iMuSciCA – a blended STEAM Pedagogy

iMuSciCA – a blended STEAM Pedagogy

iMuSciCa ontwikkelt een blended, interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken.

iMuSciCA bekijkt fenomenen zoals toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke vanuit verschillende invalshoeken. Vragen uit de muziek (Art) en de fysica (Science) wisselen elkaar af. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gesimuleerd (Engineering). De leermaterialen worden Blended aangeboden: er is een doordachte mix van online activiteiten en echte experimenten in de klas.

Interactive Music Science Collaborative Activities

De online activiteiten gebeuren op een ‘online-workbench’. Daar kan men virtueel experimenteren met fysica, engineering, wiskunde en muziek. De workbench laat je toe om exploratief en blended leren in de klas te brengen. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met online leerpakketten: 'Activity Books'.

iMuSciCA - a blended STEAM pedagogy

De ontwikkelde lessen en interactieve Activity Books zijn een vorm van blended leren: de leerlingen kunnen het zelfstandig doorlopen. Tegelijk worden ze gestimuleerd om na te denken over echte hands-on experimenten en die ook uit te voeren. En jawel: ondersteuning van de leraar/lerares blijft nodig.

Je kan iMuscica gebruiken in zowat alle graden van het SO op verschillende vakdidactische manieren:

 1. Open Inquiry

  • Laat je leerlingen aan de slag gaan met de tools van workbench.imuscica.eu
  • Bekijk de introductievideo.

  2. Kant-en-klare activity books

  • ideaal voor 1ste en 2de graad, maar ook bruikbaar als introductie in de 3de graad
  • blend van online en hands-on experimenten

Overzicht van de online iMuSciCA Activity Books

Scenario 1: De bronnen van geluid en toon

De leerlingen onderzoeken trillingen als bronnen van geluid. Met de iMuSciCA visualisatie tools kunnen ze geluiden meten en leren dat sommige geluiden periodisch kunnen zijn en andere niet. Geluiden kunnen meer of minder toonhebbend zijn. Dit scenario bestaat uit twee lessen, beide in ‘ready to use’ online Activity Book formaat. Raadpleeg hier de leerkrachtenhandleiding. Het filmpje 'Wat is Toon en Geluid?' kan eventueel als conclusie gebruikt worden.

Activity Book 1.1: De bronnen van geluid en toon

i) Hoe geluid en muziek ontstaan als trilling (in een elastisch medium)
ii) Hoe een golf met vaste frequentie ontstaat op een instrument dat een toon produceert.

Activity Book 1.2: Wat is Toon?
i) Het verschil tussen toon en ruis.
ii) Hoe het ontstaan van een golf in een muziekinstrument een toon genereert. 
iv) Een eenvoudige muzikale expressie creëren met en zonder toon.
v) Extra: Waarom zijn de golven van een toon zo golvend?

 Scenario 2: Staande golven en resonante frequentie

De studenten onderzoeken het ontstaan van de rij van natuurtonen op snaarinstrumenten en aerofonen.  Met de tools op workbench.imuscica.eu kunnen ze de frequenties meten van de opeenvolgende resonanties en ontdekken ze dat de verschillende eigenfrequenties telkens een geheel veelvoud zijn van elkaar. 

Activity Book 2.1: Rij van natuurtonen
Raadpleeg hier de leerkrachtenhandleiding

Activity Book 2.2: Resonante tonen en staande golven
Raadpleeg hier de leerkrachtenhandleiding

Activity Book 2.3: Hoe ontstaan staande golven?

Raadpleeg hier de leerkrachtenhandleiding

Leerdoelen: de leerlingen zien in dat tonen en muziek ontstaan dankzij het ontstaan van staande golven.

  • ontdekken dat snaren en luchtkolommen bepaalde eigenfrequenties hebben;
  • ontdekken dat de rij van eigenfrequenties ontstaat als een rij van staande golven;
  • ontdekken dat randvoorwaarden wijzigen zoals lengte, spanning and dichtheid, de toonhoogte van de grondtoon wijzigt;
  • deze inzichten gebruiken bij het ontwerp van een eenvoudig instrument;

  imuscica-logo

Project Gegevens
01-01-2017
30-06-2019
H2020-ICT-2016-2017
ATHENA – Research and Innovation Centre in information communication & knowledge technologies Athens, Greece
UCLL – AOT Vakdidactiek, Diepenbeek
EA, Athene
IRCAM – Centre Pompidou, Paris
3D for All - Leopoly, Kecskemet, Hongarije
Cabrilog, Grenoble
Maths for more - Wiris, Barcelona
Université de Fribourg, Informatics, Zwitserland
www.imuscica.eu
afgewerkt
Share:

Nieuwsbrief

Ben je geïnteresseerd in Activity Books, onze activiteiten en nascholingen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Vakdidactiek.

Maak je geen zorgen, je gegevens zijn veilig bij ons. Voor meer bijzonderheden lees ons privacybeleid.