MUGO: Multimedia in de kleuterschool, een extra kans voor GOK

MUGO: Multimedia in de kleuterschool, een extra kans voor GOK

Bevorderen van gelijke onderwijskansen.

Dit project onderzocht hoe de multimediale geletterdheid van jongs af aan aangewakkerd kan worden en welke invloed dat heeft op het jonge kind m.b.t. zijn verkenning van de wereld en zijn evolutie als persoon. 

Mensen van het werkveld stippelden samen met een resonansgroep via good practices een multimediale route voor het jonge kind uit. Via observaties van groepen kinderen die al dan niet de mogelijkheid geboden werden om multimediaal te werken, werd nagegaan of dat effect heeft op de betrokkenheid van de jonge kinderen, op de passieve en actieve taalvaardigheid, op de spelkwaliteit, initiatiefname,….  Daarnaast werden indicatoren gezocht die aangaven welke groepen jonge kinderen – in het bijzonder risicokinderen - vlugger/anders evolueren door het gebruik van audiovisuele materialen of door hun spontane keuze voor de multimediale taal. 

Dit project leerde ons meer over de wisselwerking jonge kind/multimedia en over hoe wij een hedendaagse multimediale onderwijspraktijk kunnen opbouwen met optimale kansen voor elk kind. De voorbeelden opgesteld voor dit project kunnen dienen als trigger voor andere leerkrachten om zelf multimediaal aan de slag te gaan. Verder leidde dit project tot een verbreding en versterking van de opleiding bachelor kleuteronderwijs en tot profilering in het onderwijsveld.

Copromotor

Prof. dr. Ferre Laevers van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs

Projectmedewerkers van UCLL

Project Gegevens
15-09-2010
14-09-2013
UC Leuven-Limburg
Greet Decin
Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs
mugo.weebly.com
afgewerkt
Share: