Interactief materiaal

Amase zomerschool 2023

Hoe breng je de wetenschap van Nieuwe Materialen in de klas? De Amase leermaterialen trachten leerlingen te inspireren, hun te verwonderen over onderwerpen zoals biomimicry, waterzuivering, biotextile, aerogel, space innovation… water on leaves

Advanced Material Science is een interdisciplinair onderzoeksveld waar fysica, chemie en biologie interageren om tot vaak fascinerende inzichten en toepassingen te komen.

extract microplastics with ferrofluidsAMASE wil leerkrachten ondersteunen om de kloof te overbruggen tussen deze geavanceerde research en het STEM-onderwijs in de klas voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. 

Op de zomerschool ontmoet je zowel echte onderzoekers in Nieuwe Materialen als andere leerkrachten en lerarenopleiders die samen met onderzoekers in een Teacher Design & Research Team enkele voorbeeldlessen hebben gemaakt. Op de zomerschool delen we deze materialen en bouwen ze verder uit. Op deze manier krijgen studenten inzicht in de echte wereld van geavanceerd onderzoek en de toepassingen ervan, inclusief uitdagingen van de 21e eeuw zoals duurzaamheid, het elimineren van vervuiling, duurzaam textiel...

gekko gripWe delen ook hoe je als lerarengroep Teacher Research kan doen in je eigen klas en hoe je zo je eigen onderwijskwaliteit kan monitoren en bijsturen. 

De zomerschool gaat door van 9 tot 14 juli 2023 in Marathonas, Griekenland (nabij Athene).

Verblijf & locatie:

De zomerschool wordt gehouden in Golden Coast Hotel & Bungalows, een 4-sterren hotel dat zich uitstrekt langsheen het strand van de Marathonbaai, vlakbij de historische locatie van Marathon, aan de rand van Athene .

De deelname aan de zomerschool gebeurt op basis van een tweepersoonskamer all-inclusive (ontbijt, lunch, diner, drankjes, zwembad en recreatieve activiteiten).

Wat kan je verwachten?

 • Deskundige docenten voor lezingen, seminars en workshops

 • Alle materialen en apparatuur die nodig zijn voor de cursus

 • Deelname aan het sociale programma & excursies (bijv. zonsondergang en diner bij Kaap Sounio, excursie naar de Akropolis en bezoek aan het Akropolismuseum en diner in het centrum van Athene, traditionele avond- en afscheidsdiner, etc.)

 Voor wie?

Voor leraren secundair onderwijs alle graden: fysica, chemie, biologie, STEM… die hun lesinhouden willen verbinden met het hedendaags onderzoeksgebied van nieuwe materialen.

Wat kost het? 

UCLL zorgt voor:

 • Verblijf op basis van tweerpersoonskamer all inclusive

 • vlucht naar de nabijgelegen luchthaven van Athene

 • Uitstappen

 • Alle leermaterialen voor de cursus.

Wat moet jij of je school betalen?

We vragen aan de leraren/scholen om enkel een course fee van €200 te betalen aan UCLL. UCLL Expertisecel Art of Teaching past van daaruit bij voor vlucht en verblijf op voorwaarde dat u actief deelneemt aan de zomerschool en helpt de Amase materialen uit te dragen op twee AMASE nascholingen/events in België gedurende het volgende schooljaar (AMASE-ambassadeurschap). Bij een no-show of onvolledige deelname wordt het geld niet terug betaald en zullen de door UCLL gemaakte kosten van vlucht en verblijf geheel of gedeeltelijk bij u teruggevorderd worden voor dat gedeelte dat niet valt onder de UCLL annulatieverzekering.

Hoe deel te nemen?

Vul dit inschrijvingsformulier zo snel mogelijk in (beperkt aantal plaatsen). Motiveer daarin kort waarom je wil meedoen. Op basis van je dossier laat UCLL je weten of je geselecteerd bent voor deelname.

 

Project Gegevens
09-07-2023
14-07-2023
Leerkrachten SO
Marathonas, Griekenland
€200
https://forms.gle/j2bZ2PkDSybPauXg8
steamdidactiek@ucll.be
Delen:

iMuSciCA online zomerschool 2020

Tijdens de online iMuSciCA-zomerschool leer je een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) kennen, waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. In een internationale omgeving leer je hoe je STEAM in je eigen school vorm kan geven en dit is een uitgelezen moment om te netwerken met leerkrachten uit andere Europese landen.

De online zomerschool gaat door van 6 tot 10 juli 2020.

Voor wie? 

De zomerschool is vooral bedoeld voor leerkrachten wiskunde, fysica, wetenschappelijk werk, STEM en natuurwetenschappen en natuurlijk ook voor leraren muziek. Leerkrachten uit alle graden van het secundair onderwijs zijn welkom. 

katrien en lander op de zomerschool

Wat is iMuSciCA?

Het onderzoeksproject iMuSciCA ontwikkelt leermaterialen rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in de fysica. Soms wordt ook een eenvoudig instrument gebouwd of gesimuleerd (engineering). 

iMuSciCA werkt met tools die de wetenschap achter de muziek hoorbaar maken. Hierbij worden interdisciplinaire inzichten ingezet voor muzikale expressie, voor het begrijpen van de fysica en het eenvoudig ontwerp van 3D-muziekinstrumenten. Dat wordt mogelijk gemaakt dankzij technologieën zoals tone synthesizer, canvas for music creation, sound visualizers zoals geluidsspectra, golfvorm, harmonieken, gesture recognition, electronic pen technology, 3D musical instrument design en meetkundesoftware zoals cabri express. Er is een ‘ICT-workbench’ waar je zowel fysisch als muzikaal virtueel met deze tools kan experimenteren. 

De inzichten zijn ook erg verrijkend als achtergrond voor de leerkracht en kunnen in vele contexten gebruikt worden.

 Je kan gratis deelnemen aan deze online cursus!

 Er zijn wel maar 20 plaatsen beschikbaar. Wil je zeker deelnemen? Schrijf je snel in via deze link.

 Meer info en het programma kan je hier terug vinden. 

 

Project Gegevens
06-07-2020
10-07-2020
Leerkrachten SO
Online Cursus
GRATIS
http://esia.ea.gr/registration-form/
jeroen.opdenkelder@ucll.be
Delen:

iSTEM inkleuren

Ben je nog niet zeker hoe je STEM moet inzetten? Is jouw school al mee met het hele STEM-gebeuren?

"iSTEM inkleuren" wil je duidelijkheid bieden. Dat doen we samen met de betrokken leerkrachten door zowel de huidige STEM-didactiek te verfijnen als nieuwe STEM-leermaterialen te ontwikkelen. 

Het project heeft als doel om STEM-leertrajecten uit te werken voor het secundair onderwijs rond STEM-geletterdheid en STEM-verdieping (iSTEM-XL). Momenteel zoeken we kandidaat-scholen van de eerste graad om in het traject te stappen.

Projecten i.s.m. Lerarenopleiding Fysica, UCLL Diepenbeek

 • Muziek STEM-mig versterken
  • Het STEM-project “STEMmige muziek: STEMmig versterken” heeft als uitdaging het geluid van een mobiele telefoon te optimaliseren. Dit verbindt kennis, vaardigheden en attitudes vanuit verschillende disciplines: wiskunde, fysica, biologie, techniek, maar ook muziek.
 • Leven op Mars
  • Het STEM-project “Is er buitenaards leven (geweest) op Mars?” heeft als uitdaging te onderzoeken of er leven is (geweest) op Mars. Dit versterkt STEM-kennis, vaardigheden en attitudes vanuit : wiskunde, fysica, biologie, chemie en techniek.
 • De fiets
  • Het STEM-project “De fiets” heeft als uitdaging te onderzoeken hoe je met zo weinig mogelijk inspanning zo snel mogelijk kan fietsen. 
 • SOS klimaat!
  • Waarom is klimaatverandering geen “fake news”: welke wetenschappelijke argumenten bevestigen het bestaan en de gevolgen van de klimaatopwarming? Ze onderzoeken en experimenteren hierbij volgens de wetenschappelijke methode. 

Wens je meer inzicht in de didactische vormgeving, contacteer dan de onderzoekers van de lerarenopleiding fysica.

Kader iSTEM inkleuren

De projectnaam iSTEM inkleuren verwijst naar de uitgangspunten van het STEM-kader waar dit project voor staat. Het STEM-kader is gebaseerd op de resultaten van STEM@school en van het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO. STEM@school heeft de term iSTEM ingevoerd waarbij de i staat voor interdisciplinaire integratie en dus innovatief, interactief, ingenieus… Het iSTEM-model vertrekt van vijf basispijlers: interdisciplinaire integratie van leerinhouden, probleemgecentreerd leren, onderzoekend en ontwerpend leren, samen leren en vakdidactische input.

Inkleuren komt van het InkleurModel voor het STEM onderwijs, ontwikkeld door het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO. Om tot een goede STEM-didactiek en goede STEM-leermaterialen te komen is het belangrijk om zicht te hebben op het Waarom, Wat, Hoe, Voor Wie van STEM. Het InkleurModel is een instrument dat scholen kunnen gebruiken om de antwoorden op deze vragen bespreekbaar en visueel te maken.

 

Teacher Design Teams

Het project heeft als doel om STEM-leertrajecten uit te werken voor het secundair onderwijs. In eerste instantie focussen we op het eerste jaar van de eerste graad.. Daarom werken we met Teacher Design Teams van enkele leerkrachten, typisch 2 of 3 van dezelfde school en enkele vakdidactische onderzoekers. Van de leerkrachten in de teams verwachten we het volgende:

● het hierboven kort beschreven kader van “iSTEM inkleuren” onderschrijven;

● leermaterialen actief mee-ontwikkelen volgens de iSTEM-principes, het resultaat is niet enkel voor je eigen school;

● STEM-lessen testen en optimaliseren volgens een bepaalde methodiek van praktijkonderzoek (bv. PI);

● meewerken aan feedback en dataverzameling voor het effectiviteitsonderzoek;

● de tijd die nodig is om de lesmaterialen voor minimaal 8 lesuren te ontwikkelen + 3 à 4 volle contactdagen met vakdidactici, eventueel opgesplitst in halve dagen, en maximaal 1 brede studiedag per jaar, meer informele contacten via e-mail

logo UCLL

verbeelding werkt vlaamse overheid; istem logo

Project Gegevens
29-03-2019
31-12-2022
Het project wordt door de Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs & Vorming, ondersteund
 • KU Leuven
 • UC Leuven-Limburg
 • Universiteit Antwerpen
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Arteveldehogeschool
 • Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
iSTEM.be
lopend
Share:

Chemieleerkracht.be

Een interactief digitaal platform over en voor het vak chemie in het onderwijs

Chemieleerkracht.be wil jongeren boeien voor chemie, ze uitdagen, chemie doen begrijpen, chemie laten herkennen rondom zich, de positieve bijdragen van chemie aan de maatschappij meegeven, maar wil ook wijzen op gevaren.

Chemieleerkracht.be is een inspirerende portaalsite die opgebouwd wordt met studenten lerarenopleiding professionele bachelor chemie van de UCLL. 

De site is een verzamelplaats van inspirerende materialen, creatieve ideeën, linken naar interessante filmfragmenten, animaties, bronnen…, leuke contexten, ….. De site is tegelijk een plek van uitwisseling. Materialen, ideeën en linken kunnen steeds gedeeld worden.

Project Gegevens
01-01-2016
Covalent
UCLL - Filip Poncelet
www.chemieleerkracht.be
lopend
Share:

Infodag STEAM-traject iMuSciCa

Een interdisciplinaire STEAM-didactiek waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken

Het Europees project iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek, waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. Er worden leereenheden ontwikkeld rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in fysica. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gebouwd of gesimuleerd (engineering). Hiervoor wordt een ‘ICT-workbench’ gecreëerd waar men virtueel kan experimenteren zowel fysisch als muzikaal. Er wordt ook ruimte gecreëerd voor muzikale expressie.

Bij voorkeur wordt het traject uitgevoerd door een leerkracht fysica in combinatie met een leraar muziek.

De leermaterialen worden ter beschikking gesteld voor scholen die deelnemen aan het ontwikkelings- en testprogramma.

Meer informatie over het project vind je op deze webpagina

Project Gegevens
20-06-2017
1ste en 2de graad ASO en TSO
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

20 juni 2017
van 13.30 tot 16.00 u.

Renaat Frans en Erica Andreotti
Schrijf je in
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Chemistry & science @ home

Uitdagende en veilige proeven met alledaagse huis- en tuinproducten

We stellen een keten op van maar liefst 100 eenvoudige, gekende en minder gekende proefjes, die voldoen aan volgende criteria:

 • uitdagend
 • veilig
 • uit te voeren met huis- en tuinproducten 

Zullen we hiermee een plaats veroveren in het Guinness Recordboek?

We selecteren onze proefjes uit:

 • Vuurvaste ballonnen
 • Waterslurpers
 • Zingende staaf
 • Rietje doorboort aardappel
 • Schietende lucifers
 • Pingpongballetje als afsluiter
 • Rook uitschenken
 • Vuurbal met sinaasappel
 • Een sinaasappel knalt een ballon
 • Lading meten met aluminium
 • Handwarmer met batterij
 • Bloeiende bloemen
 • Kaarsenwip
 • Vuur in een fles
 • Vuurtornado
 • Vuurwerper
 • Ei knallen met Al-folie
 • Brandende handen met handzeep
 • Ei in fles
 • Ei breken met fles
 • Pingpongbal met ei
 • Magneet in koperen buis
 • Magneet en lucifers
 • Ferrofluid
 • Omkeren van vloeistoffen
 • Blikpopcornmaker
 • Aardappelbatterij
 • Muntenbatterij
 • Gekleurde zeepfolie
 • Storm in een glas
 • Omelet in een ei
 • Rookfontein
 • Doolhof met water
 • Cola invriezen
 • IJs breken, of toch niet...
 • Zoutexperiment
 • Niet mengbaar
 • Fontein in een fles
 • IJs in water, vast olie in water
 • Munt in, munt uit beker
 • IJshand met pekel
 • Munt in een fles
 • Springende boon
 • Koud of warme handen
 • Vismummie
 • DNA uit bananen
 • Antibubbel
 • Thee wordt koffie
 • Oplichtende rollercoaster
 • Groen gebakken ei
 • Citroenboodschap
 • Rood-goudpapier
 • Indicatorlampje uit rode koolsap
 • Zeepboot

 • Vierkante zeepbellen
 • Bloedregen
 • Rijst in een fles
 • Water op wandel
 • Gat in je hand
 • Ballon opblazen met water
 • Drijvende letters
 • Regenboog in een buis
 • Dansende popcorn
 • Rollen met elastiek
 • Waterstofgas met pekel
 • Baby olifantentandpasta
 • Magische sneeuw
 • Vulkaan met bakpoeder
 • Steel de munt onder de lucifer
 • Steel de munt in water
 • Rook op 1 seconde
 • Vuur in cola
 • Wandelende wormpjes
 • Zilveren ei
 • De kracht van bleekmiddel
 • Omdraaiende pijltjes
 • Aluminiumluchtbatterij
 • Geleidbaarheidsmetertje
 • Gasmodel nabootsen
 • Volume en temperatuur
 • Roken met een fles
 • Eitje bakken in papieren pannetje
 • Poetsen van zilverwerk
 • Eitjes tatoeëren met ui
 • Vloeistofbel tussen 2 lagen
 • Dansende rozijnen
 • Ei opblazen
 • Boodschappen met banaan
 • Sinaasappel wordt kaars
 • Oceaan in een fles
 • Orkaan onder water
 • Blauwe rozen
 • Fruitsapklok
 • Elektrolyse in een aardappel
 • Brandende kerstboom
 • Blikje geeft stroom
 • Elektrisch slijm
 • Knalgas met slijper
 • Lopen op water
 • Wijntoren
 • Baksteen in de maag
 • Boom in bloei
 • Faraoslang uit een kubus
 • Blustoestel
 • Briefgeheim
 • Vliegend theezakje

Tijdens de studiedag krijg je een syllabus, waarin de inhoud van de navorming beschreven staat. Achteraf ontvang je al het voorgesteld didactisch materiaal ook digitaal. 

Inhoudelijke vragen?
Neem contact op met filip.poncelet@ucll.be

  

    

Project Gegevens
25-04-2017
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

25 april 2017
van 9.30 tot 16.00 u. 

Filip Poncelet, Jan Willems en studenten chemie
€95,00
Schrijf je in
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Quantum SpinOff 2017-2018

Leren ondernemen in de hoogtechnologische sector!

Met de nieuwe leerplanmodule "Kwantummechanica" in de 3de graad fysica, heb je de gelegenheid om de lln. in te wijden in de moderne fysica. Dit traject biedt ook mogelijkheid om STEM in te vullen in de derde graad, omdat het een band legt tussen de fysica en de technologie. Via de door UCLL Art of Teaching ontwikkelde leerstations Quantum SpinOff, kan je de inzichten van de kwantummechanica en haar toepassingen in de klas brengen. 

De aanpak is die van onderzoekend leren. Via het platform van Ark of Inquiry, krijg je toegang tot de leermethode. 

Meer info over het project op deze pagina

Het maximum aantal klassen neemt deel aan het traject tijdens het schooljaar 2017-2018.
Laat hier je gegevens achter als je

 • interesse hebt in een traject op maat van je klas
 • volgend schooljaar graag wil deelnemen
 • andere interessante STE(A)M-info wil ontvangen

  

Project Gegevens
01-09-2017
31-08-2018
UC Leuven-Limburg
dr. Erica Andreotti
spinoff.vakdidactiek.be
afgewerkt
Share:

Vlaams Lerend Netwerk STEM SO: netwerksessie Leuven

Netwerksessie 3 van het Vlaams Lerend Netwerk STEM S.O. met als thema 'STEM: Evaluatie'

Programma

12.00 - 13.00 u.: Onthaal met broodjeslunch en koffie

13.00 - 13.05 u.: Welkom

13.05 - 13.20 u.: Keynote: voorstel van een didactisch model voor STEM

13.25 - 14.00 u.: Bespreking voorstel didactisch model voor STEM in groepen

14.00 - 14.15 u.: Tijd om de vragenlijst van het Lerend Netwerk in te vullen

 • Breng je smartphone, tablet of laptop mee! 

14.15 - 14.25 u.: Pauze

14.25 - 14.40 u.: Keynote: Enkele mogelijkheden om STEM te evalueren, praktijk en theorie

 • Door Wim Peeters, Pedagogisch begeleider begeleider fysica, STEM (en deels NW) regio Antwerpen, Hasselt en Mechelen-Brussel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Elke les streeft enkele leerdoelen na. Evalueren is een middel om deze doelen te bereiken, en hoeft niet enkel ingezet te worden om te zien of een doel bereikt is. In deze presentatie overlopen we snel enkele voorbeelden uit de praktijk, enkele mogelijke manieren, maar ook enkele tips om de evaluatie te doen in de klaspraktijk. STEM is een didactiek en pedagogie die een beetje anders probeert te zijn, vandaar dat de getoonde manieren van evalueren sommige leerkrachten misschien buiten hun comfortzone kunnen brengen. Door te evalueren om te leren, wordt de leraar temidden van zijn groep lerenden ook een lerende. Dat is een krachtige leeromgeving. STEM is een kans om dat in de praktijk te brengen. 

14.45 - 15.00 u.: Keynote: Kan STEM ook ‘evaluatie’ heruitvinden?

 • Sander Van Acker, Opleidingshoofd Lerarenopleiding Secundair Onderwijs Odisee Waas & Onderzoeker
 • STEM staat open voor een eigentijds leren waarin leerlingen hun eigen referentiekader opbouwen. Tijdens STEM kunnen heel wat 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod komen. De bedoeling is om via feedback van de leerling aan de leerkracht dat leren op een hoger niveau te brengen. De zelfevaluatie van de leerlingen over hun betrokkenheid, vooruitgang en prestatie wordt geconfronteerd met de evaluatie door peers en leerkrachten. Zo kunnen wetenschappelijke inzichten en zelfregulatie samen ontwikkelen.

15.05 - 15.55 u.: Keuze uit een reeks parallelle workshops rond evaluatie in STEM

 • Workshop 1: Comparatief beoordelen van competenties: een innovatieve methode
  • Door Maarten Goossens, wetenschappelijk medewerker Onderzoeksgroep Edubron, Universiteit Antwerpen.
  • Beschrijving: In deze workshop schenken we aandacht aan het betrouwbaar en valide beoordelen van competenties zonder ellenlange criterialijsten. Daarvoor wordt een vernieuwende manier en bijhorende tool (D-PAC) gedemonstreerd en worden wetenschappelijke inzichten toegelicht. Verder verkennen we verschillende toepassingsmogelijkheden samen met het publiek.
  • Doelgroep: leerkrachten, lerarenopleiders, onderzoekers, begeleiders, beleidsmakers, …
 • Workshop 2: Kennis evalueren in STEM via de vertrouwde toetsen
  • Door Natacha Gesquière, Sint-Bavohumaniora Gent  
  • Beschrijving: Omdat bij een STEM-project behoorlijk wat belang wordt gehecht aan de context, proberen we die lijn door te trekken in de toetsen. Enkele concrete voorbeelden.
  • Doelgroep: eerste graad
 • Workshop 3: Werken met rubrics
  • Door Fatiha Baki, leerkracht STEM, wetenschappen en techniek
  • Beschrijving: In deze workshop staan we even stil bij het gebruik van rubrics om leerlingen te evalueren. We bekijken hoe we rubrics kunnen gebruiken als een doelgericht, valide evaluatie-instrument. Na deze sessie weet je wat rubrics is en hoe je dat in de klas kan inzetten. 
  • Doelgroep: leerkrachten
 • Workshop 4: Kan STEM ook evaluatie heruitvinden?
  • Door Sander Van Acker, Opleidingshoofd Lerarenopleiding Secundair Onderwijs Odisee Waas & Onderzoeker
  • Beschrijving: STEM staat open voor een eigentijds leren waarin leerlingen hun eigen referentiekader opbouwen. Tijdens STEM kunnen heel wat 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod komen. De bedoeling is om via feedback van de leerling aan de leerkracht dat leren op een hoger niveau te brengen. De zelfevaluatie van de leerlingen over hun betrokkenheid, vooruitgang en prestatie wordt geconfronteerd met de evaluatie door peers en leerkrachten. Zo kunnen wetenschappelijke inzichten en zelfregulatie samen ontwikkelen.
  • Doelgroep: alle STEM-leerkrachten

15.55 - 16.20 u.: Bespreking in groepen van eigen evaluatiemethodes

 • Breng de evaluatie-instrumenten die je zelf gebruikt mee

16.20 u.: Einde

Een gelijkaardig programma wordt op 27 april in Torhout aangeboden.
>> INSCHRIJVEN in TORHOUT <<

Project Gegevens
17-05-2017
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Hertogstraat
Hertogstraat 178
3001 Heverlee

17 mei 2017
van 12.00 tot 16.20 u.

€15, broodjeslunch inbegrepen
Schrijf je in
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Vlaams Lerend Netwerk STEM SO: netwerksessie Torhout

Netwerksessie 3 van het Vlaams Lerend Netwerk STEM S.O. met als thema 'STEM: Evaluatie'

Programma

12.00 - 13.00 u.: Onthaal met broodjeslunch en koffie

13.00 - 13.05 u.: Welkom

13.05 - 13.20 u.: Keynote: voorstel van een didactisch model voor STEM

13.25 - 14.00 u.: Bespreking voorstel didactisch model voor STEM in groepen

14.00 - 14.15 u.: Tijd om de vragenlijst van het Lerend Netwerk in te vullen

 • Breng je smartphone, tablet of laptop mee! 

14.15 - 14.25 u.: Pauze

14.25 - 14.40 u.: Keynote: Enkele mogelijkheden om STEM te evalueren, praktijk en theorie

 • Door Wim Peeters, Pedagogisch begeleider begeleider fysica, STEM (en deels NW) regio Antwerpen, Hasselt en Mechelen-Brussel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Elke les streeft enkele leerdoelen na. Evalueren is een middel om deze doelen te bereiken, en hoeft niet enkel ingezet te worden om te zien of een doel bereikt is. In deze presentatie overlopen we snel enkele voorbeelden uit de praktijk, enkele mogelijke manieren, maar ook enkele tips om de evaluatie te doen in de klaspraktijk. STEM is een didactiek en pedagogie die een beetje anders probeert te zijn, vandaar dat de getoonde manieren van evalueren sommige leerkrachten misschien buiten hun comfortzone kunnen brengen. Door te evalueren om te leren, wordt de leraar temidden van zijn groep lerenden ook een lerende. Dat is een krachtige leeromgeving. STEM is een kans om dat in de praktijk te brengen. 

14.45 - 15.00 u.: Keynote: Kan STEM ook ‘evaluatie’ heruitvinden?

 • Sander Van Acker, Opleidingshoofd Lerarenopleiding Secundair Onderwijs Odisee Waas & Onderzoeker
 • STEM staat open voor een eigentijds leren waarin leerlingen hun eigen referentiekader opbouwen. Tijdens STEM kunnen heel wat 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod komen. De bedoeling is om via feedback van de leerling aan de leerkracht dat leren op een hoger niveau te brengen. De zelfevaluatie van de leerlingen over hun betrokkenheid, vooruitgang en prestatie wordt geconfronteerd met de evaluatie door peers en leerkrachten. Zo kunnen wetenschappelijke inzichten en zelfregulatie samen ontwikkelen.

15.05 - 15.55 u.: Keuze uit een reeks parallelle workshops rond evaluatie in STEM

 • Workshop 1: Comparatief beoordelen van competenties: een innovatieve methode
  • Door Maarten Goossens, wetenschappelijk medewerker Onderzoeksgroep Edubron, Universiteit Antwerpen.
  • Beschrijving: In deze workshop schenken we aandacht aan het betrouwbaar en valide beoordelen van competenties zonder ellenlange criterialijsten. Daarvoor wordt een vernieuwende manier en bijhorende tool (D-PAC) gedemonstreerd en worden wetenschappelijke inzichten toegelicht. Verder verkennen we verschillende toepassingsmogelijkheden samen met het publiek.
  • Doelgroep: leerkrachten, lerarenopleiders, onderzoekers, begeleiders, beleidsmakers, …
 • Workshop 2: Kennis evalueren in STEM via de vertrouwde toetsen
  • Door Natacha Gesquière, Sint-Bavohumaniora Gent  
  • Beschrijving: Omdat bij een STEM-project behoorlijk wat belang wordt gehecht aan de context, proberen we die lijn door te trekken in de toetsen. Enkele concrete voorbeelden.
  • Doelgroep: eerste graad
 • Workshop 3: Evalueren van Labo’s en Engineeringsprojecten
  • Door Stijn De Boever, STEM-leraar in de 2de graad, Sint-Rembert Torhout.
  • Beschrijving: Samen met de groei van het aantal STEM-projecten, groeit ook het aantal evaluaties. Vaak maken we gebruik van nieuwe methodes met meer open opdrachten. Omdat dit anders is dan dat wat we gewoon zijn, zijn we nog een beetje zoekend naar een goede evaluatietool. Daarnaast richten we ons ook meer en meer op zelfevaluatie van de leerlingen en het evalueren van medeleerlingen. In mijn zoektocht zijn al veel modellen de revue gepasseerd (zoals deze van stem@school, KOV gebaseerd op STEM-kader,… ). Uiteindelijk heb ik voor mezelf een manier gevonden die vlot verbetert en toch al de dingen bevat die ik wil. Ik stel deze manier graag aan jullie voor. Daarna is er de mogelijkheid om ze te bespreken. Zo kunnen we van elkaar leren.
  • Doelgroep: Leraren STEM die labo’s en open projecten en labo’s moeten evalueren.
 • Workshop 4: Rubrics als STEM-evaluatietool
  • Door Tijs Verbeke, lector STEM aan de lerarenopleiding van Howest.
  • Beschrijving: In deze sessie geven we toelichting bij een STEM-evaluatietool, ontwikkeld door o.a. Jo Desutter (studiebegeleider STEM regio West-Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen). De tool bestaat uit een matrix gebaseerd op rubrics en is makkelijk aanpasbaar aan de wensen van de leerkracht. Deze tool werd uitgerold via het lerende netwerk van de begeleidingsdienst en is een open-source tool. In ruim een jaar tijd gingen vele leerkrachten er al mee aan de slag en hebben ze de tool helpen aanpassen.
  • Doelgroep: alle graden van het secundair onderwijs
 • Workshop 5: Kan STEM ook evaluatie heruitvinden?
  • Door Sander Van Acker, Opleidingshoofd Lerarenopleiding Secundair Onderwijs Odisee Waas & Onderzoeker
  • Beschrijving: STEM staat open voor een eigentijds leren waarin leerlingen hun eigen referentiekader opbouwen. Tijdens STEM kunnen heel wat 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod komen. De bedoeling is om via feedback van de leerling aan de leerkracht dat leren op een hoger niveau te brengen. De zelfevaluatie van de leerlingen over hun betrokkenheid, vooruitgang en prestatie wordt geconfronteerd met de evaluatie door peers en leerkrachten. Zo kunnen wetenschappelijke inzichten en zelfregulatie samen ontwikkelen.
  • Doelgroep: alle STEM-leerkrachten

15.55 - 16.20 u.: Bespreking in groepen van eigen evaluatiemethodes

 • Breng de evaluatie-instrumenten die je zelf gebruikt mee

16.20 u.: Einde

Een gelijkaardig programma wordt op 17 mei in Leuven aangeboden.
>> INSCHRIJVEN in LEUVEN <<

Project Gegevens
27-04-2017
Hogeschool VIVES
Sint-Jozefstraat 1
8820 Torhout

27 april 2017
van 12.00 tot 16.20 u.

€15, broodjeslunch inbegrepen
Schrijf je in
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Vlaams Lerend Netwerk STEM SO: netwerksessie Gent

Wil je veel nieuwe ideeën opsteken over STEM-didactiek en didactiek voor wetenschappen en techniek? Kies dan uit de brede waaier aan workshops tijdens de STEM-dag.

Het programma van de STEM-dag omvat twee luiken:

VOORMIDDAG (9.15-12.15 u.): STEM in het secundair onderwijs (organisator: Lerend Netwerk STEM Oost-Vlaanderen, in samenwerking met HoGent, UGent en ArteveldeHS)

Doelgroep: leraren 1ste, 2de en 3de graad SO, directies, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, beleidsmakers, onderzoekers, ...
Inhoud: Gastsprekers en workshops uit het hoger onderwijs, gericht naar STEM-leerkrachten uit het secundair

NAMIDDAG (12.15-16.15 u.): 2de netwerksessie van het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO - Thema: "STEM: Hoe?" (ondersteund door de Vlaamse Overheid Departement Onderwijs & Vorming en door UC Leuven-Limburg, Odisee, Hogeschool Gent, Hogeschool Vives en Arteveldehogeschool)

Doelgroep: leraren (1ste, 2de en 3de graad SO), directies, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, beleidsmakers, onderzoekers, ...
Inhoud: Vanuit onderzoek en praktijk wordt tijdens de netwerksessie dieper ingegaan op:

 • Hoe organiseer je STEM in de school?
 • Hoe breng je STEM in de klas?
 • Een conceptmap die de interactie toont tussen de verschillende STEM-dimensies

Opmerking: Het namiddagprogramma is een herhaling van dat in Diepenbeek op 23/01.  

Programma-overzicht in detail

VOORMIDDAG: STEM in het secundair onderwijs

09.00-09.30 u.: Onthaal en verwelkoming met koffie

09.30-09.40 u.: Opening van de dag

09.40-10.10 u.: Keynote 'Wat verwacht het hoger onderwijs van STEM in het secundair onderwijs?'

 • Spreker: prof. dr. ir. Francis Wyffels

10.10-10.30 u.: Keynote 'Wat werk echt van STEM?'

 • Spreker: Pedro De Bruyckere

10.30-11.10 u.: Workshops reeks A

 • A1. CS Unplugged (UGent) 
  • Lesgever: prof. dr. ir. Francis Wyffels, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
  • Inhoud: Het CS Unplugged handboek (http://csunplugged.org/) bevat een interessante verzameling van Computer Science (computerwetenschappen of informatica) gerelateerde spelletjes. Deze spelletjes kunnen gespeeld worden met kinderen en tieners. Elk spel is zodanig opgevat dat spelers het probleem moeten onderzoeken en zelf met oplossingen voor de proppen komen. Na ieder spel is het aangewezen om de gevonden antwoorden in groep te bediscussiëren en deze te linken met de theorie. Het beste van al? Je hebt er niet eens een computer voor nodig! Eén van de hoofdstukken, Colour by numbers, in het CS Unplugged handboek gaat over beeldrepresentatie met bits en relateert het met faxmachines. Recent, in het kader van het Google RISE project CErrobotics werd dit spel aangepast en laten we leerlingen hun eigen beeldrepresentatie en tranferprotocollen opstellen. Bovendien maken ze al spelenderwijs kennis met de concepten ruis, bandbreedte en compressie. Naast dit spel geeft het lesmateriaal ook nog een aantal tips mee om met het CS Unplugged handboek aan de slag te gaan. 
 • A2. Follow the message (HoGent)
  • Lesgever: Bert Van Vrekkem, lector ICT aan Faculteit Bedrijf en Organisatie, HoGent
  • Inhoud: In deze workshop kom je te weten hoe het internet precies werkt. Aan de hand van simulatiesoftware bouwen we stap voor stap een computernetwerk uit. We leren de belangrijkste types netwerkapparatuur kennen (switches en routers) en bespreken op welke manier de "eindsystemen" (bv. gewone pc's, netwerkprinters, enz.) met elkaar communiceren. We hebben het ook over de belangrijkste netwerkprotocollen, de talen waarmee de onderdelen van een computernetwerk met elkaar spreken. Aan het einde van deze workshop begrijp je wat er gebeurt als je in je webbrowser een webpagina opvraagt, hoe deze aanvraag de server bereikt, waar de webpagina op bewaard wordt, en hoe die doorgestuurd wordt naar je eigen pc.
 • A3. De Autofabriek (UGent) 
  • Lesgever: prof. dr. ir. Stijn De Vuyst, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
  • Inhoud: Hoe organiseer je de productie van een auto in een fabriek? Welke processen komen daar bij kijken, waar moet je rekening mee houden, hoe benut je alle beschikbare ruimte/materiaal/… optimaal om binnen een zo kort mogelijke tijd een maximale productie te realiseren? In deze workshop bekijken we hoe je als leerkracht met Lego een volwaardig productieproces kan simuleren en hoe je de leerlingen kan laten proeven van de complexiteit van het werk van een ingenieur. 
 • A4. Tinkering
  • Lesgever: Jan De Lange, lector aan Lerarenopleiding ArteveldeHS
  • Inhoud: Tinkering is meer dan enkel maken! Het wordt gezien als een pedagogiek, een werkmethodiek waarbij overleg, teamwork en ontwerpen gefaciliteerd worden doorheen activiteiten. Leerlingen experimenteren in een soort leerlabo met als doel hen te stimuleren in het leren over wetenschappen, kunst en menselijke perceptie. Deze aanpak is gebaseerd op het constructivisme (thinking through making). Tijdens deze workshop worden een aantal voorbeeld activiteiten doorlopen, gereflecteerd over de eigenlijke pedagogiek alsook gekeken naar opportuniteiten binnen techniek, wetenschaps- of STEM-projecten. Meer info.

11.15-11.25 u.: Koffiepauze

11.30-12.15 u.: Workshops reeks B

 • B1. Programmeren zonder pc (UGent)
  • Lesgever: dr. Leen Brouns, faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
  • Inhoud: Leren programmeren gaat over meer dan enkel code schrijven. Het gaat over instructies geven en het effect van die instructies proberen te voorspellen, en daarvoor hoef je niet achter een computer te zitten. In deze workshop bekijken we hoe je aan je leerlingen de basics van programmeren en computationeel denken kan aanbrengen, zonder dat daarvoor achter een scherm hoeven te zitten. 
 • B2. CSI-lab (HoGent) 
  • Lesgever: Christel Meert, lector chemie, Faculteit Natuur en Techniek, HoGent
  • Inhoud: Forensisch onderzoek spreekt tot de verbeelding. Deze interesse wordt gevoed door allerhande televisieseries. Maar is televisie wel realistisch? De leerlingen krijgen in deze workshop een beknopte uiteenzetting over de huidige technieken binnen forensisch onderzoek en een weergave van de diensten en laboratoria die hiervoor verantwoordelijk zijn. Vooraleer zelf ‘inspecteur’ te spelen, worden ze vertrouwd gemaakt met de wetenschappelijke achtergrond van de experimenten en de rol van chemie hierin.
 • B3. Landmeten met drones (HoGent) 
  • Lesgever: Dennis De Vriendt, lector landmeetkunde, Faculteit Natuur en Techniek, HoGent
  • Inhoud: De deelnemers worden ondergedompeld in de hightech wereld van de landmeter-expert. De activiteit bestaat uit drie grote delen: een introductie, een demovlucht en een verwerking van de luchtbeelden.
 • B4. Big ideas in STEM
  • Lesgever: Jouri Van Landeghem, lector fysica aan Lerarenopleiding, Faculteit Mens en Welzijn, HoGent
  • Inhoud: Wat zijn de grote ideeën die naar voor komen binnen STEM? Wat zijn de cruciale concepten die aan leerlingen meegegeven zouden moeten worden in een STEM-vak? Wat is “STEM-denken” eigenlijk? Welke vaardigheden breng ik aan en hoe geef ik leerlijnen daaromtrent vorm? We stellen een kader voor met stevige internationale fundamenten, aangepast aan het Vlaamse onderwijslandschap, om een rode draad te vormen doorheen heel het STEM-gebeuren op jouw school. 

12.15-13.00 u.: Broodjeslunch

NAMIDDAG: 2de netwerksessie van het Vlaams Lerend Netwerk STEM S.O. - Thema: 'STEM: Hoe?'

12.15-12.30 u.: Onthaal

12.30-13.00 u.: Broodjeslunch 

13.05-13.20 u.: Keynote "De STEM dimensies nader bekeken"

 • Spreker: Jouri Van Landeghem (HoGent)

13.20-14.00 u.: Pitches rond de visie op STEM vanuit scholen

14.05-14.35 u.: Ronde tafel

14.35-14.50 u.: Koffiepauze

14.50-15.05 u.: Keynote "STEM: Hoe?"

 • Spreker: Jan de Lange (Artveldehogeschool Gent)

15.10-16.00 u.: Praktijk- en beleidsessies - reeks C

 • C1. Bouw je eigen Theremin (muziekinstrument) met Arduino
  • Doelgroep: 2de en 3de graad secundair onderwijs
  • Lesgevers: Dirk De Muynck, Griet Vandaele - SKI Gent
  • Inhoud: In dit vakoverschrijdende STEAM-project bouwen de leerlingen van de 2de graad kunstsecundair een eigen theremin op basis van een Arduino en sensoren. Een theremin is een tot de verbeelding sprekend instrument dat bespeeld wordt zonder aanraking. Tijdens de lessen informatica  leren de leerlingen werken met elektronica en programmeren. In de kunstvakken Digitale technieken, Vorm 3D en architecturale vorming ontwerpen en bouwen de leerlingen een behuizing voor het instrument in constructivistische stijl. Meer informatie, lesmateriaal en reacties van de leerlingen vind je hier.
 • C2. 12 jarigen ontwerpen hun eigen APPS 
  • Doelgroep: 1ste graad TSO
  • Lesgever: Bart Huykens - St.-Jozefinstituut Schoten
  • Inhoud: Leerlingen van de eerste graad  secundair onderwijs zijn helemaal gek van hun smartphone en tablet. De ideale insteek dus om via deze weg de link te maken met Wetenschap en Wiskunde. Met de juiste begeleiding kunnen leerlingen met Appinventor zelf hele mooie en bruikbare apps maken voor Android toestellen. Laat u tijdens deze korte sessie van 50’ overtuigen van de resultaten en het gebruiksgemak.
 • C3. Laat ons dit jaar anders een foto van de maan nemen
  • Doelgroep: 3de graad TSO
  • Lesgever: Erik Marynissen, Don Bosco Hoboken
  • Inhoud: In het laatste jaar maken onze leerlingen iedere keer een vakoverschrijdend project, ondertussen kiezen we al een aantal jaren een opdracht die onder de noemer STEM valt. We starten met een brainstormsessie op het einde van het 5de of in het begin van het 6de jaar. Zo ook dit jaar met de sterrenkijker, de uiteindelijke opdracht luide, "maak een film van de maan gedurende 15 min". De sterrenkijker met aardcompensatie brengt hier de oplossing van het gestelde probleem. Soms bouwen we ook voort op voorgaande projecten, ons tweede project was een mobiliteitsvraagstuk. "Een breed inzetbaar transportmiddel zonder verbrandingsmotor." Het antwoord daarop is een trapauto geworden met elektrische ondersteuning. Ronkende titels met een hoog realisatiegehalte, maar hoe vat je zo iets aan en wat zijn de valkuilen van dergelijke STEM-projecten. We geven een overzicht van kenmerkende zaken die worden aangeboden in de verschillende jaren. Verder geven we nog een korte uileg over ons projectlokaal dat stelselmatig is getransformeerd naar een FABlab dat toegankelijk is tijdens de middag voor onze leerlingen.
 • C4. Aardbeienteelt in de serre
  • Doelgroep: 3de graad ASO/STEM
  • Lesgevers: Jan Thielemans en Jan Moeskops - Heilig Graf Turnhout
  • Inhoud: In het kader van het vak STEM kweken wij aardbeien in een klimaat gestuurde serre. In een eerste fase (voorbereiding) worden vakken zoals aardrijkskunde, biologie en chemie geïntegreerd om groeivoorwaarden van de plant te bespreken. Ter voorbereiding van de sturing worden regelkringen in de fysica en biologie behandeld. In een tweede fase wordt aan de hand van een miniserre het principe van regelkringen toegepast. In de laatste fase worden in de serre met aardbeienplanten parameters zoals irrigatie,  voeding, CO2 en licht via Arduino gestuurd.
 • C5. Ontdek Design Thinking als STEM-didactiek
  • Doelgroep: 1ste graad ASO
  • Lesgevers: Joos Van Cauwenberghe & Gudrun Galle, STEM-leekrachten, Katholieke Scholengroep RHIZO, Kortrijk
  • Inhoud: Design Thinking is een methodiek uit de designwereld om snel en projectmatig tot resultaten te komen. Het stimuleert teamsamenwerking, creativiteit en probleemoplossend denken. Door samen een concreet project te doorlopen willen we de waarde van Design Thinking voor het STEM-onderwijs duidelijker schetsen.
 • C6. STEM en de zin voor innovatie
  • Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad ASO
  • Lesgever: Isabelle Truyen (coördinerend directeur sgr20) en Bert Schietse (STEM-coördinator KA Zottegem)
  • Inhoud: De uitdaging en invulling van STEM-onderwijs van 12 tot 18, de meerwaarde van het FabLab en het blijven inzetten op vernieuwing.
 • C7. STEM: een leerpad naar de toekomst
  • Doelgroep: 1ste en 2de graad ASO
  • Lesgever: Ignace Tanghe - Don Boscocollege Kortrijk
  • Inhoud: In deze sessie komt een stukje visievorming naar boven met een aantal praktijkvoorbeelden. De workshop past in een Europees nascholingstraject van het Don Boscocollege Kortrijk. In het college (ASO) is STEM aanwezig in de eerste en de tweede graad en staat de derde graad in de steigers. Naar aanleiding van de nascholingen komen we tot een leerlijn voor ASO-onderwijs binnen de school. Hierbij nemen we elementen uit good practices uit andere Europese landen mee.
 • C8. STEM-specialisatie in 2de en 3de graad vanuit concreet uitgewerkte STEM-projecten in een context van wetenschap en technologie 
  • Doelgroep: Leraren, middenkader, directies die mee instaan voor de leerinhoud en de pedagogische invulling en coördinatie van de STEM-specialisatie in de bovenbouw
  • Lesgevers: Peter Thijs, Stefan Vanderhoydonck, Don Bosco Helchteren.
  • Inhoud: Vanuit enkele concrete projecten binnen een globale engineeringscontext, tracht men het onderzoekend leren bij leerlingen van Industriële Wetenschappen te stimuleren en een leerlijn op te bouwen tussen 2de en 3de graad.

16.15 u.: Einde

Project Gegevens
16-02-2017
basisonderwijs & 1ste, 2de, 3de graad SO: leraren, directies, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, beleidsmakers, onderzoekers, ...
HoGent
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent

16 februari 2017
van 9.30 tot 16.15 u.

Voormiddag: €15, namiddag: €15, hele dag: €25
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Pagina's