Blended STEM in de lerarenopleiding

Blended STEM in de lerarenopleiding

Zowel STEM als blended learning zijn recente ontwikkelingen in het Secundair Onderwijs die leerkrachten uit hun comfortzone halen.  Het interdisciplinaire karakter van STEM maakt dat het voor veel leerkrachten en scholen moeilijk blijft om STEM vorm te geven in hun klas.  Omwille van de verdere digitalisering van het onderwijs komt daarbovenop meer en meer de vraag om STEM blended in te richten. Hoe kan je als (student)leerkracht een mix van digitale werkvormen en face-to-face onderwijs inzetten in je STEM-lessen?  Hoe kan je hierdoor het leren van de leerlingen versterken? Hoe kan een goede blend de STEM-leerkracht te ondersteunen in de uitdagende opdracht die hij heeft?    

Het project ‘Blended STEM-didactiek onderzocht’ geeft concrete handvatten aan de lerarenopleider om studentleerkrachten Secundair Onderwijs op te leiden in blended STEM. Het biedt een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe kan je een vakdidactiek STEM gestalte geven in de lerarenopleiding?
  2. Hoe kan je blended learning inzetten in een goede vakdidactiek STEM?
  3. Hoe kan je ontwikkelende en onderzoekende Teacher Design Teams inzetten om (student)leraren op te leiden in blended STEM?
  4. Hoe kan een leerkracht zijn/haar eigen blended STEM-praktijk in de klas onderzoeken

LOB-STEM-model als vakdidactisch model voor blended STEM

het vak3dactisch model en het LOB-STEM model

Het LOB-STEM-model (Leraren Opleiden in Blended STEM) biedt een antwoord op de vier onderzoeksvragen en is ontstaan als een samenvoeging van het vak3dactisch model (Ardui et al., 2011) en het SQD-model (Tondeur et al., 2012) in de context van blended STEM.

De lobben van het vak3dactisch model worden als volgt concreet gemaakt:

  • Vakkennis wordt STEM-kunde.  Kunde staat voor conceptuele kennis, vaardigheden en attitudes.
  • Didactische kennis wordt Blended Learning in het teken van STEM. 
  • Praktijkervaringen worden praktijkonderzoek van de leerkracht in zijn eigen school en klas

Het SQD-model wordt concreet in de professionalisering van studentleerkrachten via TDT’s. 

Het volledige LOB-STEM-model is een aanklikbaar geheel op een website https://rvo-eclassroom.be/brightlab/blendedstem/index.html.  De website richt zich zowel tot leerkrachten als tot lerarenopleiders.  Naast introductieteksten met een literatuurstudie bevat de website ook praktijkvoorbeelden uit de klas, ‘aan de slag’-oefeningen voor de lerarenopleiding en volledig uitgewerkte cases met blended STEM-leermaterialen en het bijhorend praktijkonderzoek.

 

Referenties

Ardui, J., De Cock, M., Frans, R., Hinnekint, K., Reybrouck, M., Schrooten, E., Vanesser, E., & Vyvey, K. (2011). Inspiratiegids voor een kwaliteitsvolle vakdidactiek. School of Education. ISBN 9789081346757.

.

Tondeur, J., van Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2012). Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence. Computers & Education, 59 (1), 134-144.

 

Project Gegevens
01-09-2022
31-08-2023
Vlaamse Overheid – ministerie van Onderwijs
UCLimburg
MILO-VUB en Brightlab
https://rvo-eclassroom.be/brightlab/blendedstem/index.html
afgewerkt
Share: