Hulpmiddelen

PATHWAY. The Pathway to Inquiry Based Science Education

Hoe breng je onderzoekend leren in de wetenschapsles? Vind innovatieve ideeën en didactische scenario’s op www.pathway-project.eu

PATHWAY heeft experten in educational research, scholengemeenschappen, wetenschappers, beleidsmakers en curriculumontwikkelaars samengebracht om onderzoekend leren te promoten in het wetenschapsonderwijs voor basis- en middelbare school.

De concrete activiteiten van het project werden georganiseerd volgens vier categorieën:

 • Activiteiten gebaseerd op onderzoekend leren voor scholen
 • Scholen verbinden met wetenschapscentra
 • Scholen verbinden met wetenschappelijk onderzoek
 • Professionele ontwikkeling van de leraar

De Katholieke Hogeschool Limburg is partner geweest in Pathway, en heeft vooral een bijdrage gegeven aan het luik ‘Scholen verbinden met wetenschappelijk onderzoek’.

Project Gegevens
01-01-2011
01-12-2013
Europese Commissie, FP7 Science and Society project
University of Bayreuth (DE)
24 Europese en 1 Amerikaanse partner.
Zie www.pathway-project.eu/pathway-partners
www.pathway-project.eu
afgewerkt
Share:

Open Discovery Space

A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources. Echte data van CERN onderzoeken in de klas? Een concert virtueel samen spelen met klassen in andere landen? Wek een diepe interesse voor uw vak op met Open Discovery Space!

Het Europees project Open Discovery Space heeft als doel het stimuleren van innovatief gebruik van eLearning bronnen in de Europese scholen.

Hiervoor wordt er een geïntegreerd en meertalig webportaal ontwikkeld dat gebruiksvriendelijk is voor leraren en een brede sociale netwerkstructuur bevat. De Europese leerkrachten kunnen hiermee vanuit één webpagina toegang krijgen tot alle Europese eLearning bronnen die op dit moment nog zeer verspreid staan, en hun zelfontwikkeld leermateriaal op hun beurt delen met andere leerkrachten in Europa.

De Katholieke Hogeschool Limburg is partner en tevens nationale coördinator van Open Discovery Space in België. Onze rol is vooral gericht op het stimuleren van het gebruik van digitale middelen in de wetenschapsles, door leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding te ondersteunen met specifieke nascholingen en workshops, en op deze manier een community van ODS eMature scholen te vormen in België.

De Nobelprijs Fysica 2013 begrijpen met behulp van digitale middelen - leeractiviteit in Sint-Bavo Humaniora, Gent, 2014

Nascholing CERN in de klas, KHLim, 2014

Digitale middelen voor het elektromagnetisme - sessie met de studenten fysica van de lerarenopleiding secundair onderwijs van de KHLim, 2014

Echte data van het experiment CMS in CERN analyseren met behulp van digitale middelen – sessie met de studenten fysica van de lerarenopleiding secundair onderwijs van de KHLim, 2014

Deel je lesidee en win een gratis deelname aan de ODS-zomerschool in Griekenland!

Summerschool2015

Deel een interessant les-scenario, een powerpoint, een experiment, een werkblad, een lesidee...

En wie weet win je één van de ODS-prijzen! Het uiteindelijk geselecteerde les-scenario wint niet enkel een prijs, maar het wordt ook naar het Engels vertaald. Bovendien ding je op die manier mee naar de internationale hoofdprijs: een gratis deelname (fee, vlucht, verblijf) aan de zomerschool van Open Discovery Space, die doorgaat van zondag 12 juli tot vrijdag 17 juli 2015 in Marathon, nabij Athene in Griekenland. Een aanrader om leerkrachten uit heel Europa te leren kennen!

Wat moet je doen om deel te nemen?

 1. Laad je les-scenario op via deze link, ten laatste op 28 januari 2015.
 2. Vul de e-mature enquête in voor je school via deze link

Vragen? Contacteer Renaat Frans.

Aangeraden digitale tools voor wetenschappen en STEM

Project Gegevens
01-04-2012
01-03-2015
Europese Commissie, ICT-PSP project
Intrasoft International SA, Luxemburg
52 Europese partners.
Zie opendiscoveryspace.eu/consortium
opendiscoveryspace.eu
afgewerkt
Share:

Brugproject Spin-Off

Leren ondernemen in de hoogtechnologische sector!

SpinOff wil een brug slaan tussen de inzichten van de moderne wetenschappen en de kansen die dit biedt tot hoogtechnologisch ondernemen. Om leerlingen te laten proeven van de moderne wetenschappen en technologie en hun toepassingen in hoogtechnologisch ondernemen, heeft de Katholieke Hogeschool Limburg samen met de Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt, KU Leuven, DSP Valley en IMEC het brugproject SpinOff opgezet. Dit project wordt ondersteund door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid.

Partners van het project:

 • UAntwerpen, Visielab: prof. dr. Jan Sijbers
 • UAntwerpen, Bimef: prof. dr. Joris Dirckx
 • KU Leuven, Departement Fysica: prof. dr. JP Loquet, prof. dr. C Van Haesendonck
 • UHasselt, IMO-IMOMEC: prof. dr. Wim Deferme
 • KU Leuven, Campus Diepenbeek, Embedded Systems & Security: prof. dr. Nele Mentens
 • DSP Valley: dr. Peter Simkens, ing. Björn Van de Vondel

Met de steun van:

 • Agentschap Ondernemen
 • Vlaanderen in Actie

!! De website van het brugproject SpinOff kan je vanaf nu terugvinden op spinoff.vakdidactiek.be !!


Ook tijdens het schooljaar 2015-2016 wordt het SpinOff-traject opnieuw ingericht. 
Dit jaar is het traject lichtjes veranderd en vernieuwd. Lees er alles over in dit document

Laat je alvast inspireren door het kant-en-klare lesmateriaal dat in de vorm van leerstations wordt aangeboden.
Bekijk het eerste leerstation over onbegrijpelijke fenomenen. 


Bekijk het filmpje over het SpinOff-traject!

Project Gegevens
15-09-2013
15-09-2015
Vlaamse Overheid, Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid
KHLim Vakdidactisch Centrum
 • UAntwerpen
 • KULeuven Departement fysica
 • UHasselt
 • DSP Valley
 • Agentschap Ondernemen
 • Vlaanderen in Actie
spinoff.vakdidactiek.be
afgewerkt
Share:

P-reviews — Onderzoek koppelen aan je vak

Laat je klaspraktijk uitdagen door nieuwe wetenschappelijke inzichten en inspirerende voorbeelden. P-reviews brengt resultaten van wetenschappelijk onderzoek over actuele vakdidactische thema's op een vlot leesbare manier voor de leraar en de lerarenopleider.

Stimulans voor een innoverende en onderzoeksgeïnformeerde klaspraktijk

P-reviews wil bijdragen tot een grotere toegankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek en stimuleren dat deze inzichten ook daadwerkelijk kunnen doorstromen naar de klaspraktijk. Onderzoek is immers een motor voor een een innoverend didactisch handelen in de klas. De P-reviews bieden vele concrete praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de eigen onderwijscontext om de transfer tussen onderzoek en onderwijs te verhogen. 

Wat zijn P-reviews?

Vakdidactische praktijkgerichte reviews bieden op een systematische en verantwoorde wijze een samenvattend overzicht van relevante wetenschappelijke bronnen betreffende de klaspraktijk of een praktijkgerichte problematiek of casus. Ze zijn van vakdidactische oorsprong en op een vlot leesbare, relevante en hanteerbare wijze geschreven.

Keuze voor een breed spectrum aan vakdidactische thema's

Aansluitend bij de bestaande diversiteit uit de onderwijspraktijk kiest P-reviews voor een breed spectrum aan vakdomeinen waarbinnen specifieke vakdidactische thema's worden belicht. De publicaties zijn tevens gericht naar verschillende onderwijsniveaus (basis- en/of secundair onderwijs). 

P-reviews

Op dit moment omvat de reeks volgende publicaties:

Helena Taelman
De effectiviteit van woordenschatinterventies in de kleuterklas
Vakdomein: taal
Onderwijsniveau: basisonderwijs

Laura Tamassia & Renaat Frans
Onderwijs in de wetenschappen: beter geïntegreerd of niet?
Vakdomein: natuurwetenschappen
Onderwijsniveau: secundair onderwijs

Paul Janssenswillen
Geschiedenisonderwijs en etnisch-culturele diversiteit: hoe begin je eraan?

Vakdomein: geschiedenis
Onderwijsniveau: secundair onderwijs

Kristof Van Werde
Bestaat er evidentie voor verbeterde leerprestaties en attituden door context-geleide benaderingen in het wetenschapsonderwijs?
Vakdomein: natuurwetenschappen
Onderwijsniveau: secundair onderwijs

Isabel Tallir
Motivatie van leerlingen binnen de lessen lichamelijke opvoeding in het lager en secundair onderwijs: hoe pak je het aan?

Vakdomein: bewegingsopvoeding
Onderwijsniveau: basis- en secundair onderwijs

Kristof Van de Keere & Stephanie Vervaet
Leren is onderzoeken. Aan de slag met wetenschap in de klas
Vakdomein: wereldoriëntatie
Onderwijsniveau: basisonderwijs

Stimuleren van het gebruik van de P-reviews

Om de daadwerkelijke transfer van onderzoek naar onderwijs te garanderen, is het gebruik van de P-reviews binnen een reële onderwijscontext van groot belang. Vanuit deze bekommernis wordt de publicatie van P-reviews ondersteund via een online webplatform: www.p-reviews.be.

Op het webplatform kan je bijkomende ondersteuning vinden:

Online lightversie
Op het online webplatform vind je beknopt de belangrijkste bevindingen van de P-reviews en bijkomende didactische wenken en praktijkvoorbeelden om het gebruik binnen de klaspraktijk te stimuleren.

Vrije beschikbaarheid
Deze publicatie wordt via een creative commons-licentie (cf. colofon) digitaal gratis ter beschikking gesteld voor het brede onderwijsveld via het webplatform, om een brede verspreiding te faciliteren.

Onderzoeksvaardigheden
De P-reviews kunnen tevens ingezet worden om de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden van leraren-in-opleiding en leraren te stimuleren. Op het webplatform vind je hiertoe de rubriek 'onderzoeksvaardigheden' met concrete opdrachten en suggesties voor de verdere ontwikkeling ervan. 

Partners

 • Thomas More Kempen - Job De Meyere - projectleider
 • Katholieke Hogeschool VIVES - Kristof Van De Keere - Bachelor Lager Onderwijs
 • KHLim - Renaat Frans en Laura Tamassia – Bachelor Secundair Onderwijs – Vakdidactisch Centrum
 • KAHO Sint-Lieven – Helena Taelman – Bachelor Kleuter Onderwijs
 • CVO Limlo – Kristof Van Werde - Specifieke Lerarenopleiding Secundair Onderwijs
 • KU Leuven – Bieke De Fraine – Onderwijseffectiviteit en Evaluatie - Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Project Gegevens
01-09-2011
31-08-2013
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
Job De Meyere, Thomas More Kempen
 • KU Leuven
 • Katholieke Hogeschool VIVES
 • KHLim
 • KAHO-HUB
 • CVO Limlo
www.p-reviews.be
afgewerkt
Share:

Quantum Spin-Off

Connecting schools with high-tech research and entrepreneurship.

Ontdek het hele traject van fundamentele wetenschappelijke inzichten naar technologie en innovatie! Bezoek nanolabs en ontmoet inspirerende onderzoekers en high-tech ondernemers!

Het project Quantum SpinOff brengt leerlingen van België, Griekenland, Zwitserland en Estland, en hun leerkrachten, in direct contact met de wereld van nano-onderzoek en high-tech ondernemen. Leerlingen werken samen met onderzoekers en ondernemers in een project waar ze een innovatief product of dienst bedenken gebaseerd op hedendaagse wetenschap en technologie.

Ze bezoeken onderzoekslabo’s en spinoff bedrijven, en presenteren hun traject in een slotevenement waar ze strijden voor de Quantum SpinOff Prize.

Bekijk het filmpje over het Quantum SpinOff-traject.

Quantum SpinOff is ook opgenomen in de repository van de Quantum Flegship, een initiatief van de Europese Unie om onderzoeksinstellingen, academische instellingen, industrie, ondernemingen en beleidsmakers samen te brengen om krachten te bundelen in verband met de ontwikkeling van quantumtechnologieën.

Beide foto’s: bezoek aan de clean room van IMEC tijdens de kickoff van het project in december 2013.

Project Gegevens
01-12-2013
30-11-2015
Europese Commissie, LLP-Comenius project
dr. L. Tamassia (KHLim)
 • IMEC (BE)
 • IMO-IMOMEC (BE)
 • Fachhochschule Nordwestschweiz (CH)
 • University of Basel (CH),
 • Ellinogermaniki Agogi (GR)
 • National Hellenic Research Foundation (GR)
 • University of Tartu (EE)
www.quantumspinoff.eu
afgewerkt
Share:

De Liefde voor het Vak

Op zoek naar een pedagogiek van het meesterschap.
Geen leraar zonder de liefde voor het vak. Maar kan je de liefde voor je vak ‘oefenen’? Is die onder woorden te brengen? Is die dimensie zichtbaar te maken?

De leerkracht wordt vaak omschreven in termen van een objectieve professionele deskundigheid. Dat de leerkracht daarnaast gekenmerkt wordt door een passie en een liefde voor het vak wordt niet ontkend, maar vaak gedacht als een subjectief niet-te-omschrijven dimensie. We zeggen dan “hij heeft het of hij heeft het niet”.

Wij draaien deze redenering om en veronderstellen dat deze fundamentele, schijnbaar ongrijpbare dimensie wel degelijk zichtbaar en leerbaar te maken is. We ontwikkelden bruikbare materialen ter introductie van deze liefde voor het vak in de lerarenopleiding:

Glossarium: sleuteltermen zoals aandacht, zorg, concentratie, geduld, schoonheid, gedrevenheid, deugd,... worden uitgeschreven op verhalende wijze en laten op die manier de leraar aan het woord.
Kijkwijzer: (filmische) beelden waarin leraren de rol van het meesterschap tonen in de klaspraktijk
Oefeningen: reflectiefiches waarmee studenten aan de slag kunnen met de kijkwijzer en het glossarium. Hoe vanuit een liefde voor het vak kijken naar onze eigen klaspraktijk?

Publicatie

leerkracht-zijnIn dit glossarium presenteren we de leerkracht als iemand die houdt van zijn of haar vak. In een verklarende woordenlijst presenteren we aspecten en dimensies die verwijzen naar de manier waarop de leraar zich verhoudt tot de wereld, de leerlingen en de school.

Woorden zoals toewijding, aanvaarding, nauwgezetheid, geduld verwijzen daarmee naar het kloppende hart van de leraar.

De woorden brengen de inspirerende kracht van de liefhebbende leraar in beeld. Het gaat telkens over unieke ervaringen die een liefdevolle verhouding tot het vak, de leerling en zichzelf meedelen.

Te bestellen via: acco

Links

Alle materialen werden gepubliceerd op de website: www.liefdevoorhetvak.be

Project Gegevens
01-09-2010
31-08-2012
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
UC Leuven-Limburg
 • Laboratorium voor Educatie en Samenleving (KU Leuven)
 • Thomas More Kempen
 • CVO HIK
www.liefdevoorhetvak.be
afgewerkt
Share:

Pagina's