CLIL in Vlaanderen

CLIL in Vlaanderen

Een vak in een andere taal? Is dat niet nefast voor de leerresultaten van de leerlingen?

CLIL betekent letterllijk Content and Language Integrated Learning of, makkelijker gezegd: een vak volgen in een andere taal. Deze onderwijsvorm is in Vlaanderen mogelijk in het secundair onderwijs sinds september 2014.

In de UCLL zijn we al jaren in de ban van CLIL. Vorig academiejaar begeleidden we samen met de VUB, dankzij het prioritaire nascholingsproject ‘Klaar voor CLIL’,  meer dan 20 secundaire scholen in hun eerste CLIL-stappen. Dit jaar startten we als eerste hogeschool in Vlaanderen een postgraduaatsopleiding CLIL.

Bovendien zijn we in een tweejarig onderzoek gestapt naar de effecten van CLIL op de leerresultaten van de leerlingen. Internationaal onderzoek belichtte reeds effecten op beheersing van de doeltaal, het zaakvak en de schooltaal. In Vlaanderen is dergelijk onderzoek nog nauwelijks uitgevoerd, gezien het recente karakter van het CLIL-gebeuren. Een aspect dat in het internationale onderzoek ietwat onderbelicht werd, betreft de invloed van CLIL op de algemene motivatie van de leerlingen en de CLIL-didactiek. Ons PWO-onderzoek wil beide hiaten wegwerken: we gaan o.a. de resultaten van de CLIL-leerlingen uit onze experimentgroep vergelijken met die van hun collega’s uit de niet-CLIL-klassen - met de bedoeling werkbare conclusies te trekken voor de verdere invoering van CLIL in Vlaanderen en de uitbouw van professionalisering voor CLIL-leerkrachten.

Project Gegevens
14-09-2015
18-09-2017
UC Leuven-Limburg
Liesbeth Martens
  • Bram Bulté
  • Joris De Roy
  • Jill Surmont
lopend
Share: