De kunsteducator, de muziekeducator

De kunsteducator, de muziekeducator

Hoe kan je via interdisciplinaire stageprojecten en community art-projecten toekomstige muziekleraars/beeldende kunst-leraars/pkv’ers tot kunsteducatoren laten uitgroeien?

Evolutie Muziekeducatie van 1.0 naar 2.0 naar 3.0 (2014)

Kunsteducator-muzikant 3.0 (2014). 

Beeldverslag alternatieve stages 'Zingende Tafel', Muzieklerarenopleiding UC Leuven-Limburg

Hoe verhouden de monodisciplinaire kunstlerarenopleidingen MO, PO en PKV aan de UC Leuven-Limburg (BaSO, Campus Diepenbeek) zich t.o.v. de multidisciplinariteit van de kunst?  M.a.w. moeten we geleidelijk groeien naar één opleiding met specialiteiten voor zowel MO, PO als PKV?

In dit onderzoek gaat Jeroen Vanesser op zoek naar concrete antwoorden op de twee volgende deelvragen die dit zoekproces naar meer maatschappelijke relevantie voor de huidige MO’er, PO’er en PKV’er oproept.

Deelvraag 1:

“Welke vakdidactische competenties verwachten het culturele veld en het onderwijs van kunsteducatoren die de MO/PO/PKV-lerarenopleiding opleidt?"

Deelvraag 2:

“Hoe kunnen we een geleidelijk didactisch leertraject uitzetten voor onze studenten MO/PO/PKV, zodat ze deze vakdidactische competenties bereiken?”

Een vertaalslag maken naar PO/PKV van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar het profiel van de moderne kunsteducator/muzikant (MO). Op die manier wil Jeroen een generiek didactisch traject uitzetten voor de muzische vakken in BaSO.

De resonantiegroep:

 • Gert Decoster, popcoach muzikant PXL Music
 • Freddy Mathyssen, SLO Kunst KU Leuven
 • Ann Debaillie, docent MO BaSO UC Leuven-Limburg
 • Tobias Frenssen, docent PKV BaSO UC Leuven-Limburg
 • Roeland Aerts, muziekleraar, theatermaker en docent muziekdidactiek BaSO UC Leuven-Limburg
 • Stef Coninx, directeur van Muziekcentrum Vlaanderen vzw
 • Tijl Bossuyt, artistiek en zakelijk leider van De Veerman vzw
 • Paul Timmermans, LUCA School Of Arts, Lemmensinstituut, Academia.edu
 • Thomas De Baets, docent/senior onderzoeker/coördinator muziekpedagogie LUCA School of Arts
 • Annouk Van Moorsel, hoofd specifieke lerarenopleidingen dans - drama – muziek; Coördinator specifieke lerarenopleiding dans
  • Koninklijk Conservatorium/Royal Conservatoire
  • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Katrien Van Iseghem, coach cel communicatie van CANON Cultuurcel
 • Koenraad Hinnekint, opleidingshoofd SLO van LUCA School of Arts, Lemmensinstituut
Project Gegevens
01-09-2014
31-08-2015
Hefboom UC Leuven-Limburg
Jeroen Vanesser
lopend
Share: