Vak en/of Domeindidactiek?

Vak en/of Domeindidactiek?

Op zoek naar de verhouding tussen vakken en studiedomeinen in de concrete vakdidactische praktijk van leerkrachten op een domeinschool

In 2016 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het secundair onderwijs goed. Eén van de veranderingen is de clustering van studierichtingen in acht inhoudelijk coherente studiedomeinen voor de 2de  en de 3de  graad. Voor de middelbare scholen en de vakleerkrachten kondigen zich heel wat veranderingen aan. Focus van dit project is het concept van de domeinschool en meer specifiek de wijze waarop de verschillende vakken zich tot het domein van de school verhouden.

Wat betekent het bv. om het vak Nederlands te geven binnen het studiedomein STEM? Of nog: wat betekent het voor een leraar muziek om binnen het studiedomein Kunst en Creatie het vak muziek tot zijn recht te laten komen?

Hoe kan de expertise van élke vakleerkracht kwaliteitsvol ingezet worden in de nieuwe studiedomeinen van de tweede graad secundair onderwijs?

Wat is de state of the art met betrekking tot studiedomeinen in het secundair onderwijs?

Hoe de vakdidactiek van de leraar versterken binnen het kader van een studiedomein?

Het projectteam zal werken aan:

een inspirerend instrument voor leerkrachten, leidinggevenden en beleidsmakers waarin de relatie tussen vakken en domeinen op verschillende manieren wordt uitgewerkt

voorbeelden waaruit kan blijken hoe een domein versterkend kan zijn voor een welbepaald vak, en omgekeerd: hoe een vak het domein van de school kan versterken

Voor meer informatie over de hervorming van het secundair onderwijs:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/van-masterplan-tot-conceptnotas 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/van-29-studiegebieden-naar-8-studiedomeinen-in-2e-en-3e-graad-secundair-onderwijs 

De matrix van de secundair onderwijs voor de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs:

 Matrix secundair onderwijs 2de graad

Matrix secundair onderwijs 3de graad

 Matrix secundair onderwijs 3de graad(vervolg)

 

 Raad van 100

Logo Vakdidactiek

Project Gegevens
01-09-2017
31-08-2020
PWO Groep Lerarenopleiding UCLL
UC Limburg – Johan Ardui
UC Limburg – Tobias Frenssen; Ilse Geerinck; Laura Tamassia
Vak- en/of domeindidactiek
lopend
Share: