Vooronderzoek curriculumopbouw voor wetenschappen

Vooronderzoek curriculumopbouw voor wetenschappen

In de eerste graad secundair onderwijs hebben we in Vlaanderen slechts eindtermen geformuleerd voor een biologische leerlijn. Er is bij ons nog nooit een denkoefening gemaakt hoe een brede wetenschappelijke vorming in de 1ste graad er zou moeten uitzien. Hierdoor plaatsen we ons in de onderste rij van landen op gebied van een brede wetenschappelijke vorming in de 1ste graad. Laat nu diezelfde 1ste graad precies die leeftijd zijn, waar uit onderzoek blijkt dat de grondslagen gelegd worden voor motivatie.

Het ontbreken van zo een brede leerlijn wetenschappen is hoe langer hoe meer onhoudbaar in het Vlaams onderwijs (cfr. vele goedbedoelde maar versnipperde STEM-initiatieven). Op initiatief van de promotor van dit vooronderzoek en de decaan wetenschappen van de KU Leuven werd daarom een denktank ‘wetenschappen in onderwijs en lerarenopleiding opgericht’ waar ondertussen een vakdidactici en experten vanuit brede achtergronden aan participeren. Echter vergaderingen op zichzelf leveren geen onderzoeksresultaten en maakt niet zelden het kluwen nog groter. Precies deze leemte wil voorliggend project opnemen: een breed nationaal en internationaal curriculumonderzoek uitvoeren ter voorbereiding van de opbouw van een curriculum dat voor een brede wetenschappelijke vorming in de 1ste graad SO in Vlaanderen kan zorgen. Hiervoor voorziet het project in een vergelijkende studie van de internationale curricula, een vergelijkende documentenstudie en een praktijk- en expertenraadpleging via een convergerende interviewmethodiek. Voornoemde denkgroep zal als reflectie- en valorisatiegroep optreden voor dit vooronderzoek. Op grond van de resultaten van dit vooronderzoek kan dan een curriculum opgebouwd worden in een vervolgonderzoek.

Project Gegevens
14-09-2015
18-09-2016
UC Leuven-Limburg
Renaat Frans
  • Nele Vandamme
  • Heleen Bossuyt
lopend
Share: