Europees

Amase zomerschool 2024

Hoe breng je de wetenschap van Nieuwe Materialen in de klas? De Amase leermaterialen trachten leerlingen te inspireren, hun te verwonderen over onderwerpen zoals biomimicry, waterzuivering, biotextile, aerogel, space innovation… water on leaves

Advanced Material Science is een interdisciplinair onderzoeksveld waar fysica, chemie en biologie interageren om tot vaak fascinerende inzichten en toepassingen te komen.

mycelium

AMASE wil leerkrachten ondersteunen om de kloof te overbruggen tussen deze geavanceerde research en het STEM-onderwijs in de klas voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. 

Op de zomerschool ontmoet je zowel echte onderzoekers in Nieuwe Materialen als andere leerkrachten en lerarenopleiders die samen met onderzoekers in een Teacher Design & Research Team enkele voorbeeldlessen hebben gemaakt. Op de zomerschool delen we deze materialen en bouwen ze verder uit. Op deze manier krijgen studenten inzicht in de echte wereld van geavanceerd onderzoek en de toepassingen ervan, inclusief uitdagingen van de 21e eeuw zoals duurzaamheid, het elimineren van vervuiling, duurzaam textiel...

gekko gripWe delen ook hoe je als lerarengroep Teacher Research kan doen in je eigen klas en hoe je zo je eigen onderwijskwaliteit kan monitoren en bijsturen. 

De zomerschool gaat door van 7 tot 12 juli 2024 in Marathonas, Griekenland (nabij Athene).

Verblijf & locatie:

De zomerschool wordt gehouden in Golden Coast Hotel & Bungalows, een 4-sterren hotel dat zich uitstrekt langsheen het strand van de Marathonbaai, vlakbij de historische locatie van Marathon, aan de rand van Athene.

De deelname aan de zomerschool gebeurt op basis van een tweepersoonskamer all-inclusive (ontbijt, lunch, diner, drankjes, zwembad en recreatieve activiteiten).

Wat kan je verwachten?

 • Deskundige docenten voor lezingen, seminars en workshops

 • Alle materialen en apparatuur die nodig zijn voor de cursus

 • Deelname aan het sociale programma & excursies (bijv. zonsondergang en diner bij Kaap Sounio, excursie naar de Akropolis en bezoek aan het Akropolismuseum en diner in het centrum van Athene, traditionele avond- en afscheidsdiner, etc.)

 Voor wie?

Voor leraren secundair onderwijs alle graden: fysica, chemie, biologie, STEM… die hun lesinhouden willen verbinden met het hedendaags onderzoeksgebied van nieuwe materialen.

Wat kost het? 

Na selectie op basis van uw motivatie wordt aan de geselecteerde deelnemers een bijdrage van 200,- euro gevraagd. De Vakdidactische groep Art of Teaching rekent op uw actieve deelname en positief ambassadeurschap en engageert zich in return voor:

 • Verblijf op basis van één bed in een gedeelde tweerpersoonskamer volgens de all inclusive formule

 • vlucht naar de nabijgelegen luchthaven van Athene

 • Uitstappen

 • Alle leermaterialen voor de cursus.

Uw bijdrage:

We vragen aan de leraren/scholen om enkel een course fee van €200 te betalen aan UCLL. UCLL Expertisecel Art of Teaching past van daaruit bij voor vlucht en verblijf op voorwaarde dat u actief deelneemt aan de zomerschool en helpt de Amase materialen uit te dragen op twee AMASE nascholingen/events in België gedurende het volgende schooljaar (AMASE-ambassadeurschap). Bij een no-show of onvolledige deelname wordt dit geld niet terug betaald en zullen de door UCLL gemaakte kosten van vlucht en verblijf geheel of gedeeltelijk bij u teruggevorderd worden voor dat gedeelte dat niet valt onder de UCLL annulatieverzekering.

Hoe deel te nemen?

Vul dit inschrijvingsformulier zo snel mogelijk in (beperkt aantal plaatsen). Motiveer daarin kort waarom je wil meedoen. Op basis van je dossier laat UCLL je weten of je geselecteerd bent voor deelname.

 

Project Gegevens
07-07-2024
12-07-2024
Leerkrachten SO
Marathonas, Griekenland
€200
inschrijvingsformulier
steamdidactiek@ucll.be

Amase zomerschool 2023

Hoe breng je de wetenschap van Nieuwe Materialen in de klas? De Amase leermaterialen trachten leerlingen te inspireren, hun te verwonderen over onderwerpen zoals biomimicry, waterzuivering, biotextile, aerogel, space innovation… water on leaves

Advanced Material Science is een interdisciplinair onderzoeksveld waar fysica, chemie en biologie interageren om tot vaak fascinerende inzichten en toepassingen te komen.

extract microplastics with ferrofluidsAMASE wil leerkrachten ondersteunen om de kloof te overbruggen tussen deze geavanceerde research en het STEM-onderwijs in de klas voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. 

Op de zomerschool ontmoet je zowel echte onderzoekers in Nieuwe Materialen als andere leerkrachten en lerarenopleiders die samen met onderzoekers in een Teacher Design & Research Team enkele voorbeeldlessen hebben gemaakt. Op de zomerschool delen we deze materialen en bouwen ze verder uit. Op deze manier krijgen studenten inzicht in de echte wereld van geavanceerd onderzoek en de toepassingen ervan, inclusief uitdagingen van de 21e eeuw zoals duurzaamheid, het elimineren van vervuiling, duurzaam textiel...

gekko gripWe delen ook hoe je als lerarengroep Teacher Research kan doen in je eigen klas en hoe je zo je eigen onderwijskwaliteit kan monitoren en bijsturen. 

De zomerschool gaat door van 9 tot 14 juli 2023 in Marathonas, Griekenland (nabij Athene).

Verblijf & locatie:

De zomerschool wordt gehouden in Golden Coast Hotel & Bungalows, een 4-sterren hotel dat zich uitstrekt langsheen het strand van de Marathonbaai, vlakbij de historische locatie van Marathon, aan de rand van Athene .

De deelname aan de zomerschool gebeurt op basis van een tweepersoonskamer all-inclusive (ontbijt, lunch, diner, drankjes, zwembad en recreatieve activiteiten).

Wat kan je verwachten?

 • Deskundige docenten voor lezingen, seminars en workshops

 • Alle materialen en apparatuur die nodig zijn voor de cursus

 • Deelname aan het sociale programma & excursies (bijv. zonsondergang en diner bij Kaap Sounio, excursie naar de Akropolis en bezoek aan het Akropolismuseum en diner in het centrum van Athene, traditionele avond- en afscheidsdiner, etc.)

 Voor wie?

Voor leraren secundair onderwijs alle graden: fysica, chemie, biologie, STEM… die hun lesinhouden willen verbinden met het hedendaags onderzoeksgebied van nieuwe materialen.

Wat kost het? 

UCLL zorgt voor:

 • Verblijf op basis van tweerpersoonskamer all inclusive

 • vlucht naar de nabijgelegen luchthaven van Athene

 • Uitstappen

 • Alle leermaterialen voor de cursus.

Wat moet jij of je school betalen?

We vragen aan de leraren/scholen om enkel een course fee van €200 te betalen aan UCLL. UCLL Expertisecel Art of Teaching past van daaruit bij voor vlucht en verblijf op voorwaarde dat u actief deelneemt aan de zomerschool en helpt de Amase materialen uit te dragen op twee AMASE nascholingen/events in België gedurende het volgende schooljaar (AMASE-ambassadeurschap). Bij een no-show of onvolledige deelname wordt het geld niet terug betaald en zullen de door UCLL gemaakte kosten van vlucht en verblijf geheel of gedeeltelijk bij u teruggevorderd worden voor dat gedeelte dat niet valt onder de UCLL annulatieverzekering.

Hoe deel te nemen?

Vul dit inschrijvingsformulier zo snel mogelijk in (beperkt aantal plaatsen). Motiveer daarin kort waarom je wil meedoen. Op basis van je dossier laat UCLL je weten of je geselecteerd bent voor deelname.

 

Project Gegevens
09-07-2023
14-07-2023
Leerkrachten SO
Marathonas, Griekenland
€200
https://forms.gle/j2bZ2PkDSybPauXg8
steamdidactiek@ucll.be
Delen:

iMuSciCA – a blended STEAM Pedagogy

iMuSciCa ontwikkelt een blended, interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken.

iMuSciCA bekijkt fenomenen zoals toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke vanuit verschillende invalshoeken. Vragen uit de muziek (Art) en de fysica (Science) wisselen elkaar af. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gesimuleerd (Engineering). De leermaterialen worden Blended aangeboden: er is een doordachte mix van online activiteiten en echte experimenten in de klas.

Interactive Music Science Collaborative Activities

De online activiteiten gebeuren op een ‘online-workbench’. Daar kan men virtueel experimenteren met fysica, engineering, wiskunde en muziek. De workbench laat je toe om exploratief en blended leren in de klas te brengen. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met online leerpakketten: 'Activity Books'.

iMuSciCA - a blended STEAM pedagogy

De ontwikkelde lessen en interactieve Activity Books zijn een vorm van blended leren: de leerlingen kunnen het zelfstandig doorlopen. Tegelijk worden ze gestimuleerd om na te denken over echte hands-on experimenten en die ook uit te voeren. En jawel: ondersteuning van de leraar/lerares blijft nodig.

Je kan iMuscica gebruiken in zowat alle graden van het SO op verschillende vakdidactische manieren:

 1. Open Inquiry

 • Laat je leerlingen aan de slag gaan met de tools van workbench.imuscica.eu
 • Bekijk de introductievideo.

  2. Kant-en-klare activity books

 • ideaal voor 1ste en 2de graad, maar ook bruikbaar als introductie in de 3de graad
 • blend van online en hands-on experimenten

Overzicht van de online iMuSciCA Activity Books

Scenario 1: De bronnen van geluid en toon

De leerlingen onderzoeken trillingen als bronnen van geluid. Met de iMuSciCA visualisatie tools kunnen ze geluiden meten en leren dat sommige geluiden periodisch kunnen zijn en andere niet. Geluiden kunnen meer of minder toonhebbend zijn. Dit scenario bestaat uit twee lessen, beide in ‘ready to use’ online Activity Book formaat. Raadpleeg hier de leerkrachtenhandleiding. Het filmpje 'Wat is Toon en Geluid?' kan eventueel als conclusie gebruikt worden.

Activity Book 1.1: De bronnen van geluid en toon

i) Hoe geluid en muziek ontstaan als trilling (in een elastisch medium)
ii) Hoe een golf met vaste frequentie ontstaat op een instrument dat een toon produceert.

Activity Book 1.2: Wat is Toon?
i) Het verschil tussen toon en ruis.
ii) Hoe het ontstaan van een golf in een muziekinstrument een toon genereert. 
iv) Een eenvoudige muzikale expressie creëren met en zonder toon.
v) Extra: Waarom zijn de golven van een toon zo golvend?

 Scenario 2: Staande golven en resonante frequentie

De studenten onderzoeken het ontstaan van de rij van natuurtonen op snaarinstrumenten en aerofonen.  Met de tools op workbench.imuscica.eu kunnen ze de frequenties meten van de opeenvolgende resonanties en ontdekken ze dat de verschillende eigenfrequenties telkens een geheel veelvoud zijn van elkaar. 

Activity Book 2.1: Rij van natuurtonen
Raadpleeg hier de leerkrachtenhandleiding

Activity Book 2.2: Resonante tonen en staande golven
Raadpleeg hier de leerkrachtenhandleiding

Activity Book 2.3: Hoe ontstaan staande golven?

Raadpleeg hier de leerkrachtenhandleiding

Leerdoelen: de leerlingen zien in dat tonen en muziek ontstaan dankzij het ontstaan van staande golven.

 • ontdekken dat snaren en luchtkolommen bepaalde eigenfrequenties hebben;
 • ontdekken dat de rij van eigenfrequenties ontstaat als een rij van staande golven;
 • ontdekken dat randvoorwaarden wijzigen zoals lengte, spanning and dichtheid, de toonhoogte van de grondtoon wijzigt;
 • deze inzichten gebruiken bij het ontwerp van een eenvoudig instrument;

  imuscica-logo

Project Gegevens
01-01-2017
30-06-2019
H2020-ICT-2016-2017
ATHENA – Research and Innovation Centre in information communication & knowledge technologies Athens, Greece
UCLL – AOT Vakdidactiek, Diepenbeek
EA, Athene
IRCAM – Centre Pompidou, Paris
3D for All - Leopoly, Kecskemet, Hongarije
Cabrilog, Grenoble
Maths for more - Wiris, Barcelona
Université de Fribourg, Informatics, Zwitserland
www.imuscica.eu
afgewerkt
Share:

iMuSciCA online zomerschool 2020

Tijdens de online iMuSciCA-zomerschool leer je een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) kennen, waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. In een internationale omgeving leer je hoe je STEAM in je eigen school vorm kan geven en dit is een uitgelezen moment om te netwerken met leerkrachten uit andere Europese landen.

De online zomerschool gaat door van 6 tot 10 juli 2020.

Voor wie? 

De zomerschool is vooral bedoeld voor leerkrachten wiskunde, fysica, wetenschappelijk werk, STEM en natuurwetenschappen en natuurlijk ook voor leraren muziek. Leerkrachten uit alle graden van het secundair onderwijs zijn welkom. 

katrien en lander op de zomerschool

Wat is iMuSciCA?

Het onderzoeksproject iMuSciCA ontwikkelt leermaterialen rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in de fysica. Soms wordt ook een eenvoudig instrument gebouwd of gesimuleerd (engineering). 

iMuSciCA werkt met tools die de wetenschap achter de muziek hoorbaar maken. Hierbij worden interdisciplinaire inzichten ingezet voor muzikale expressie, voor het begrijpen van de fysica en het eenvoudig ontwerp van 3D-muziekinstrumenten. Dat wordt mogelijk gemaakt dankzij technologieën zoals tone synthesizer, canvas for music creation, sound visualizers zoals geluidsspectra, golfvorm, harmonieken, gesture recognition, electronic pen technology, 3D musical instrument design en meetkundesoftware zoals cabri express. Er is een ‘ICT-workbench’ waar je zowel fysisch als muzikaal virtueel met deze tools kan experimenteren. 

De inzichten zijn ook erg verrijkend als achtergrond voor de leerkracht en kunnen in vele contexten gebruikt worden.

 Je kan gratis deelnemen aan deze online cursus!

 Er zijn wel maar 20 plaatsen beschikbaar. Wil je zeker deelnemen? Schrijf je snel in via deze link.

 Meer info en het programma kan je hier terug vinden. 

 

Project Gegevens
06-07-2020
10-07-2020
Leerkrachten SO
Online Cursus
GRATIS
http://esia.ea.gr/registration-form/
jeroen.opdenkelder@ucll.be
Delen:

3DiPhE

Een nieuwe kijk op je klaspraktijk voor Fysica & Stem-leerkrachten.

Dit project wordt geïntegreerd in lopende projecten & maakt gebruik van verschillende leerprincipes die je helpen jouw klaspraktijk beter te leren begrijpen en verbeteren. Door een professionele leergemeenschap te vormen met gelijkgestemde collega’s ontwikkel je een nieuwe/diepere visie op je eigen praktijk. In team worden problemen en ideeën uitgewisseld en werken jullie aan concrete, onmiddellijk toepasbare oplossingen.

Je wordt begeleid door professionele STEAM-coaches die d.m.v. wetenschappelijk onderbouwde protocollen je steunen in het onderzoeken van je eigen klaspraktijk. De passie voor onderzoekend leren wordt gevoed en is makkelijk bruikbaar in de les. Ook zij die niet heel zeker staan, worden bij de hand genomen door ervaren coaches die helpen met het toepassen van praktijkonderzoek. Zo gaan we aan de met ieders uitdaging in een omgeving van onderzoekend leren.

3DiPhE wordt bijgestaan door een internationale expertisegroep & de Europese gemeenschap. Een gouden kans om je netwerk uit te breiden met partners in Ierland, Slovenië en Polen.

Meer info vind je op http://3diphe.si 

3DiPhE sluit na drie fascinerende jaren af met de "Internationale conferentie" in Ljubljana (Slovenië) van woensdag 24 augustus 14u tot vrijdag 26 augustus 17u,  2020. 

Hier zullen leerkrachten uit minstens 4 landen uit de doeken doen hoe zij onderzoekend leren hebben toegepast in de klas. Ze zagen niet alleen verbetering in de resultaten van hun leerlingen, maar ook in hun eigen klaspraktijk! Daarnaast bieden we jullie verscheidene presentaties die achtergrond geven bij professioneel leren van (fysica) leerkrachten.

Het programma vindt u hier

Je kan van het comfort van je eigen bubbel deelnemen via zoomsessies - waarvoor je de link zal doorgestuurd krijgen na registratie-. Je kan zelf kiezen aan welke sessies je wenst deel te nemen, al zal je nooit weten welke interessante weetjes je gemist hebt.

 

Coordinator:

§  University of Ljubljana, Faculty of EducationSlovenia

Contact: Mojca Čepič
3DIPhE sub-page in the Slovenian language

Partners:

Project Gegevens
01-06-2017
30-06-2020
University of Ljubljana, Faculty of Education, Slovenia
Catholic Education Flanders – vzw VSKO, Belgium; Artevelde University College, Belgium; Dublin City University, Ireland; UC Limburg, Belgium; Jagiellonian University in Kraków, Poland; National Educational Institute Slovenia, Slovenia
http://3diphe.si
afgewerkt
Share:

Collaboration to Design an Innovative Curriculum for Animation Education

Krachtig didactisch materiaal voor animatie in het hoger kunstonderwijs

Animatie in het hoger kunstonderwijs is het centrale onderwerp van dit onderzoek.

 

Samen met verschillende kunsthogescholen en universiteiten ontwikkelen we een nieuw bachelor curriculum en innovatief didactisch materiaal voor Erciyes University. En op die manier wil Erciyes University onder andere ook een nieuwe en sterke partnerschap opbouwen met andere universiteiten uit Turkije en Europa.

 

Verschillende onderzoeksfasen worden doorheen de twee jaren doorlopen waarbij wij vanuit UC Limburg instaan voor de ontwikkeling van het didactisch luik.

In het tweede projectjaar zullen er verschillende events voor professionals en studenten georganiseerd worden. Door het ontwikkelde materiaal en de events is het onze bedoeling om een weinig ontgonnen didactisch gebied invulling te geven.

CDICAE     CDICAE  CDICAE  CDICAE

Project Gegevens
02-10-2017
01-10-2019
Erasmus+
ERCIYES UNIVERSITESI _ WWW;ERCIYES;EDU;TR
University of Nova Gorica - www.ung.si, Word University service of the Mediterranean - www.wusmed.org, UC Limburg - www.ucll.be
Animations Studies Europe
lopend
Share:

Belgische delegatie naar Unesco headquarters in Parijs voor Ark of Inquiry project final conference

Een Belgische delegatie heeft deelgenomen aan de Ark of Inquiry final conference, georganiseerd in de UNESCO headquarters in Parijs op 20 november 2017. Erica Andreotti,  Renaat Frans en Johan Ardui hebben deelgenomen als vakdidactici en vertegenwoordigers van UC Leuven-Limburg, ook Belgische partner in het Ark of Inquiry project (http://www.arkofinquiry.eu/). Daarnaast kregen ook Martine Scheepers en Maarten Hermans, twee leerkrachten van de Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik,  en Joos van Cauwenberghe, een leerkracht uit RHIZO Kortrijk, de mogelijkheid om aan dit internationaal evenement deel te nemen. 

Maarten Hermans vertegenwoordigde België tijdens een van de drie georganiseerde ‘teacher panels’, door zijn ervaring met het Quantum SpinOff traject (deel van het Ark of Inquiry project) voor te stellen. De klas begeleid door Maarten en Martine samen met collega Ludwig Swennen, won immers het Quantum SpinOff ‘Golden award’ in 2016-2017, mede dankzij de samenwerking tussen ASO en TSO leerlingen (http://spinoff.vakdidactiek.be/). Bovendien werd ook Martine geïnterviewd door de staff van het project rond haar ervaringen met Quantum SpinOff. Aan het interview nam ook Johan Ardui deel, jurylid op de slot dag van het Quantum SpinOff traject 2016-2017. Tijdens het interview kwamen onder meer aan bod: het belang van het samenspel tussen leren binnen en buiten de klas (door b.v. leerlingen in contact te brengen met onderzoekers en ondernemers), het succesverhaal van de samenwerking tussen ASO en TSO leerlingen en hoe ‘inquiry awards’ de motivatie van leerlingen voor wetenschappen kunnen verhogen. 

Martine Scheepers en Maarten Hermans, Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik, aan de ingang van UNESCO headquarters in Parijs.

Martine Scheepers en Maarten Hermans, Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik, aan de ingang van UNESCO headquarters in Parijs.

Maarten Hermans vertegenwoordigt België tijdens een van de drie georganiseerde ‘teacher panels’ op de Ark of Inquiry final conference.

Maarten Hermans vertegenwoordigt België tijdens een van de drie georganiseerde ‘teacher panels’ op de Ark of Inquiry final conference.

Infodag STEAM-traject iMuSciCa

Een interdisciplinaire STEAM-didactiek waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken

Het Europees project iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek, waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. Er worden leereenheden ontwikkeld rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in fysica. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gebouwd of gesimuleerd (engineering). Hiervoor wordt een ‘ICT-workbench’ gecreëerd waar men virtueel kan experimenteren zowel fysisch als muzikaal. Er wordt ook ruimte gecreëerd voor muzikale expressie.

Bij voorkeur wordt het traject uitgevoerd door een leerkracht fysica in combinatie met een leraar muziek.

De leermaterialen worden ter beschikking gesteld voor scholen die deelnemen aan het ontwikkelings- en testprogramma.

Meer informatie over het project vind je op deze webpagina

Project Gegevens
20-06-2017
1ste en 2de graad ASO en TSO
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

20 juni 2017
van 13.30 tot 16.00 u.

Renaat Frans en Erica Andreotti
Schrijf je in
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Vakdidactische Cartografie

Hoe ver van elkaar liggen de vakdidactieken van verschillende vakken? Welke moeilijkheden, valkuilen en kansen impliceert de combinatie van vakdidactieken in de bachelor lerarenopleiding?

Het project Vakdidactische Cartografie ontwikkelt een exploreerbare kaart als oriëntatieinstrument voor beslissingen inzake vakkencombinaties en clustering, bruikbaar voor de bachelor lerarenopleiding secundair onderwijs en de verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers.

De conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken’ verwijst naar de vrijekeuzeproblematiek van twee vakken in de bachelor secundair onderwijs en stelt dat het niet evident is om binnen een lerarenopleiding van 180 studiepunten voldoende diepgang voor de beide vakken te bereiken. Er wordt aangegeven dat de te verwerven vakkennis en vakdidactieken soms (te) ver van elkaar liggen. Bijgevolg beoogt de conceptnota het meer samenbrengen van verwante inhouden in het curriculum.

Eenzelfde problematiek wordt actueel in de  toekomstige verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers waar de diverse achtergrond van de instromende studenten, hun domeinbevoegdheid en beroepservaring de organisatie van een gepaste vakdidactiek erg bemoeilijkt. Ook hier is de vraag naar het clusteren van vakdidactieken heel concreet. 

Het project Vakdidactische Cartografie engageert zich om zowel het vraagstuk van de clustering als de complexiteit van de vakdidactiek ter harte te nemen en zal een instrument ontwikkelen dat toelaat om vakdidactieken van verschillende vakken te vergelijken, vakkencombinaties in de reguliere bachelor lerarenopleiding systematisch te analyseren en de implicaties van deze vergelijkende analyse te gebruiken voor de contouren van een opleidingsprogramma van een bacheloropleiding voor zij-instromers. 

Vakdidactische Cartografie wordt gerealiseerd met financiering van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Lees hier de samenvatting van de goedgekeurde projecten.

Lees het persbericht van het kabinet.

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet Johan Ardui te contacteren.

Project Gegevens
01-01-2017
31-03-2018
Transitiefonds van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
UC Limburg - dr. Johan Ardui
UC Limburg - Tobias Frenssen, dr. Laura Tamassia
CVO Limlo – Danny Robben, Mirko Oberfeld, Sien Maes
www.vakdidactischecartografie.be
afgewerkt
Share:

Leerlingen van KA Aarschot bezoeken het fotonica lab van de VUB in het kader van het Quantum SpinOff project

De leerlingen van het 6de leerjaar wetenschappen-wiskunde van het Kamsa Atheneum Aarschot hebben op 17 november 2016 de B-PHOT onderzoeksgroep bezocht. Het bezoek werd georganiseerd in het kader van het Quantum SpinOff project. De leerlingen hebben geleerd hoe fotonica hoogtechnologische ondernemingen ondersteunt door mogelijke antwoorden te bieden aan de hedendaagse uitdagingen van wetenschap en technologie. 

Bezoek KA Aarschot

Bezoek KA Aarschot

Lees meer hier.

Pagina's