gewone onderwijs (muziek, fysica, wiskunde…) als het muziekonderwijs (kunsthumaniora, Deeltijds Kunstonderwijs…) komen in aanmerking. De leermaterialen zijn aanpasbaar en kunnen net zo goed gebruikt worden in de 1ste graad, 2de of 3de graad SO. Het kan in lessen muziek, Wetenschappelijk Werk, fysica, STEM en/of in het kader van een seminarie of project. Ideaal is het als een team van leerkrachten interesse toont bv. een muziekleraar en een leraar WW/Fy/Wi. Op die manier reflecteert de STEAM pedagogie zich ook in het lerarenteam. Lees wat er verwacht wordt en wat jij kan verwachten

Project Gegevens
01-01-2017
30-06-2019
H2020-ICT-2016-2017
ATHENA – Research and Innovation Centre in information communication & knowledge technologies Athens, Greece
UCLL – AOT Vakdidactiek, Diepenbeek
EA, Athene
IRCAM – Centre Pompidou, Paris
3D for All - Leopoly, Kecskemet, Hongarije
Cabrilog, Grenoble
Maths for more - Wiris, Barcelona
Université de Fribourg, Informatics, Zwitserland
www.imuscica.eu
lopend
Share:

Vakdidactische Cartografie

Hoe ver van elkaar liggen de vakdidactieken van verschillende vakken? Welke moeilijkheden, valkuilen en kansen impliceert de combinatie van vakdidactieken in de bachelor lerarenopleiding?

Het project Vakdidactische Cartografie ontwikkelt een exploreerbare kaart als oriëntatieinstrument voor beslissingen inzake vakkencombinaties en clustering, bruikbaar voor de bachelor lerarenopleiding secundair onderwijs en de verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers.

De conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken’ verwijst naar de vrijekeuzeproblematiek van twee vakken in de bachelor secundair onderwijs en stelt dat het niet evident is om binnen een lerarenopleiding van 180 studiepunten voldoende diepgang voor de beide vakken te bereiken. Er wordt aangegeven dat de te verwerven vakkennis en vakdidactieken soms (te) ver van elkaar liggen. Bijgevolg beoogt de conceptnota het meer samenbrengen van verwante inhouden in het curriculum.

Eenzelfde problematiek wordt actueel in de  toekomstige verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers waar de diverse achtergrond van de instromende studenten, hun domeinbevoegdheid en beroepservaring de organisatie van een gepaste vakdidactiek erg bemoeilijkt. Ook hier is de vraag naar het clusteren van vakdidactieken heel concreet. 

Het project Vakdidactische Cartografie engageert zich om zowel het vraagstuk van de clustering als de complexiteit van de vakdidactiek ter harte te nemen en zal een instrument ontwikkelen dat toelaat om vakdidactieken van verschillende vakken te vergelijken, vakkencombinaties in de reguliere bachelor lerarenopleiding systematisch te analyseren en de implicaties van deze vergelijkende analyse te gebruiken voor de contouren van een opleidingsprogramma van een bacheloropleiding voor zij-instromers. 

Vakdidactische Cartografie wordt gerealiseerd met financiering van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Lees hier de samenvatting van de goedgekeurde projecten.

Lees het persbericht van het kabinet.

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet Johan Ardui te contacteren.

Project Gegevens
01-01-2017
31-12-2017
Transitiefonds van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
UC Limburg - dr. Johan Ardui
UC Limburg - Tobias Frenssen, dr. Laura Tamassia
CVO Limlo – Danny Robben, Mirko Oberfeld, Sien Maes
lopend
Share:

Leerlingen van KA Aarschot bezoeken het fotonica lab van de VUB in het kader van het Quantum SpinOff project

De leerlingen van het 6de leerjaar wetenschappen-wiskunde van het Kamsa Atheneum Aarschot hebben op 17 november 2016 de B-PHOT onderzoeksgroep bezocht. Het bezoek werd georganiseerd in het kader van het Quantum SpinOff project. De leerlingen hebben geleerd hoe fotonica hoogtechnologische ondernemingen ondersteunt door mogelijke antwoorden te bieden aan de hedendaagse uitdagingen van wetenschap en technologie. 

Bezoek KA Aarschot

Bezoek KA Aarschot

Lees meer hier.

Quantum SpinOff krijgt Zwitserse gasten

In het kader van de Europese finale van Quantum SpinOff heeft een klas uit de Kantonschule Glarus in Zwitserland een bezoek aan België gebracht. De acht leerlingen en hun leerkrachten, Anton Schriber (fysica) en Urs Hauser (wiskunde/informatica), werden ontvangen en begeleid door de vakdidactici fysica Erica Andreotti, Renaat Frans en Laura Tamassia van UCLL.  

Op maandag 9 mei heeft de groep Brussel, de hoofdstad van België en van Europa, bezocht. Naast het verkennen van de bekende Brusselse bezienswaardigheden (zoals het Europees Parlement, het Berlaymontgebouw, het koninklijk paleis, Manneken Pis, de Grote Markt, het Beursplein, het Atomium), zijn ze op ontdekking geweest op de locaties van de Solvay conferenties: de Solvay bibliotheek en het Hotel Metropool.

Op deze plaatsen werden (en worden), sinds 1911 conferenties georganiseerd waar de topfysici en -chemici van de wereld samenkomen om de meest recente topics in deze velden te bespreken. Eén van de beroemdste Solvay conferenties is die van oktober 1927, toen Albert Einstein en Niels Bohr het Heisenbergs onzekerheidsprincipe bespraken. Dr. Laura Tamassia gaf ook een interessante lezing over de geschiedenis en de organisatie van de Solvay conferenties.

Op dinsdag 10 mei kregen de leerlingen en hun leerkrachten de mogelijkheid om onderzoekscentrum IMEC in Leuven te bezoeken. Daar kregen ze een presentatie over het hoogtechnologisch onderzoek dat in imec plaatsvindt, gevolgd door een bezoek aan de cleanroom.

In de namiddag werden de gasten ontvangen op het departement fysica van de KU Leuven, waar ze een oefening over hoge-energiefysica konden doen met de ispy tool en echte data van CERN. 

Het bezoek van de Zwitserse klas werd afgesloten met de succesvolle Europese finale van Quantum SpinOff: een online wedstrijd tussen België, Zwitserland en Griekenland, waarbij de deelnemende klassen hun projectje voorstelden aan een internationale jury van experten. De Zwitsers gingen naar huis met de tweede prijs voor hun waterzuiveringsinstrument. 

Studenten fysica van de UCLL lerarenopleiding bezoeken het Gran Sasso ondergrondse labo in Italië

Studenten fysica van de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg campus Diepenbeek hebben in de paasvakantie een ontdekkingsreis gemaakt naar de diepste geheimen van het heelal. De initiatiefnemers waren docenten-onderzoekers fysica van de expertisecel Art of Teaching en een aantal andere Vlaamse lerarenopleiders hebben deze unieke kans ook niet willen missen! De indrukwekkende experimenten van het Gran Sasso ondergrondse labo (LNGS), gevestigd in een tunnel onder 1.400 meter rots, hebben immers een belangrijke bijdrage aan het fascinerende onderzoek rond neutrino’s en donkere materie geleverd. Dit jaar is neutrino-onderzoek in het bijzonder in de verf gezet door de uitreiking van de Nobelprijs Fysica 2015.

Dankzij dr. Matthias Laubenstein, onderzoeker aan de LNGS, heeft de groep de labo’s kunnen bezoeken onder de deskundige leiding van dr. Nicola Rossi, ook onderzoeker van de LNGS. Vakdidactici fysica Erica Andreotti, Renaat Frans en Laura Tamassia van UCLL hebben de reis georganiseerd en begeleid. Naast het bezoek aan het ondergrondse labo werden lezingen georganiseerd over interactie straling-materie, stralingsdetectoren, kernfysica, het standaardmodel en beyond,… Onder meer prof. Antoine Van Proeyen van het departement Natuurkunde en Sterrenkunde van de KU Leuven en Wim Fransen van Canberra Semiconductor NV gaven enthousiast hun kennis door aan de leerlingen. 

Foto: Groepsfoto in het ondergrondse labo voor de tank van het Gerda experiment

Bij aankomst bezocht de groep de stad L’Aquila en de omgeving, begeleid door Erica Andreotti, die tijdens haar doctoraat en post-doc in het Gran Sasso labo heeft gewerkt. Deze mooie middeleeuwse stad werd in 2009 zwaar getroffen door een aardbeving. De groep kreeg ook informatie over de geologische studies hieromtrent en over de situatie in de regio vandaag. 

 Foto: Pauze tijdens het bezoek naar L’Aquila. Erica Andreotti geeft informatie over de aardbeving van 2009 en de huidige situatie in de regio.

 Foto: Groepsfoto voor de Basilica S. Maria di Collemaggio, L’Aquila.

 Foto: Avondlezing door Erica Andreotti over “Interactie straling-materie”.

 Foto: Avondlezing door Wim Fransen over “Detectoren: hoe kan je deze straling meten?”.

 Foto: UCLL-studenten 3de jaar fysica Jorne Hardy en Robin Peters geven een sessie over neutrino-onderzoek.

De tweede dag heeft de groep kennis gemaakt met de natuur van de regio met een speleologisch bezoek aan de “Grotte di Stiffe” (grotten waar een rivier door stroomt, die aan de grotten vorm gegeven heeft) en met een bergwandeling langs de paden van “Campo Imperatore” in het Nationaal Park Gran Sasso e Monti della Laga, tussen de dorpjes Santo Stefano di Sessanio en Calascio.

 Foto: Waterval in de grotten.

 Foto: De gids geeft informatie over de grotten aan de ingang van “Grotte di Stiffe”.

 Foto: Wandeling van Santo Stefano di Sessanio naar Rocca Calascio; verder op de achtergrond is de top van de Gran Sasso (Corno Grande) zichtbaar.

 Foto: Avondles in het restaurant over de nuclidenkaart, door Erica Andreotti.

 Foto: Nicola Rossi begeleidt de groep tijdens het bezoek aan de ondergrondse experimenten.

 Foto: Nicola Rossi begeleidt de groep tijdens het bezoek aan de ondergrondse experimenten.

 Foto: Na de slotlezing in de sala Pontecorvo van LNGS. Antoine Van Proeyen beantwoordt de vragen van toekomstige leraar fysica Jorne Hardy.

Tijdens de reis heeft de groep uiteraard ook kunnen genieten van de lekkere traditionele producten van de regio, in verschillende restaurants en typische “agriturismi”

 Foto: Student Robin Peters aan de slag als tijdelijke ober in het restaurant “Assunta”, waar het de gewoonte is dat de mannen van de groep moeten opdienen.

 Foto: Student Jorne Hardy aan de slag als tijdelijke ober in hetzelfde restaurant.

Infosessie Quantum SpinOff 2016-2017

Breng de echte wereld van onderzoek en ondernemen naar je klas en neem tijdens het schooljaar 2016-2017 deel aan het Quantum SpinOff-traject!

Quantum SpinOff wil een brug slaan tussen de inzichten van de moderne wetenschappen en de kansen die dit biedt tot hoogtechnologisch ondernemen. In die zin sluit het goed aan bij de doelstellingen voor onderzoekend leren.

In dit filmpje geven deelnemers van vorig jaar je een goede indruk van wat het traject inhoudt:

Op de projectwebsite kan je ook inspiratie opdoen vanuit de vorige edities
Het project werd in het verleden ondersteund door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Vanaf volgend schooljaar leeft het verder onder de vleugels van het EU-project Ark of Inquiry

Het Quantum SpinOff-traject kan perfect geïntegreerd worden in de lessen fysica en wetenschappen, maar ook in bv. economie (van de derde graad secundair onderwijs).

Het project biedt leermaterialen aan in de vorm van interactieve leerstations, die de leerlingen zelfstandig kunnen bestuderen en zo de vreemde kwantumeigenschappen in de natuur ontdekken. Als voorbeeld kan je het eerste leerstation hier bekijken. De deelnemers krijgen toegang tot alle leerstations via het Ark of Inquiry platform

Als je interesse hebt om deel te nemen, kom dan zeker naar de infosessie op dinsdag 14 juni in de namiddag in de Universiteit van Antwerpen. Het juiste uur en de precieze locatie worden later meegedeeld. 
Ook voor wie al aan vorige edities deelnam, is deze infosessie relevant. Door de omkadering van het project Ark of Inquiry zal er een vernieuwd traject worden voorgesteld en zullen er enkele dingen anders verlopen.

Wie nog inhoudelijke vragen heeft, kan contact opnemen met erica.andreotti@ucll.be of renaat.frans@uantwerpen.be

Project Gegevens
14-06-2016
Leerkrachten 3de graad secundair onderwijs
Universiteit Antwerpen

Dinsdag 14 juni 2016 in de namiddag.

Erica Andreotti en Renaat Frans
Gratis
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 400

De precieze uren en locatie worden nog meegedeeld. 

Delen:

Zomerschool Wetenschappen in Griekenland

Inspiring Science Education Academy: een inspirerende zomerschool met verschillende STEM-sessies in een betoverend decor, waaronder een sessie van het Quantum SpinOff-project. De leerstations die vanuit dit project ontwikkeld werden, ontvingen de prestigieuze Scientix Award.

Quantum Spinoff: Connecting Schools with High-Tech Research and Entrepreneurship

Deze cursus focust op moderne kwantumfysica, nanotechnologie en ondernemen  

Breng de moderne kwantummechanica in je klas via onderzoekende leerstations en experimenten.  Laat zien hoe de kwantummechanica leidt naar nanotechnologische toepassingen zoals: CCD-camera’s (foto-elektrisch effect), halfgeleiders, zonnecellen, medische beeldvorming (MRI) en scanning tunneling microscope. Maak op deze internationale zomerschool kennis met de aanpak in andere Europese landen.

 

De zomerschool wordt door Inspiring Science Education georganiseerd. 

ISE-opleidingen hebben als gemeenschappelijk doel de implementatie van Inquiry Based Science Education (IBSE) en de toepassing van resource based en project-based aanpak. Leerkrachten en lerarenopleiders zullen leren een link te leggen tussen deze aanpak en de vele bestaande leermiddelen in de vorm van open digital educational resources.

Naast de Quantum SpinOff-cursus worden volgende opleidingen georganiseerd: 

 • Discover the cosmos: From Telescopes to Accelerators
 • Go-Lab: Global Online Science Labs for Inquiry Learning At School
 • Space Awareness: Space Awareness Inventory of online labs
 • CEYS: Creativity through Early Years Science Education
 • GEOTHINK: From Geospatial Thinking to Teaching Geospatially
 • CREATIONS: Developing an engaging classroom

Hoe een aanvraag voor subsidie in te dienen?

Geïnteresseerde leerkrachten en directeurs kunnen een aanvraag indienen bij het nationale agentschap voor ERASMUS+, EPOS Vlaanderen, onder KA1 - Individuele leermobiliteit binnen en buiten Europa. De aanvragen moeten ingediend worden door de school van de deelnemer, niet door individuele deelnemers zelf. Verdere informatie over de procedure zijn te vinden op de website van de Summer Academy

Hou er rekening mee dat de deadline om een aanvraag in te dienen bij EPOS Vlaanderen 22 februari is!

Neem eerst met ons contact op via e-mail. Zo kunnen we je tijdens de aanvraagprocedure begeleiden en je plaats op de zomerschool reserveren.

De Summer Academy wordt georganiseerd door:

ELLINOGERMANIKI AGOGI, R&D Department
Dimitriou Panagea Str.
Pallini, GR-15351
Griekenland
www.ea.gr    

In samenwerking met University Colleges Leuven-Limburg, Expertisecel Art of Teaching 
Groep Lerarenopleiding
Agoralaan Gebouw B bus 4
3590 Diepenbeek
België
www.vakdidactiek.be

Project Gegevens
10-07-2016
15-07-2016
Marathon, Griekenland

Van zondag 10 juli tot en met vrijdag 15 juli 2016

erica.andreotti@ucll.be
Delen:

Gran Sasso Nationaal Laboratorium

Navorming in de Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Italië) met bezoek aan de experimenten.

Experiments in the Gran Sasso National Laboratory (LNGS) have given revolutionary contributions to Neutrino Physics with neutrinos naturally produced in the Sun and in Supernova explosion, search for neutrino mass in neutrinoless double beta decays, to the search for Dark Matter, and to the understanding of the nuclear processes that regulate the evolution of the stars (Nuclear Astrophysics)

Programma

(onder voorbehoud)

 • unieke kans om een ondergronds laboratorium te bezoeken dat experimenten doet rond neutrino-fysica en de verbanden met de kosmologie (donkere materie, nucleaire astrofysica…)
 • bezoek aan de sterrenwacht L'Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore
 • bezoek aan de ondergrondse experimenten (dr. Matthias Laubenstein en collega’s LNGS)
 • contact met onderzoekers en astronomers
 • lezingen met telkens didactische links naar het onderwijs in fysica en natuurwetenschappen. Enkele lezingen zullen doorgaan in de Sala Majorana van het LNGS.
  • hoge energie fysica: standaardmodel en beyond (dr. Laura Tamassia UC Leuven-Limburg, Prof. dr. A. Van Proeyen KU Leuven)
  • kernfysica, neutrino-experimenten dark matter/dark energie (dr. Erica Andreotti UC Leuven-Limburg)
  • kosmologie en de nucleosynthese (Renaat Frans, UC Leuven-Limburg - UAntwerpen)
  • detectoren met halfgeleiders (dr. Erica Andreotti UC Leuven-Limburg – Wim Fransen, Canberra Semiconductor NV)
 • wandeling in het Nationaal Park Gran Sasso e Monti della Laga met aandacht voor de geologie van de streek, fauna en flora
 • bezoek aan L’Aquila met informatie over de aardbeving van 2009
 • begeleiding door Erica Andreotti, Laura Tamassia, Renaat Frans – UC Leuven-Limburg Expertisecel Art of Teaching

Prijs

(onder voorbehoud)

€520,00 per persoon (op basis van een 1-persoonskamer), studenten UCLL €470,00 in een meerpersoonskamer, telkens met toilet en bad/douche.

Inclusief overnachtingen, vlucht heen en terug, verplaatsing met de bus naar het experiment, gids in het experiment, lezingen, bezoeken. Maaltijden en andere verplaatsingen (met het openbaar vervoer) zijn niet inbegrepen.

Project Gegevens
06-04-2016
09-04-2016
Leraren secundair onderwijs, studenten fysica, chemie, wiskunde,… (maximum aantal deelnemers: 19 wegens maximum aantal in het experiment).
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
Via G. Acitelli, 22
67100 Assergi L'Aquila
Italië

Van woensdag 6 april 2016 tot en met zaterdag 9 april 2016.

De juiste vluchturen worden later meegedeeld. 

Erica Andreotti, Renaat Frans, Laura Tamassia
€520,00 pp / €470,00 studenten UCLL
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Pagina's