Samen-Spel: inbedding in de praktijk

Samen-Spel: inbedding in de praktijk

Het programma Samen-Spel focust op het belang van kwaliteitsvolle leerkracht-kind-interacties voor de ontwikkeling van kleuters met en zonder probleemgedrag.

Preventief werken met Samen-Spel: naar een duurzame, effectieve en haalbare inbedding in de praktijk. 

In dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt de haalbaarheid en effectiviteit van Samen-Spel in de kleuterklas en in de opleiding Bachelor Kleuteronderwijs van UCLL nagegaan. 

Laat je alvast inspireren door dit filmpje:

Samen-Spel is een programma gericht op kleuters met tekenen van externaliserend gedrag (druk, opstandig en/of agressief gedrag) en hun leerkracht (Vancraeyveldt, Van Craeyevelt, Verschueren, & Colpin, 2010). Via één-op-één spelsessies buiten de klas probeert Samen-Spel de kwaliteit van de leerkracht-kindrelatie en het gedragsmanagement van de leerkracht te verbeteren. Grootschalig Vlaams onderzoek heeft de werkzaamheid van dit programma aangetoond in het verbeteren van de leerkracht-kindrelatie en het verminderen van externaliserend probleemgedrag, zoals beoordeeld door de leerkracht (Vancraeyveldt, Verschueren, Van Craeyevelt, Wouters, & Colpin, 2013; Vancraeyveldt, Verschueren, Wouters, Van Craeyevelt, Van den Noortgate, & Colpin, 2015). Recent werd de haalbaarheid en de duurzaamheid van dit programma onderzocht in een praktijkgebaseerd wetenschappelijk onderzoek (Vancraeyveldt, Bertrands, Huyse, Vastmans, Verschueren, Colpin, 2015). Dit onderzoek had drie doelen:

  1. de mogelijkheden verkennen om Samen-Spel ook binnen de klas te laten doorgaan voor kleuters met diverse vormen van probleemgedrag,
  2. de mogelijkheden verkennen om de zorgcoördinator als coach in te schakelen bij de begeleiding van leerkrachten in de uitvoering van Samen-Spel, en
  3. het ontwikkelen van een onderzoeksgebaseerde Samen-Spel cursus voor studenten in de bachelor kleuteronderwijs. 

samen-spel2

Partners

Projectmedewerkers van UC Leuven-Limburg:

Copromotoren van KU Leuven, Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent:

Valorisatie

UC Leuven-Limburg organiseerde op 2 december 2015 een internationale studiedag rond kwaliteitsvolle leerkracht-kind-interacties, met onder andere een lezing en een workshop in verband met Samen-Spel. 

Enkele publicaties:

Dienstverlening

Er zijn verschillende formules voor navormingen, maar we kunnen ook altijd een voorstel op maat uitwerken. Bekijk onze brochure voor meer informatie. 

Project Gegevens
01-09-2013
14-09-2015
UC Leuven-Limburg
Els Bertrands
KU Leuven, Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent
samen-spel.weebly.com
afgewerkt
Share: