Visie en Dienstverlening

Vakdidactiek.be is het vakdidactisch centrum van de UC Leuven-Limburg met onderzoeksprojecten, navormingen, aanbod op maat, leergemeenschappen, internationale netwerken, praktijkonderzoek & publicaties. Inzet is de koppeling van de concrete vakdidactische praktijk met onderzoek. We werken samen met (inter)nationale universiteiten, lerarenopleidingen, culturele organisaties en bedrijven. Met deze expertise zetten we volop in op dienstverlening.

De Wereld Tonen

In de Klas, op Straat, Thuis

Een briljant violist is daarom nog geen goede muziekleraar. Wat een leraar tot een leraar maakt is zijn vakdidactische expertise: zijn capaciteit om via het vak de leerlingen de wereld te laten ontdekken. De vakdidactiek is het kloppende hart van onze lerarenopleiding. Via de vakdidactiek vormen we studenten tot leraren: gepassioneerde gidsen die op reis gaan met hun leerlingen.

Didactiek werkt!

Weten, Denken, Doen

In de didactiek van het vak brengt de leraar drie domeinen tegelijk bij elkaar: de wereld, de didactiek en de praktijk. Het gaat over iets, het wordt verbonden met de leerlingen en het is heel concreet. We werken daarom met het vak3dactisch model als basis voor onze onderzoeksprojecten, navormingen en dienstverlening. Voor meer informatie over het vak3dactisch model en haar acht kwaliteitsindicatoren: klik hier

Inspireren Tot Leren

Helpen om Intelligent te Groeien

De liefde voor het vak is bij uitstek waar het de leraar om te doen is: een passie voor de wereld van zijn vak. Lesgeven is dan ook het openen – het laten zien – van deze wereld voor de leerlingen. De liefde voor het vak gaat hand in hand met een liefde voor de wereld. En vooral ook met activiteiten als belangstelling tonen voor, aandacht hebben voor, zich inlaten met, zich geven aan iets omdat het er toe doet.

School Als Vrije Tijd

Leren en Leven

School is afgeleid van het Griekse woord scholè : vrije tijd. De school is van oudsher bedoeld als een plaats waar de tijd vrij gemaakt wordt. Ze wordt niet bezet door een economische of een politieke tijd. Een tijd die vrij is, kan kennis publiek maken voor iedereen.