Mind the gap

Mind the gap

De overgang van lager naar secundair onderwijs loopt in Vlaanderen niet altijd even soepel.

Dit project wil deze overgangsproblematiek onderzoeken vanuit didactisch perspectief voor de vakgebieden Frans in lager en secundair onderwijs enerzijds en wereldoriëntatie met de opvolgers hiervan in de eerste graad secundair onderwijs anderzijds.

Dit project bestaat uit een onderzoeksluik, een ontwikkelluik en een implementatieluik. Het onderzoeksluik brengt in kaart of de kloof ook een didactische kloof is en op welke vlakken van de didactiek de kloof zich dan manifesteert. In het ontwikkelluik worden pakketten en materialen vormgegeven voor werkveld en lerarenopleidingen om (beter) met deze overgangsproblematiek om te gaan.

Het implementatieluik omvat een het opstarten van professionele leergemeenschappen met inzet en evaluatie van de ontwikkelde pakketten en materialen. "

Project Gegevens
13-09-2015
17-09-2017
UC Leuven-Limburg
Anne Decelle
Mieke Goos
lopend
Share: