In de maat op maat

In de maat op maat

Een boeiende studiedag rond binnenklasdifferentiatie voor leraren muziek en verdieping in muzikaal luisteren voor leraren kunstgeschiedenis.

Programma voor muziekleraren

Naast de praktische workshops omtrent musiceren schetsen we een kader dat de betekenis en de mogelijkheden van binnenklasdifferentiatie in kaart brengt. Welke didactische componenten (doelen, werkvormen, media,…) kunnen hierbij worden ingezet? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden ontdekken we samen de mogelijkheden voor MO.

> Onthaal (9 uur)
> Intro door Jeroen Vanesser, docent MO aan UCLL en Francine Drijkoningen, pedagogisch begeleider
> Plenaire sessie door Jo Stijnen (9.45 - 10.30 uur)

In de plenaire sessie schetsen we een kader dat de betekenis en de mogelijkheden van binnenklasdifferentiatie in kaart brengt. Op basis van welke leerlingkenmerken (voorkennis, interesse, vaardigheden,…) kan je differentiëren? Welke didactische componenten (doelen, werkvormen, media,…) kunnen hierbij worden ingezet? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden ontdekken we samen de mogelijkheden en beperkingen binnen de lessen MO.

De workshops worden in een doorschuifsysteem georganiseerd tussen 10.30 - 15.45 uur. Er kunnen maximum 15 deelnemers per sessie deelnemen.

> Workshop creëren door Roeland Aerts, docent MO aan UCLL 

Vertrekkende vanuit de kracht van ieder individu gaan we met verschillende methodieken aan de slag om te komen tot een klinkend creatief resultaat. Muziek zit in ieders lichaam, het is enkel de taak van de leraar om het eruit te krijgen. De workshops bestaat uit het ontwikkelen van motieven, beats, eenvoudige composities en soundscapes onder verhalen of films. Creëren of improviseren? Iedereen kan het leren!

> Workshop 'popsongs in de klas' door Claudia Guarraci

Tijdens deze workshop leer je hoe je je stem kan gebruiken als instrument in de klas. Je krijgt de basistechniek aangeleerd en je werkt aan een juiste ademhaling, uitspraak, ritme en articulatie. Dit oefen je aan de hand van popnummers die de leerlingen zeker zullen aanspreken.
Bekijk het videokanaal van Claudia op YouTube om een indruk te krijgen van haar zangtalenten.

> Workshop musiceren door Bert Appermont, docent MO aan UCLL

Je leert in deze workshop musiceren op elk niveau met Circle Grooving en Song Painting. Dit resulteert in een boeiend samenspel.

Programma voor leraren kunstgeschiedenis

Een voormiddag samenwerken met Paul Craenen, directeur van Musica. Wat is muzikaal luisteren? Berust het op techniek, aandacht, voorkennis, talent? Is muziek slechts een kwestie van smaak, of kunnen luisterhoudingen aangeleerd worden? 

> Onthaal (9.00 uur)
> Sessie door Paul Craenen, directeur Musica (9.15 - 12.15 uur)

Wat is muzikaal luisteren? Berust het op techniek, aandacht, voorkennis, talent? Is muziek slechts een kwestie van smaak, of kunnen luisterhoudingen aangeleerd worden? Hoe luisteren de kunstenaars uit de nieuwe muziek, de populaire muziek of de geluidskunst van vandaag, en wat kunnen we van hen leren? In deze nascholing worden eigenschappen van het menselijke luisteren verbonden met muzikale expressie, klankbeleving en luisterervaring. Via een veelheid aan invalshoeken en luistervoorbeelden - van gregoriaans tot dubstep – gaan de cursisten op zoek naar universele eigenschappen van het menselijke luisteren. Specifieke aandacht gaat naar het leren hanteren van luistertechnieken en het verbinden van luistervoorbeelden met gepaste luisterattitudes.

Project Gegevens
09-02-2017
Secundair onderwijs
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

9 februari 2017
van 9.00 tot 15.45 u. 

Jo Stijnen, Roeland Aerts, Jeroen Vanesser, Claudia Guarraci, Paul Craenen
De studiedag voor externe muziekleraren (ongeacht 1/1 incl. lunch of 1/2 dag) bedraagt 60,00 euro, voor externe leraren kunstgeschiedenis 45,00 euro. UCLL-studenten mogen gratis deelnemen aan beide programma's, UCLL-docenten aan 30% korting.
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen: