Hulpmiddelen

Afschaffen Vlaamse expertisenetwerken onderwijs

School of Education

Professionalisering, samenwerking en innovatie in de lerarenopleidingen worden fundamenteel bedreigd met het afschaffen van de Vlaamse expertisenetwerken onderwijs. 

Op woensdag 26 november 2014 maakte de Minister van Onderwijs haar intentie bekend om in het kader van de besparingen van de Vlaamse Regering de werking van de Expertisenetwerken voor lerarenopleidingen stop te zetten in 2015. Dit ondanks haar beleidsbrief waarin het belang van professionele en kwaliteitsvolle lerarenopleidingen wordt benadrukt. De expertisenetwerken werden in 2007 bij decreet opgericht, vanuit de overtuiging dat kwalitatieve lerarenopleidingen een belangrijk fundament zijn voor goed onderwijs.

De recente beleidsevaluatie van de lerarenopleidingen getuigt van de kwaliteit van de expertisenetwerken en het regionaal platform. In het rapport Biesta, G., e.a., 2013 staat te lezen: “De ENW/RPs worden positief ervaren in het veld en hebben een positieve impact op samenwerking en coördinatie van lerarenopleidingen”. Ook internationaal worden de expertisenetwerken, enig in Europa, gewaardeerd als good practice (rapport Europese Commissie). Bovendien leveren lerarenopleidingen al enkele jaren in, o.a. door afschaffing financiering van de mentoruren. Net nu lerarenopleidingen in de beleidsnota van de Minister Crevits voor nieuwe uitdagingen staan, wordt hun voornaamste ondersteuning geschrapt.

De afgelopen zeven jaar hebben de expertisenetwerken ingezet op professionalisering van lerarenopleiders en de kwaliteitsverbetering van lerarenopleidingen. Ze bereikten hiermee 3000 lerarenopleiders, 1000 mentoren en talrijke leraren. De projecten leverden een honderdtal publicaties en ontwikkelde materialen - zoals instaptoetsen, mentorenopleidingen, remediëringspakketten, vakdidactische handleidingen, uniforme stageformulieren,…- op voor het onderwijsveld.

De expertisenetwerken en het regionaal platform dragen in belangrijke mate bij aan:

 • de persoonlijke en teamgerichte professionalisering van lerarenopleiders via studiedagen, begeleidingstrajecten, seminaries, inspiratiedagen, workshops, masterclasses, …;
 • de ontwikkeling van expertise op het vlak van de uitdagingen voor lerarenopleidingen vandaag: superdiversiteit, meertaligheid, nieuwe technologieën, vakdidactiek en de praktijkcomponent;
 • het binnenbrengen van onderwijsonderzoek in de lerarenopleidingen;
 • de uitwisseling van expertise tussen de lerarenopleidingen onderling, en met externe partners;
 • beleidsvoorbereidend werk: toekomst lerarenopleiding, task force stage, …;
 • het overleg tussen de lerarenopleidingen. De expertisenetwerken vormen het enige overlegplatform in Vlaanderen dat geïntegreerde en specifieke lerarenopleidingen samenbrengt. Zij vormen de enige schakel tussen de verschillende lerarenopleidingen als neutrale, veilige en bemiddelende instantie; dit geldt in het bijzonder voor de lerarenopleidingen van de cvo's die niet via VLIR of VLHORA kunnen participeren aan de beleidsontwikkeling;
 • de samenwerking met onderwijsactoren buiten de lerarenopleidingen: dialoog tussen het werkveld, onderwijskoepels, pedagogische begeleidingsdiensten en lerarenopleidingen, ook op lokaal vlak;
 • de samenwerking met actoren van andere beleidsdomeinen. Vanuit de expertisenetwerken  knopen lerarenopleidingen relaties aan met organisaties op vlak van doelgroepenbeleid, armoedebestrijding, cultuur, uitvalpreventie, jeugdbeleid, …;
 • het leren van en met elkaar in een internationale context.

In samenspraak met alle netwerken, werd een online petitie opgesteld. Met de ondertekening van die brief willen we ons ongenoegen uiten over het afschaffen van de expertisenetwerken. Teken de petitie

CERN in de klas

Hoe breng je de moderne hoge energie fysica met authentiek leermateriaal in de klas?

Deze nascholing gaat in op de nieuwe leerplanmodule 'Elementaire Deeltjesfysica': hoe breng je de moderne hoge energie fysica met authentiek leermateriaal in de klas? Kunnen leerlingen zelf de echte data van de experimenten in CERN bestuderen? Kunnen we ook het Brout-Englert-Higgs boson een plaats geven? Wat betekent het dat dit boson is waargenomen? 

We leren werken met ICT-tools, zoals de CMS-tool ispy. Zijn er experimenten die we kunnen doen? Kunnen we een verband leggen tussen de elementaire deeltjesfysica en de kosmologie (in het grote)?

Project Gegevens
30-03-2015
30-03-2015
Leraren fysica en natuurwetenschappen 3e graad S.O., docenten hoger onderwijs
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, bus 4, blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Maandag 30 maart 2015
van 9.30 u. tot 16.15 u. 

Laura Tamassia, Renaat Frans, Erica Andreotti
€ 85,00 (inclusief lunch, syllabus en cd)
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@khlim.be 011/180 400

Klik op de link voor een wegbeschrijving en een plannetje van de campus. 

Delen:

Quantum SpinOff wint Europese prijs Scientix Resources Award

Quantum SpinOff wint Europese prijs Scientix Resources Award

Binnen het Quantum SpinOff-project, dat leerlingen wil laten proeven van moderne wetenschappen en technologie en hun toepassingen in hoogtechnologisch ondernemen, werden leermaterialen ontwikkeld voor leerlingen uit het secundair onderwijs.

Vorig weekend, tijdens de 2de Scientix Conferentie in Brussel, werd in aanwezigheid van dr. Maria Korda, Policy Officer, Research and Innovation DG, European Commission, de SCIENTIX RESOURCES AWARD toegekend aan Quantum SpinOff in de categorie STEM-leermaterialen voor leerlingen: lees er alles over op de Scientix-website

 

Scientix is hét portaal voor wetenschapseducatie in Europa. Het verzamelt en promoot best practices in het wetenschapsonderwijs en organiseert navormingen en workshops voor STEM-leerkrachten.

 

Dankzij deze award zal het bekroonde leerstation ‘What is light?’ via het Scientixportaal gepromoot worden, zullen een projectmedewerker van Quantum SpinOff en een betrokken leerkracht een Europese Scientix STEM-workshop bijwonen én zal het leerstation in de 24 officiële EU-talen vertaald worden.

 

Quantum SpinOff is een Europees LLP-Comenius project, gecoördineerd door het Vakdidactisch Centrum van de KHLim en ondersteund door de cel wetenschapscommunicatie van UC Leuven-Limburg: www.quantumspinoff.eu

Fysica = Muziek!

CMS
https://www.youtube.com/watch?v=gPmQcviT-R4

Ter ere van de 60ste verjaardag van CERN werd de wetenschappelijke data van de vier Large Hadron Collider-detectoren (ATLAS, ALICE, CMS en LHCb) naar een melodie vertaald: LHChamber Music. De muziek wordt gespeeld door fysici en ingenieurs van CERN.

Beluister, bekijk en verwonder via YouTube

WetenschapsReflex, reflecteren in de wetenschapsklas

Hoe kunnen we bij aspirant-leraars het inzicht in Nature Of Science vergroten en vaardigheden ontwikkelen om reflectie over Nature Of Science bij leerlingen op te wekken? Ooit gedacht aan het Socratisch gesprek?
Ontdek de vernieuwende didactiek en leermaterialen van WetenschapsReflex!
http://wetenschapsreflex.be

Het Vlaamse wetenschapsonderwijs heeft nood aan goed geschoolde leraars om leerlingen te laten reflecteren over wetenschap en kennis. Daarom heeft het project WetenschapsReflex nieuw leermateriaal voor de lerarenopleiding ontworpen om het inzicht in het wetenschappelijke proces te vergroten bij toekomstige leraars wetenschappen en wereldoriëntatie.

Het project heeft een didactiek ontwikkeld geïnspireerd op dialogische gesprekstechnieken die de lerarenopleider en de aspirantleraar zal toelaten reflectie bij lerenden op te wekken. Op deze wijze stimuleert WetenschapsReflex inzicht in ‘the Nature of Science’.

Extra: interview

In dit filmpje houden Laura Tamassia en Jelle De Schrijver onderzoek in de klas tegen het licht:

Interview tijdens EAPRIL 2015

Project Gegevens
01-10-2014
30-09-2016
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
dr. J. De Schrijver (Odisee)
 • dr. L. Tamassia & C. Vandebeek (UC Limburg)
 • E. Cornelissen & dr. J. Sermeus (Odisee)
 • R. Meys, S. Vervaet & K. Van de Keere (VIVES)
WetenschapsReflex
afgewerkt
Share:

Onderzoek als Authentieke Leerinhoud

Wil je de wereld van het onderzoek ontsluiten voor leerlingen en toekomstige leerkrachten? En aandacht en interesse opwekken voor het onderzoek in beweging? Ontdek www.onderzoekinbeweging.be

Van onderzoek horen we meestal enkel de resultaten. Denk aan spectaculaire onderzoeksresultaten in de krant, of aan de klinkende namen van bijvoorbeeld Darwin of Einstein. Wetenschappelijk en technisch werk wordt onzichtbaar gemaakt door het eigen succes. Het doen van onderzoek is net als een zwarte doos, een black box. We weten eigenlijk niet hoe het tot stand komt, uit wat het allemaal bestaat en meestal vereenvoudigen we de rijke wereld die het bevat. Het lijkt wel alsof onderzoeksresultaten door een eenzame onderzoeker zijn behaald tijdens de opsluiting in het laboratorium en tussen de boeken. Om het doen van onderzoek zelf te verkennen, moeten we die zwarte doos openen en die wereld tot leven proberen te wekken. De onderzoeker is niet alleen, maar is deel van een omvangrijk netwerk, dat bestaat uit mensen, dingen, plaatsen, ideeën en handelingen. Achter die bekende onderzoeksresultaten en die bekende namen gaat een hele wereld schuil. Een wereld die best de moeite waard is om van dichtbij te verkennen. 

Ontdek de digitale scenario's, direct bruikbaar in de klas en in de lerarenopleiding, met vrij downloadbare handleidingen en werkbladen. 

Black Box Darwin de onderzoeker (10-14j)

Darwin is onlosmakelijk verbonden met de evolutietheorie en ook het omgekeerde geldt. Hij wordt vaak geciteerd in natuurdocumentaires, maar ook in veel andere contexten waarin een 'natuurlijke selectie' zou plaatsvinden. Maar dat Darwin een onderzoeker is geweest, wat hij concreet heeft gedaan, met wie hij communiceerde en waar zich dat allemaal afspeelde, weten we vaak niet. Darwin is heel bekend, maar Darwin de onderzoeker is voor ons een zwarte doos. 

Black Box Nobelprijs Fysica 2013 (15-18j)

Englert-bron-CERN

In 2013 wordt de Nobelprijs fysica toegekend aan Englert en Higgs voor de theoretische voorspelling van een mechanisme en van een deeltje, nadat dit deeltje in 2012 door de experimenten in CERN werd ontdekt. Deze wetenschappelijke prijs is een erkenning van het bestaan van een deeltje, van het 'correct zijn' van een model en -uiteraard- van de onderzoekers die de onderliggende theorie hebben ontwikkeld. Maar wat is er allemaal aan vooraf gegaan? Wat is er allemaal gebeurd dat die twee mensen in 2013 die prijs hebben mogen ontvangen? Wat en wie was betrokken bij het onderzoek dat geleid heeft tot de toekenning van die prijs? De Nobelprijs kennen we waarschijnlijk allemaal, die is heel erg zichtbaar, maar alles wat eraan voorafgaat, blijft heel vaak een zwarte doos. 

Black Box Proefschrift Pedagogische Wetenschappen (15-18j)

Het moment waarop jonge onderzoekers hun doctoraat verdedigen, is een soort afsluiter van een intensieve en vaak zeer complexe zoektocht die hen vele richtingen heeft doen uit gaan. Die zoektocht wordt als het ware ingepakt in een boek of een bundeling van wetenschappelijke artikels: een proefschrift. Keurig geschreven, mooi gestructureerd en geordend, geen woord te veel of te weinig, hier en nu voor een publiek gepresenteerd. Op dat moment worden alle zijsporen, alle afwijkingen en verplaatsingen, de probeersels en vele interacties met andere onderzoekers aan het oog onttrokken. Het proefschrift is heel tastbaar en zichtbaar, maar alles wat daaraan vooraf gaat en alles wat ertoe bijgedragen heeft, wordt heel vaak aan het zicht onttrokken. We kennen de input (de onderzoeker) en we kennen ook de output (het proefschrift), maar het doctoraatsonderzoek blijft vaak een zwarte doos.  

Ontdek ook de Black Box Onderzoek in Beweging, specifiek voor de opleiding van leraren als onderzoekers en innovators. 

Black Box Onderzoek in Beweging (leraren in opleiding)

Onderzoek in Beweging is ook het resultaat van onderzoek! Maar voor jullie is wat er achter de scenario's, de didactiek en deze handleiding schuil gaat een black box: jullie weten niet hoe deze materialen door onderzoek vorm gekregen hebben. Daarom willen we jullie de kans geven om de black box van Onderzoek in Beweging terug te openen (via 'Over ons' op de website). Zo kunnen jullie ontdekken hoe het onderzoeksteam van Onderzoek in Beweging tot een pedagogisch concept is gekomen, hoe dat naar concrete didactische materialen vertaald werd, hoe die materialen ontworpen, getest en verfijnd werden om uiteindelijk de finale versie te worden die jullie in de klas kunnen gebruiken. Wat zichtbaar zal worden, is dat onderzoek doen geen lineair proces is, maar dat ook wij omwegen gemaakt hebben, andere paden bewandeld hebben, maar hopelijk is dat het resultaat alleen maar ten goede gekomen. 

Onderzoek als authentieke leerinhoud - in de klas en in de lerarenopleiding! 

We leven vandaag in een samenleving waarin (wetenschappelijk) onderzoek in toenemende mate doordringt tot het leven van iedereen. Tegen die achtergrond wordt de school vandaag verondersteld een sleutelrol in de ontwikkeling van onderzoekscompetenties te spelen.
In dit project gaan we ervan uit dat het van belang is dat jonge mensen op school niet alleen onderzoekscompetenties verwerven, maar ook de kans krijgen om in onderzoek geïnteresseerd te geraken, om door de fascinerende, dynamische en complexe onderzoekspraktijk aangesproken te worden. We denken met andere woorden dat het van belang is dat leerlingen niet alleen leren onderzoeken, maar ook door de fascinerende wereld van onderzoek gevormd kunnen worden. 

De voorwaarde voor die vorming is dat onderzoek ook als een 'authentieke leerinhoud' in de klas kan worden binnengebracht. Om interessevorming voor onderzoek in het onderwijs mogelijk te maken, is het cruciaal dat (toekomstige) leerkrachten zelf blootgesteld worden aan de complexiteit en diversiteit van de onderzoekspraktijk en dat ze leermaterialen en ideeën voor de didactische aanpak kunnen gebruiken én zelf ontwikkelen om de wereld van het onderzoek voor leerlingen te kunnen ontsluiten. 

Onderzoek in Beweging is een realisatie van het project Onderzoek als Authentieke Leerinhoud van het expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven. 

Publicatie

 • Cornelissen, G., Depaepe, F., Simons, M., Tamassia, L., Van De Keere, K. & Vervaet, S. (2014). Tijd voor onderzoek als authentieke leerinhoud: een verkenning van eindtermen en leerplannen. In Impuls, Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding, volume 45, issue 2. Leuven: Acco. 

Extra: interview

Laura Tamassia en Jelle De Schrijver houden onderzoek in de klas tegen het licht:

Interview tijdens EAPRIL 2015

Project Gegevens
01-09-2013
31-08-2015
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
UC Leuven-Limburg - dr. Laura Tamassia
 • KU Leuven: prof. dr. Maarten Simons, dr. Goele Cornelissen & prof. dr. Fien Depaepe
 • Katholieke Hogeschool Vives: Kristof Van de Keere & Stephanie Vervaet
 • UC Leuven-Limburg: dr. Thomas Storme
Onderzoek in beweging
afgewerkt
Share:

Onderzoeksreflector, een case-based vakdidactiek van onderzoekend leren

Geen leraar zonder de liefde voor het vak. Maar kan je de liefde voor je vak ‘oefenen’? Is die onder woorden te brengen? Is die dimensie zichtbaar te maken?

Dit project versterkt de didactiek van onderzoekend leren in de lerarenopleiding basis- en secundair onderwijs door cases te ontwikkelen die de klemtoon leggen op:

 • overgang tussen de verschillende onderwijsniveaus (kleuter, lager en secundair)
 • interdisciplinair kader voor wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde (STEM-onderwijs)
 • kennisontwikkeling en uittesten van de cases in de lerarenopleiding
 • implementatie in de scholen

De output van het project is:

 • Een didactische handleiding voor onderzoekend leren met het oog op interdisciplinair STEM-onderwijs
 • 12 cases met concrete onderwerpen, analyse- en reflectietaken. 2 cases die focussen op onderzoekend leren voor de jongste kleuters, 2 cases voor de overgang van kleuter naar lager onderwijs , 4 cases voor oudere kinderen van het lager onderwijs, 4 cases voor 1ste en 2de graad van het secundair onderwijs
 • Gebruikswijzer met concrete suggesties voor gebruik in de lerarenopleiding
 • Webplatform waarop de 12 cases (praktijkvoorbeelden met bijhorende analyse- en reflectietaken), de didactische handleiding en de gebruikswijzer worden beschikbaar gesteld. Mogelijkheden tot feedback.
 • Het webplatform zal de mogelijkheid in zich dragen om feedback te geven, uit te breiden en om af te stemmen met aanverwante initiatieven, zoals het SoE-projectvoorstel ‘Wetenschapsreflex’

Methode:

In een cyclus van ontwerponderzoek worden de cases uitgetest in de lerarenopleidingen.
Afstemming met SoE-projecten zoals Wetenschapsreflex en Onderzoek in Beweging.

Project Gegevens
01-09-2014
01-08-2016
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
Vives – Wetenschappelijk Denken
Thomas More
lopend
Share:

Professioneel werken aan een kwaliteitsvolle vakdidactiek

Wat maakt een leraar tot een leraar? Zijn vakdidactiek! Maar wat is vakdidactiek eigenlijk? Waaraan moet een goede vakdidactiek voldoen? Wat betekent dit voor een lerarenopleiding?

De vakdidactiek is een cruciaal element in het leerproces van de leraar. Het belang ervan kan nauwelijks overschat worden. En dus is ook een kwaliteitsvolle vakdidactiek van belang! Met verschillende partners beoogde het project een professionele samenwerking met het oog op een richtinggevende standaard voor een kwaliteitsvolle vakdidactiek.

Het projectteam ontwikkelde een kwaliteitsstandaard vakdidactiek met acht kwaliteitsindicatoren en in het kielzog daarvan heel concreet vakdidactisch materiaal dat deze standaard en haar indicatoren illustreren.

Het model maakt van de vakdidactiek de unieke combinatie tussen vakinhoud, praktijk en didactiek. Een goede vakdidactiek slaagt telkens in het vormgeven van een juiste onderlinge relatie:

 • Vakinhoud-vakdidactiek: ontsluiten
 • Didactiek-vakdidactiek: vertalen
 • Praktijk-vakdidactiek: uitdagen

Het geheel van de projectresultaten werd gebundeld in een Inspiratiegids voor een kwaliteitsvolle vakdidactiek die suggesties voor concrete werkvormen bevat, zodat lerarenopleiders met het materiaal in de lerarenopleiding aan de slag kunnen gaan.

Publicatie

In deze inspiratiegids presenteren we de vak3dactiek: het vak3dactisch model waarmee lerarenopleidingen een kwaliteitsvolle vakdidactiek kunnen ontwikkelen. De inspiratiegids werkte hiertoe een model uit alsook acht kwaliteitsindicatoren aan de hand waarvan lerarenopleidingen hun eigen opleiding kunnen evalueren.

Er wordt een generiek kader gepresenteerd voor een kwaliteitsvolle vakdidactiek. Elke kwaliteitsindicator wordt daarbij ook concreet uitgewerkt voor de vakken muziek en natuurkunde.

We presenteren concrete oefeningen waarmee je met je eigen vakdidactiek aan de slag kan!

Je kan de gids in PDF downloaden of het boek bestellen via freja.vandeborg@ucll.be

Project Gegevens
01-09-2009
01-08-2011
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
KHLim
 • Thomas More Kempen
 • LUCA School of Arts
 • KU Leuven
 • Katholieke Hogeschool VIVES
Kwaliteitsvolle vakdidactiek
afgewerkt
Share:

De kunsteducator, de muziekeducator

Hoe kan je via interdisciplinaire stageprojecten en community art-projecten toekomstige muziekleraars/beeldende kunst-leraars/pkv’ers tot kunsteducatoren laten uitgroeien?

Evolutie Muziekeducatie van 1.0 naar 2.0 naar 3.0 (2014)

Kunsteducator-muzikant 3.0 (2014). 

Beeldverslag alternatieve stages 'Zingende Tafel', Muzieklerarenopleiding UC Leuven-Limburg

Hoe verhouden de monodisciplinaire kunstlerarenopleidingen MO, PO en PKV aan de UC Leuven-Limburg (BaSO, Campus Diepenbeek) zich t.o.v. de multidisciplinariteit van de kunst?  M.a.w. moeten we geleidelijk groeien naar één opleiding met specialiteiten voor zowel MO, PO als PKV?

In dit onderzoek gaat Jeroen Vanesser op zoek naar concrete antwoorden op de twee volgende deelvragen die dit zoekproces naar meer maatschappelijke relevantie voor de huidige MO’er, PO’er en PKV’er oproept.

Deelvraag 1:

“Welke vakdidactische competenties verwachten het culturele veld en het onderwijs van kunsteducatoren die de MO/PO/PKV-lerarenopleiding opleidt?"

Deelvraag 2:

“Hoe kunnen we een geleidelijk didactisch leertraject uitzetten voor onze studenten MO/PO/PKV, zodat ze deze vakdidactische competenties bereiken?”

Een vertaalslag maken naar PO/PKV van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar het profiel van de moderne kunsteducator/muzikant (MO). Op die manier wil Jeroen een generiek didactisch traject uitzetten voor de muzische vakken in BaSO.

De resonantiegroep:

 • Gert Decoster, popcoach muzikant PXL Music
 • Freddy Mathyssen, SLO Kunst KU Leuven
 • Ann Debaillie, docent MO BaSO UC Leuven-Limburg
 • Tobias Frenssen, docent PKV BaSO UC Leuven-Limburg
 • Roeland Aerts, muziekleraar, theatermaker en docent muziekdidactiek BaSO UC Leuven-Limburg
 • Stef Coninx, directeur van Muziekcentrum Vlaanderen vzw
 • Tijl Bossuyt, artistiek en zakelijk leider van De Veerman vzw
 • Paul Timmermans, LUCA School Of Arts, Lemmensinstituut, Academia.edu
 • Thomas De Baets, docent/senior onderzoeker/coördinator muziekpedagogie LUCA School of Arts
 • Annouk Van Moorsel, hoofd specifieke lerarenopleidingen dans - drama – muziek; Coördinator specifieke lerarenopleiding dans
  • Koninklijk Conservatorium/Royal Conservatoire
  • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Katrien Van Iseghem, coach cel communicatie van CANON Cultuurcel
 • Koenraad Hinnekint, opleidingshoofd SLO van LUCA School of Arts, Lemmensinstituut
Project Gegevens
01-09-2014
31-08-2015
Hefboom UC Leuven-Limburg
Jeroen Vanesser
lopend
Share:

Kunsteducator of verbindingskunstenaar

Competentiemodel voor de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator

Binnen lopend onderzoek gaat Tobias Frenssen op zoek naar artistieke werk- en denkmethoden die in de vakdidactiek kunst geïmplementeerd kunnen worden.

Onderzoeksdoel:

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator, dat binnen de opleiding tot kunsteducator (binnen- en buitenschools) geïmplementeerd kan worden.

Resultaten en/of onderbouwde conclusies:

Het ontwikkelde model dient een praktijkmodel te zijn. Het wil kunsteducatoren in de eerste plaats een jargon bieden om te communiceren over de kwalitatieve kunsteducatieve praktijk. Dit inspiratie-idee staat haaks op het strikt gebruik van modellen als controle-instrumenten. Voor dit model werden strategieën en denkwijzen uit de hedendaagse kunst vertaald naar de kunsteducatie. Tussen beide werelden ontdekten we veel parallellen. Zowel de kunstenaar als de kunsteducator rukt zich door hybride praktijken los uit het strikte maatschappelijk hokje dat soms aan de kunst(educatie) toebedeeld wordt. Dit competentiemodel wil die maatschappelijke, artistieke en educatieve beweging erkennen. Het gevolg is dat het model geen afvinkbare competentielijst kan zijn. Wel kan het als hulpmiddel gebruikt worden om op een gerichte manier over kunsteducatieve praktijken te denken en te praten.

Project Gegevens
01-09-2013
UC Leuven-Limburg
UC Leuven-Limburg
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
lopend
Share:

Pagina's