Europees

3DiPhE

Een nieuwe kijk op je klaspraktijk voor Fysica & Stem-leerkrachten.

 

Dit project wordt geïntegreerd in lopende projecten & maakt gebruik van verschillende leerprincipes die je helpen jouw klaspraktijk beter te leren begrijpen en verbeteren. Door een professionele leergemeenschap te vormen met gelijkgestemde collega’s ontwikkel je een nieuwe/diepere visie op je eigen praktijk. In team worden problemen en ideeën uitgewisseld en werken jullie aan concrete, onmiddellijk toepasbare oplossingen.

Je wordt begeleid door professionele STEAM-coaches die d.m.v. wetenschappelijk onderbouwde protocollen je steunen in het onderzoeken van je eigen klaspraktijk. De passie voor onderzoekend leren wordt gevoed en is makkelijk bruikbaar in de les. Ook zij die niet heel zeker staan, worden bij de hand genomen door ervaren coaches die helpen met het toepassen van praktijkonderzoek. Zo gaan we aan de met ieders uitdaging in een omgeving van onderzoekend leren.

3DiPhE wordt bijgestaan door een internationale expertisegroep & de Europese gemeenschap. Een gouden kans om je netwerk uit te breiden met partners in Ierland, Slovenië en Polen.

Meer info vind je op http://3diphe.si 

Coordinator:

§  University of Ljubljana, Faculty of EducationSlovenia

Contact: Mojca Čepič
e-mail: mojca.cepic@pef.uni-lj.si
3DIPhE sub-page in the Slovenian language

Partners:

§   Catholic Education Flanders – vzw VSKOBelgium

Contact: Wim Peeters, co-coordinator of 3DIPhE
e-mail: wim.peeters@katholiekonderwijs.vlaanderen

§  Artevelde University CollegeBelgium

Contact: Felix Hoornaert
e-mail: felix.hoornaert@arteveldehs.be

§  Dublin City UniversityIreland

Contact: James Lovatt
E-mail: james.lovatt@dcu.ie

§  UC LimburgBelgium

Contact: Renaat Frans
e-mail: renaat.frans@ucll.be

§  Jagiellonian University in KrakówPoland

Contact: Dagmara Sokołowska
e-mail: ufdsokol@cyf-kr.edu.pl

§  National Educational Institute SloveniaSlovenia

Contact: Jaka Banko
e-mail: jaka.banko@zrss.si

Project Gegevens
01-06-2017
30-06-2020
University of Ljubljana, Faculty of Education, Slovenia
Catholic Education Flanders – vzw VSKO, Belgium; Artevelde University College, Belgium; Dublin City University, Ireland; UC Limburg, Belgium; Jagiellonian University in Kraków, Poland; National Educational Institute Slovenia, Slovenia
http://3diphe.si
lopend
Share:

Collaboration to Design an Innovative Curriculum for Animation Education

Krachtig didactisch materiaal voor animatie in het hoger kunstonderwijs

Animatie in het hoger kunstonderwijs is het centrale onderwerp van dit onderzoek.

 

Samen met verschillende kunsthogescholen en universiteiten ontwikkelen we een nieuw bachelor curriculum en innovatief didactisch materiaal voor Erciyes University. En op die manier wil Erciyes University onder andere ook een nieuwe en sterke partnerschap opbouwen met andere universiteiten uit Turkije en Europa.

 

Verschillende onderzoeksfasen worden doorheen de twee jaren doorlopen waarbij wij vanuit UC Limburg instaan voor de ontwikkeling van het didactisch luik.

In het tweede projectjaar zullen er verschillende events voor professionals en studenten georganiseerd worden. Door het ontwikkelde materiaal en de events is het onze bedoeling om een weinig ontgonnen didactisch gebied invulling te geven.

CDICAE     CDICAE  CDICAE  CDICAE

Project Gegevens
02-10-2017
01-10-2019
Erasmus+
ERCIYES UNIVERSITESI _ WWW;ERCIYES;EDU;TR
University of Nova Gorica - www.ung.si, Word University service of the Mediterranean - www.wusmed.org, UC Limburg - www.ucll.be
Animations Studies Europe
lopend
Share:

Belgische delegatie naar Unesco headquarters in Parijs voor Ark of Inquiry project final conference

Een Belgische delegatie heeft deelgenomen aan de Ark of Inquiry final conference, georganiseerd in de UNESCO headquarters in Parijs op 20 november 2017. Erica Andreotti,  Renaat Frans en Johan Ardui hebben deelgenomen als vakdidactici en vertegenwoordigers van UC Leuven-Limburg, ook Belgische partner in het Ark of Inquiry project (http://www.arkofinquiry.eu/). Daarnaast kregen ook Martine Scheepers en Maarten Hermans, twee leerkrachten van de Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik,  en Joos van Cauwenberghe, een leerkracht uit RHIZO Kortrijk, de mogelijkheid om aan dit internationaal evenement deel te nemen. 

Maarten Hermans vertegenwoordigde België tijdens een van de drie georganiseerde ‘teacher panels’, door zijn ervaring met het Quantum SpinOff traject (deel van het Ark of Inquiry project) voor te stellen. De klas begeleid door Maarten en Martine samen met collega Ludwig Swennen, won immers het Quantum SpinOff ‘Golden award’ in 2016-2017, mede dankzij de samenwerking tussen ASO en TSO leerlingen (http://spinoff.vakdidactiek.be/). Bovendien werd ook Martine geïnterviewd door de staff van het project rond haar ervaringen met Quantum SpinOff. Aan het interview nam ook Johan Ardui deel, jurylid op de slot dag van het Quantum SpinOff traject 2016-2017. Tijdens het interview kwamen onder meer aan bod: het belang van het samenspel tussen leren binnen en buiten de klas (door b.v. leerlingen in contact te brengen met onderzoekers en ondernemers), het succesverhaal van de samenwerking tussen ASO en TSO leerlingen en hoe ‘inquiry awards’ de motivatie van leerlingen voor wetenschappen kunnen verhogen. 

Martine Scheepers en Maarten Hermans, Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik, aan de ingang van UNESCO headquarters in Parijs.

Martine Scheepers en Maarten Hermans, Katholieke Scholengemeenschap Harlindis en Relindis Maaseik, aan de ingang van UNESCO headquarters in Parijs.

Maarten Hermans vertegenwoordigt België tijdens een van de drie georganiseerde ‘teacher panels’ op de Ark of Inquiry final conference.

Maarten Hermans vertegenwoordigt België tijdens een van de drie georganiseerde ‘teacher panels’ op de Ark of Inquiry final conference.

Infodag STEAM-traject iMuSciCa

Een interdisciplinaire STEAM-didactiek waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken

Het Europees project iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek, waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. Er worden leereenheden ontwikkeld rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in fysica. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gebouwd of gesimuleerd (engineering). Hiervoor wordt een ‘ICT-workbench’ gecreëerd waar men virtueel kan experimenteren zowel fysisch als muzikaal. Er wordt ook ruimte gecreëerd voor muzikale expressie.

Bij voorkeur wordt het traject uitgevoerd door een leerkracht fysica in combinatie met een leraar muziek.

De leermaterialen worden ter beschikking gesteld voor scholen die deelnemen aan het ontwikkelings- en testprogramma.

Meer informatie over het project vind je op deze webpagina

Project Gegevens
20-06-2017
1ste en 2de graad ASO en TSO
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

20 juni 2017
van 13.30 tot 16.00 u.

Renaat Frans en Erica Andreotti
Schrijf je in
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

iMuSciCA – a STEAM Pedagogy

iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken.

iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. 

Er worden leereenheden ontwikkeld rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in fysica. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gesimuleerd (engineering). 

Interactive Music Science Collaborative Activities

Bovendien, zal iMuSciCA met ondersteunende technologieën de wetenschap achter de muziek hoorbaar maken. Leerlingen zullen eigen prototypes van 3D muziekinstrumenten ontwerpen, daaraan metingen doen en ze laten klinken. Het ultieme doel is om de opgedane interdisciplinaire inzichten ook in te zetten voor muzikale expressie. Muziek co-creation activiteiten zullen zo toegankelijk worden voor leerlingen en leerkrachten ook als ze minder thuis zijn in muziek. 

Er werd een ‘ICT-workbench’ gecreëerd waar men virtueel kan experimenteren zowel in fysica, engineering, wiskunde als in muziek. De workbench laat leraren toe om lesscenario's te bedenken met de iMuSciCA tools. 

Als school participeren in iMuSciCA ?

Er werden leermaterialen ontwikkeld en getest in de 1ste graad, deels in de 2de graad, SO. Voor geïnteresseerden richten wij een nascholing in op donderdag 21 februari 2019. Ideaal is het als een team van leerkrachten interesse toont, bv. vanuit muziek, Wetenschappelijk Werk, Fysica, Wiskunde, Engineering, STEM... Op die manier reflecteert de STEAM pedagogie zich ook in het lerarenteam. Binnenkort kan je je voor die navorming inschrijven.

imuscica-logo

Project Gegevens
01-01-2017
30-06-2019
H2020-ICT-2016-2017
ATHENA – Research and Innovation Centre in information communication & knowledge technologies Athens, Greece
UCLL – AOT Vakdidactiek, Diepenbeek
EA, Athene
IRCAM – Centre Pompidou, Paris
3D for All - Leopoly, Kecskemet, Hongarije
Cabrilog, Grenoble
Maths for more - Wiris, Barcelona
Université de Fribourg, Informatics, Zwitserland
www.imuscica.eu
lopend
Share:

Vakdidactische Cartografie

Hoe ver van elkaar liggen de vakdidactieken van verschillende vakken? Welke moeilijkheden, valkuilen en kansen impliceert de combinatie van vakdidactieken in de bachelor lerarenopleiding?

Het project Vakdidactische Cartografie ontwikkelt een exploreerbare kaart als oriëntatieinstrument voor beslissingen inzake vakkencombinaties en clustering, bruikbaar voor de bachelor lerarenopleiding secundair onderwijs en de verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers.

De conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken’ verwijst naar de vrijekeuzeproblematiek van twee vakken in de bachelor secundair onderwijs en stelt dat het niet evident is om binnen een lerarenopleiding van 180 studiepunten voldoende diepgang voor de beide vakken te bereiken. Er wordt aangegeven dat de te verwerven vakkennis en vakdidactieken soms (te) ver van elkaar liggen. Bijgevolg beoogt de conceptnota het meer samenbrengen van verwante inhouden in het curriculum.

Eenzelfde problematiek wordt actueel in de  toekomstige verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers waar de diverse achtergrond van de instromende studenten, hun domeinbevoegdheid en beroepservaring de organisatie van een gepaste vakdidactiek erg bemoeilijkt. Ook hier is de vraag naar het clusteren van vakdidactieken heel concreet. 

Het project Vakdidactische Cartografie engageert zich om zowel het vraagstuk van de clustering als de complexiteit van de vakdidactiek ter harte te nemen en zal een instrument ontwikkelen dat toelaat om vakdidactieken van verschillende vakken te vergelijken, vakkencombinaties in de reguliere bachelor lerarenopleiding systematisch te analyseren en de implicaties van deze vergelijkende analyse te gebruiken voor de contouren van een opleidingsprogramma van een bacheloropleiding voor zij-instromers. 

Vakdidactische Cartografie wordt gerealiseerd met financiering van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Lees hier de samenvatting van de goedgekeurde projecten.

Lees het persbericht van het kabinet.

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet Johan Ardui te contacteren.

Project Gegevens
01-01-2017
31-03-2018
Transitiefonds van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
UC Limburg - dr. Johan Ardui
UC Limburg - Tobias Frenssen, dr. Laura Tamassia
CVO Limlo – Danny Robben, Mirko Oberfeld, Sien Maes
www.vakdidactischecartografie.be
afgewerkt
Share:

Leerlingen van KA Aarschot bezoeken het fotonica lab van de VUB in het kader van het Quantum SpinOff project

De leerlingen van het 6de leerjaar wetenschappen-wiskunde van het Kamsa Atheneum Aarschot hebben op 17 november 2016 de B-PHOT onderzoeksgroep bezocht. Het bezoek werd georganiseerd in het kader van het Quantum SpinOff project. De leerlingen hebben geleerd hoe fotonica hoogtechnologische ondernemingen ondersteunt door mogelijke antwoorden te bieden aan de hedendaagse uitdagingen van wetenschap en technologie. 

Bezoek KA Aarschot

Bezoek KA Aarschot

Lees meer hier.

Quantum SpinOff krijgt Zwitserse gasten

In het kader van de Europese finale van Quantum SpinOff heeft een klas uit de Kantonschule Glarus in Zwitserland een bezoek aan België gebracht. De acht leerlingen en hun leerkrachten, Anton Schriber (fysica) en Urs Hauser (wiskunde/informatica), werden ontvangen en begeleid door de vakdidactici fysica Erica Andreotti, Renaat Frans en Laura Tamassia van UCLL.  

Op maandag 9 mei heeft de groep Brussel, de hoofdstad van België en van Europa, bezocht. Naast het verkennen van de bekende Brusselse bezienswaardigheden (zoals het Europees Parlement, het Berlaymontgebouw, het koninklijk paleis, Manneken Pis, de Grote Markt, het Beursplein, het Atomium), zijn ze op ontdekking geweest op de locaties van de Solvay conferenties: de Solvay bibliotheek en het Hotel Metropool.

Op deze plaatsen werden (en worden), sinds 1911 conferenties georganiseerd waar de topfysici en -chemici van de wereld samenkomen om de meest recente topics in deze velden te bespreken. Eén van de beroemdste Solvay conferenties is die van oktober 1927, toen Albert Einstein en Niels Bohr het Heisenbergs onzekerheidsprincipe bespraken. Dr. Laura Tamassia gaf ook een interessante lezing over de geschiedenis en de organisatie van de Solvay conferenties.

Op dinsdag 10 mei kregen de leerlingen en hun leerkrachten de mogelijkheid om onderzoekscentrum IMEC in Leuven te bezoeken. Daar kregen ze een presentatie over het hoogtechnologisch onderzoek dat in imec plaatsvindt, gevolgd door een bezoek aan de cleanroom.

In de namiddag werden de gasten ontvangen op het departement fysica van de KU Leuven, waar ze een oefening over hoge-energiefysica konden doen met de ispy tool en echte data van CERN. 

Het bezoek van de Zwitserse klas werd afgesloten met de succesvolle Europese finale van Quantum SpinOff: een online wedstrijd tussen België, Zwitserland en Griekenland, waarbij de deelnemende klassen hun projectje voorstelden aan een internationale jury van experten. De Zwitsers gingen naar huis met de tweede prijs voor hun waterzuiveringsinstrument. 

Studenten fysica van de UCLL lerarenopleiding bezoeken het Gran Sasso ondergrondse labo in Italië

Studenten fysica van de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg campus Diepenbeek hebben in de paasvakantie een ontdekkingsreis gemaakt naar de diepste geheimen van het heelal. De initiatiefnemers waren docenten-onderzoekers fysica van de expertisecel Art of Teaching en een aantal andere Vlaamse lerarenopleiders hebben deze unieke kans ook niet willen missen! De indrukwekkende experimenten van het Gran Sasso ondergrondse labo (LNGS), gevestigd in een tunnel onder 1.400 meter rots, hebben immers een belangrijke bijdrage aan het fascinerende onderzoek rond neutrino’s en donkere materie geleverd. Dit jaar is neutrino-onderzoek in het bijzonder in de verf gezet door de uitreiking van de Nobelprijs Fysica 2015.

Dankzij dr. Matthias Laubenstein, onderzoeker aan de LNGS, heeft de groep de labo’s kunnen bezoeken onder de deskundige leiding van dr. Nicola Rossi, ook onderzoeker van de LNGS. Vakdidactici fysica Erica Andreotti, Renaat Frans en Laura Tamassia van UCLL hebben de reis georganiseerd en begeleid. Naast het bezoek aan het ondergrondse labo werden lezingen georganiseerd over interactie straling-materie, stralingsdetectoren, kernfysica, het standaardmodel en beyond,… Onder meer prof. Antoine Van Proeyen van het departement Natuurkunde en Sterrenkunde van de KU Leuven en Wim Fransen van Canberra Semiconductor NV gaven enthousiast hun kennis door aan de leerlingen. 

Foto: Groepsfoto in het ondergrondse labo voor de tank van het Gerda experiment

Bij aankomst bezocht de groep de stad L’Aquila en de omgeving, begeleid door Erica Andreotti, die tijdens haar doctoraat en post-doc in het Gran Sasso labo heeft gewerkt. Deze mooie middeleeuwse stad werd in 2009 zwaar getroffen door een aardbeving. De groep kreeg ook informatie over de geologische studies hieromtrent en over de situatie in de regio vandaag. 

 Foto: Pauze tijdens het bezoek naar L’Aquila. Erica Andreotti geeft informatie over de aardbeving van 2009 en de huidige situatie in de regio.

 Foto: Groepsfoto voor de Basilica S. Maria di Collemaggio, L’Aquila.

 Foto: Avondlezing door Erica Andreotti over “Interactie straling-materie”.

 Foto: Avondlezing door Wim Fransen over “Detectoren: hoe kan je deze straling meten?”.

 Foto: UCLL-studenten 3de jaar fysica Jorne Hardy en Robin Peters geven een sessie over neutrino-onderzoek.

De tweede dag heeft de groep kennis gemaakt met de natuur van de regio met een speleologisch bezoek aan de “Grotte di Stiffe” (grotten waar een rivier door stroomt, die aan de grotten vorm gegeven heeft) en met een bergwandeling langs de paden van “Campo Imperatore” in het Nationaal Park Gran Sasso e Monti della Laga, tussen de dorpjes Santo Stefano di Sessanio en Calascio.

 Foto: Waterval in de grotten.

 Foto: De gids geeft informatie over de grotten aan de ingang van “Grotte di Stiffe”.

 Foto: Wandeling van Santo Stefano di Sessanio naar Rocca Calascio; verder op de achtergrond is de top van de Gran Sasso (Corno Grande) zichtbaar.

 Foto: Avondles in het restaurant over de nuclidenkaart, door Erica Andreotti.

 Foto: Nicola Rossi begeleidt de groep tijdens het bezoek aan de ondergrondse experimenten.

 Foto: Nicola Rossi begeleidt de groep tijdens het bezoek aan de ondergrondse experimenten.

 Foto: Na de slotlezing in de sala Pontecorvo van LNGS. Antoine Van Proeyen beantwoordt de vragen van toekomstige leraar fysica Jorne Hardy.

Tijdens de reis heeft de groep uiteraard ook kunnen genieten van de lekkere traditionele producten van de regio, in verschillende restaurants en typische “agriturismi”

 Foto: Student Robin Peters aan de slag als tijdelijke ober in het restaurant “Assunta”, waar het de gewoonte is dat de mannen van de groep moeten opdienen.

 Foto: Student Jorne Hardy aan de slag als tijdelijke ober in hetzelfde restaurant.

Infosessie Quantum SpinOff 2016-2017

Breng de echte wereld van onderzoek en ondernemen naar je klas en neem tijdens het schooljaar 2016-2017 deel aan het Quantum SpinOff-traject!

Quantum SpinOff wil een brug slaan tussen de inzichten van de moderne wetenschappen en de kansen die dit biedt tot hoogtechnologisch ondernemen. In die zin sluit het goed aan bij de doelstellingen voor onderzoekend leren.

In dit filmpje geven deelnemers van vorig jaar je een goede indruk van wat het traject inhoudt:

Op de projectwebsite kan je ook inspiratie opdoen vanuit de vorige edities
Het project werd in het verleden ondersteund door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Vanaf volgend schooljaar leeft het verder onder de vleugels van het EU-project Ark of Inquiry

Het Quantum SpinOff-traject kan perfect geïntegreerd worden in de lessen fysica en wetenschappen, maar ook in bv. economie (van de derde graad secundair onderwijs).

Het project biedt leermaterialen aan in de vorm van interactieve leerstations, die de leerlingen zelfstandig kunnen bestuderen en zo de vreemde kwantumeigenschappen in de natuur ontdekken. Als voorbeeld kan je het eerste leerstation hier bekijken. De deelnemers krijgen toegang tot alle leerstations via het Ark of Inquiry platform

Als je interesse hebt om deel te nemen, kom dan zeker naar de infosessie op dinsdag 14 juni in de namiddag in de Universiteit van Antwerpen. Het juiste uur en de precieze locatie worden later meegedeeld. 
Ook voor wie al aan vorige edities deelnam, is deze infosessie relevant. Door de omkadering van het project Ark of Inquiry zal er een vernieuwd traject worden voorgesteld en zullen er enkele dingen anders verlopen.

Wie nog inhoudelijke vragen heeft, kan contact opnemen met erica.andreotti@ucll.be of renaat.frans@uantwerpen.be

Project Gegevens
14-06-2016
Leerkrachten 3de graad secundair onderwijs
Universiteit Antwerpen

Dinsdag 14 juni 2016 in de namiddag.

Erica Andreotti en Renaat Frans
Gratis
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 400

De precieze uren en locatie worden nog meegedeeld. 

Delen:

Pagina's