Riscki. Risicocompetentie bij jonge kinderen

Riscki. Risicocompetentie bij jonge kinderen

Het Riscki-onderzoek gaat op een wetenschappelijk onderbouwde wijze na hoe je op school met jonge kinderen kan werken aan risicocompetentie

Het project Riscki onderzocht hoe risicocompetentie zich manifesteert in het gedrag van kinderen (3-8 jarigen), hoe leerkrachten risicocompetentie van kinderen kunnen stimuleren en hoe scholen ondersteund kunnen worden in hun zorg voor een degelijke schoolverzekering (zowel ongevallen- als aansprakelijkheidsverzekering).

Het Riscki onderzoek gaat op een wetenschappelijk onderbouwde wijze na hoe je op school met jonge kinderen kan werken aan risicocompetentie. Daarvoor moet men weten hoe je risicocompetent gedrag van kinderen in beeld brengt. Er is een pedagogisch verantwoorde avontuurlijke speel- en leeromgeving nodig en leerkrachten moeten kunnen steunen op een transparant veiligheidsbeleid en zich maatschappelijk, deontologisch en juridisch gedragen weten. 

Het onderzoek stelde vier doelen voorop. 

De onderzoekers wilden voor de leeftijdsgroep van 3 tot 8 jarigen nagaan hoe risicocompetentie zich manifesteert in het gedrag van kinderen. Daarnaast wilden de onderzoekers nagaan op welke manier risicocompetentie van kinderen kan toenemen door het opzetten van gerichte activiteiten in diverse contexten en door sensibilisering en versterken van pedagogische en didactisch competenties van leerkrachten en scholen. Leerkrachten en directies moeten de aansprakelijkheidsaspecten verbonden aan hun school en/of onderwijsopdracht kunnen doorgronden. Via het aanbieden van een transparant evaluatie-instrument wilden de onderzoekers scholen ondersteunen in hun zorg voor een degelijke schoolverzekering (zowel ongevallen- als aansprakelijkheidsverzekering).

Dit onderzoek werd multidisciplinair opgezet. Het Departement Lerarenopleiding en het Departement Management en Technologie van de UC Leuven-Limburg werkten samen met de KU Leuven en Vigez en brachten elk hun netwerk van partners in.  De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport.

Partners

Projectmedewerkers van UC Leuven-Limburg:

Externe medewerkers:

Publicaties

  • Bertrands, E., Leyssen, L., Smets, L., & Vanderspikken, A. (2013). Dat is kicken, man. Kinderen leren omgaan met risico. Kleuters & Ik, 29(3), 2-6.
  • Lavrysen, A., Bertrands, E., Leyssen, L., Smets, L., Vanderspikken, A., & De Graef, P. (in press). Risky-play at school. Facilitating risk perception and competence in young children. European Early Childhood Education Research Journal.
Project Gegevens
01-09-2010
08-02-2015
UC Leuven-Limburg
Els Bertrands
  • KU Leuven
  • Vigez
Bekijk de materialen
afgewerkt
Share: