iMuSciCA activity books

iMuscica Activity Books: online leermaterialen voor Muziek en Wetenschappen

In deze tijden van online lesgeven, stelt de vakdidactische groep van de Lerarenopleiding UCLL campus Diepenbeek, een aantal online leermaterialen ter beschikking van scholen. Het gaat om interdisciplinaire leermaterialen die de brug maken tussen fysica en muziek. Ze zijn bedoeld voor leerlingen 1ste graad of 2de graad secundair onderwijs in het kader van lessen fysica, wetenschappen of STEM.

De vakdidactische groep vraagt enkel om je hier te registreren en aan te geven in welke school en klassen je deze leermaterialen gebruikt. Dit omdat het voor hen belangrijk is te weten wie de leermaterialen gebruikt. Indien je het formulier reeds hebt ingevuld, mag je dit negeren.

Scenario 1: De bronnen van geluid en toon

De leerlingen onderzoeken trillingen als bronnen van geluid. Met de iMuSciCA visualisatie tools kunnen ze geluiden meten en leren dat enkele periodisch zijn en anderen niet. Ze leren deze inzicht verbinden met wat ze kunnen horen: enkele geluiden zijn meer toon hebbend en anderen minder of helemaal niet. Dit scenario bestaat uit twee lessen, beide in ‘ready to use’ Activity Book formaat.

Leerdoelen:

Activity Book 1.1: De bronnen van geluid en toon

i) Hoe geluid en muziek ontstaan als trilling (in een elastisch medium)

ii) Hoe een golf met vaste frequentie ontstaat op een instrument dat een toon produceert.

Activity Book 1.2: Wat is Toon?

i) Het verschil tussen toon en ruis.

ii) Hoe het ontstaan van een golf in een muziekinstrument een toon genereert. 

iv) Een eenvoudige muzikale expressie creëren met en zonder toon.

v) Extra: Waarom zijn de golven van een toon zo golvend?

 

Scenario 2: Staande golven en resonante frequentie

De studenten onderzoeken het ontstaan van de rij van natuurtonen op snaarinstrumenten en aerofonen.  Met de tools op workbench.imuscica.eu kunnen ze de frequenties meten van de opeenvolgende resonanties en ontdekken ze een eenvoudige mathematische relatie tussen de eigenfrequentie. 

Leerdoelen:

  1. ontdekken dat snaren en luchtkolommen zekere resonante frequenties hebben;

  2. ontdekken dat die rij van frequenties ontstaan door een rij van staande golven;

  3. ontdekken dat randvoorwaarden wijzigen zoals lengte, spanning and dichtheid, de toonhoogte van de grondtoon wijzigt;

  4. deze inzichten gebruiken bij het ontwerp van een eenvoudig instrument;

  5. de leerlingen zien in dat tonen en muziek ontstaan dankzij het ontstaan van resonanties en staande golven.

 

Activity Books:

2.1: Activity Book: Rij van natuurtonen

2.2: Activity Book: Resonante tonen en staande golven

2.3 Activity Book: Hoe ontstaan staande golven?