Vlaams Lerend Netwerk STEM SO: netwerksessie Torhout

Vlaams Lerend Netwerk STEM SO: netwerksessie Torhout

Netwerksessie 3 van het Vlaams Lerend Netwerk STEM S.O. met als thema 'STEM: Evaluatie'

Programma

12.00 - 13.00 u.: Onthaal met broodjeslunch en koffie

13.00 - 13.05 u.: Welkom

13.05 - 13.20 u.: Keynote: voorstel van een didactisch model voor STEM

13.25 - 14.00 u.: Bespreking voorstel didactisch model voor STEM in groepen

14.00 - 14.15 u.: Tijd om de vragenlijst van het Lerend Netwerk in te vullen

 • Breng je smartphone, tablet of laptop mee! 

14.15 - 14.25 u.: Pauze

14.25 - 14.40 u.: Keynote: Enkele mogelijkheden om STEM te evalueren, praktijk en theorie

 • Door Wim Peeters, Pedagogisch begeleider begeleider fysica, STEM (en deels NW) regio Antwerpen, Hasselt en Mechelen-Brussel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
 • Elke les streeft enkele leerdoelen na. Evalueren is een middel om deze doelen te bereiken, en hoeft niet enkel ingezet te worden om te zien of een doel bereikt is. In deze presentatie overlopen we snel enkele voorbeelden uit de praktijk, enkele mogelijke manieren, maar ook enkele tips om de evaluatie te doen in de klaspraktijk. STEM is een didactiek en pedagogie die een beetje anders probeert te zijn, vandaar dat de getoonde manieren van evalueren sommige leerkrachten misschien buiten hun comfortzone kunnen brengen. Door te evalueren om te leren, wordt de leraar temidden van zijn groep lerenden ook een lerende. Dat is een krachtige leeromgeving. STEM is een kans om dat in de praktijk te brengen. 

14.45 - 15.00 u.: Keynote: Kan STEM ook ‘evaluatie’ heruitvinden?

 • Sander Van Acker, Opleidingshoofd Lerarenopleiding Secundair Onderwijs Odisee Waas & Onderzoeker
 • STEM staat open voor een eigentijds leren waarin leerlingen hun eigen referentiekader opbouwen. Tijdens STEM kunnen heel wat 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod komen. De bedoeling is om via feedback van de leerling aan de leerkracht dat leren op een hoger niveau te brengen. De zelfevaluatie van de leerlingen over hun betrokkenheid, vooruitgang en prestatie wordt geconfronteerd met de evaluatie door peers en leerkrachten. Zo kunnen wetenschappelijke inzichten en zelfregulatie samen ontwikkelen.

15.05 - 15.55 u.: Keuze uit een reeks parallelle workshops rond evaluatie in STEM

 • Workshop 1: Comparatief beoordelen van competenties: een innovatieve methode
  • Door Maarten Goossens, wetenschappelijk medewerker Onderzoeksgroep Edubron, Universiteit Antwerpen.
  • Beschrijving: In deze workshop schenken we aandacht aan het betrouwbaar en valide beoordelen van competenties zonder ellenlange criterialijsten. Daarvoor wordt een vernieuwende manier en bijhorende tool (D-PAC) gedemonstreerd en worden wetenschappelijke inzichten toegelicht. Verder verkennen we verschillende toepassingsmogelijkheden samen met het publiek.
  • Doelgroep: leerkrachten, lerarenopleiders, onderzoekers, begeleiders, beleidsmakers, …
 • Workshop 2: Kennis evalueren in STEM via de vertrouwde toetsen
  • Door Natacha Gesquière, Sint-Bavohumaniora Gent  
  • Beschrijving: Omdat bij een STEM-project behoorlijk wat belang wordt gehecht aan de context, proberen we die lijn door te trekken in de toetsen. Enkele concrete voorbeelden.
  • Doelgroep: eerste graad
 • Workshop 3: Evalueren van Labo’s en Engineeringsprojecten
  • Door Stijn De Boever, STEM-leraar in de 2de graad, Sint-Rembert Torhout.
  • Beschrijving: Samen met de groei van het aantal STEM-projecten, groeit ook het aantal evaluaties. Vaak maken we gebruik van nieuwe methodes met meer open opdrachten. Omdat dit anders is dan dat wat we gewoon zijn, zijn we nog een beetje zoekend naar een goede evaluatietool. Daarnaast richten we ons ook meer en meer op zelfevaluatie van de leerlingen en het evalueren van medeleerlingen. In mijn zoektocht zijn al veel modellen de revue gepasseerd (zoals deze van stem@school, KOV gebaseerd op STEM-kader,… ). Uiteindelijk heb ik voor mezelf een manier gevonden die vlot verbetert en toch al de dingen bevat die ik wil. Ik stel deze manier graag aan jullie voor. Daarna is er de mogelijkheid om ze te bespreken. Zo kunnen we van elkaar leren.
  • Doelgroep: Leraren STEM die labo’s en open projecten en labo’s moeten evalueren.
 • Workshop 4: Rubrics als STEM-evaluatietool
  • Door Tijs Verbeke, lector STEM aan de lerarenopleiding van Howest.
  • Beschrijving: In deze sessie geven we toelichting bij een STEM-evaluatietool, ontwikkeld door o.a. Jo Desutter (studiebegeleider STEM regio West-Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen). De tool bestaat uit een matrix gebaseerd op rubrics en is makkelijk aanpasbaar aan de wensen van de leerkracht. Deze tool werd uitgerold via het lerende netwerk van de begeleidingsdienst en is een open-source tool. In ruim een jaar tijd gingen vele leerkrachten er al mee aan de slag en hebben ze de tool helpen aanpassen.
  • Doelgroep: alle graden van het secundair onderwijs
 • Workshop 5: Kan STEM ook evaluatie heruitvinden?
  • Door Sander Van Acker, Opleidingshoofd Lerarenopleiding Secundair Onderwijs Odisee Waas & Onderzoeker
  • Beschrijving: STEM staat open voor een eigentijds leren waarin leerlingen hun eigen referentiekader opbouwen. Tijdens STEM kunnen heel wat 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod komen. De bedoeling is om via feedback van de leerling aan de leerkracht dat leren op een hoger niveau te brengen. De zelfevaluatie van de leerlingen over hun betrokkenheid, vooruitgang en prestatie wordt geconfronteerd met de evaluatie door peers en leerkrachten. Zo kunnen wetenschappelijke inzichten en zelfregulatie samen ontwikkelen.
  • Doelgroep: alle STEM-leerkrachten

15.55 - 16.20 u.: Bespreking in groepen van eigen evaluatiemethodes

 • Breng de evaluatie-instrumenten die je zelf gebruikt mee

16.20 u.: Einde

Een gelijkaardig programma wordt op 17 mei in Leuven aangeboden.
>> INSCHRIJVEN in LEUVEN <<

Project Gegevens
27-04-2017
Hogeschool VIVES
Sint-Jozefstraat 1
8820 Torhout

27 april 2017
van 12.00 tot 16.20 u.

€15, broodjeslunch inbegrepen
Schrijf je in
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen: