Cultuurexpresss

Cultuur in elk leergebied en vak. Een praktijkonderzoek binnen de lerarenopleiding.
Cultuurexpresss

Werken aan cultuureducatie in lessen wiskunde, aardrijkskunde of biologie?

Mooi in theorie, maar de integratie van cultuur in andere leergebieden is niet vanzelfsprekend. In het praktijkonderzoek ‘Samen cultureel content’ onderzochten vier Vlaamse lerarenopleidingen hoe lerarenopleiders cultuureducatie kunnen integreren in de eigen vakken. Dit gebeurde door middel van een praktijkonderzoek met vier professionele leergemeenschappen (plg’en) van lerarenopleiders en vier plg’en van studenten. Deze werkwijze liet ook toe na te gaan welke factoren de impact van plg’en in de lerarenopleiding bepalen. Het onderzoek resulteerde in drie resultaten: inzichten in wat een plg succesvol en effectief maakt, een door de docenten en studenten gedragen didactisch ontwerpkader voor de integratie van cultuureducatie in verschillende leergebieden en vakken en een reeks praktijkvoorbeelden van cultuurgeïntegreerde lessen.

Download de pdf-versie. 

Bezoek de website