Onderzoek als Authentieke Leerinhoud

Onderzoek als Authentieke Leerinhoud

Wil je de wereld van het onderzoek ontsluiten voor leerlingen en toekomstige leerkrachten? En aandacht en interesse opwekken voor het onderzoek in beweging? Ontdek www.onderzoekinbeweging.be

Van onderzoek horen we meestal enkel de resultaten. Denk aan spectaculaire onderzoeksresultaten in de krant, of aan de klinkende namen van bijvoorbeeld Darwin of Einstein. Wetenschappelijk en technisch werk wordt onzichtbaar gemaakt door het eigen succes. Het doen van onderzoek is net als een zwarte doos, een black box. We weten eigenlijk niet hoe het tot stand komt, uit wat het allemaal bestaat en meestal vereenvoudigen we de rijke wereld die het bevat. Het lijkt wel alsof onderzoeksresultaten door een eenzame onderzoeker zijn behaald tijdens de opsluiting in het laboratorium en tussen de boeken. Om het doen van onderzoek zelf te verkennen, moeten we die zwarte doos openen en die wereld tot leven proberen te wekken. De onderzoeker is niet alleen, maar is deel van een omvangrijk netwerk, dat bestaat uit mensen, dingen, plaatsen, ideeën en handelingen. Achter die bekende onderzoeksresultaten en die bekende namen gaat een hele wereld schuil. Een wereld die best de moeite waard is om van dichtbij te verkennen. 

Ontdek de digitale scenario's, direct bruikbaar in de klas en in de lerarenopleiding, met vrij downloadbare handleidingen en werkbladen. 

Black Box Darwin de onderzoeker (10-14j)

Darwin is onlosmakelijk verbonden met de evolutietheorie en ook het omgekeerde geldt. Hij wordt vaak geciteerd in natuurdocumentaires, maar ook in veel andere contexten waarin een 'natuurlijke selectie' zou plaatsvinden. Maar dat Darwin een onderzoeker is geweest, wat hij concreet heeft gedaan, met wie hij communiceerde en waar zich dat allemaal afspeelde, weten we vaak niet. Darwin is heel bekend, maar Darwin de onderzoeker is voor ons een zwarte doos. 

Black Box Nobelprijs Fysica 2013 (15-18j)

Englert-bron-CERN

In 2013 wordt de Nobelprijs fysica toegekend aan Englert en Higgs voor de theoretische voorspelling van een mechanisme en van een deeltje, nadat dit deeltje in 2012 door de experimenten in CERN werd ontdekt. Deze wetenschappelijke prijs is een erkenning van het bestaan van een deeltje, van het 'correct zijn' van een model en -uiteraard- van de onderzoekers die de onderliggende theorie hebben ontwikkeld. Maar wat is er allemaal aan vooraf gegaan? Wat is er allemaal gebeurd dat die twee mensen in 2013 die prijs hebben mogen ontvangen? Wat en wie was betrokken bij het onderzoek dat geleid heeft tot de toekenning van die prijs? De Nobelprijs kennen we waarschijnlijk allemaal, die is heel erg zichtbaar, maar alles wat eraan voorafgaat, blijft heel vaak een zwarte doos. 

Black Box Proefschrift Pedagogische Wetenschappen (15-18j)

Het moment waarop jonge onderzoekers hun doctoraat verdedigen, is een soort afsluiter van een intensieve en vaak zeer complexe zoektocht die hen vele richtingen heeft doen uit gaan. Die zoektocht wordt als het ware ingepakt in een boek of een bundeling van wetenschappelijke artikels: een proefschrift. Keurig geschreven, mooi gestructureerd en geordend, geen woord te veel of te weinig, hier en nu voor een publiek gepresenteerd. Op dat moment worden alle zijsporen, alle afwijkingen en verplaatsingen, de probeersels en vele interacties met andere onderzoekers aan het oog onttrokken. Het proefschrift is heel tastbaar en zichtbaar, maar alles wat daaraan vooraf gaat en alles wat ertoe bijgedragen heeft, wordt heel vaak aan het zicht onttrokken. We kennen de input (de onderzoeker) en we kennen ook de output (het proefschrift), maar het doctoraatsonderzoek blijft vaak een zwarte doos.  

Ontdek ook de Black Box Onderzoek in Beweging, specifiek voor de opleiding van leraren als onderzoekers en innovators. 

Black Box Onderzoek in Beweging (leraren in opleiding)

Onderzoek in Beweging is ook het resultaat van onderzoek! Maar voor jullie is wat er achter de scenario's, de didactiek en deze handleiding schuil gaat een black box: jullie weten niet hoe deze materialen door onderzoek vorm gekregen hebben. Daarom willen we jullie de kans geven om de black box van Onderzoek in Beweging terug te openen (via 'Over ons' op de website). Zo kunnen jullie ontdekken hoe het onderzoeksteam van Onderzoek in Beweging tot een pedagogisch concept is gekomen, hoe dat naar concrete didactische materialen vertaald werd, hoe die materialen ontworpen, getest en verfijnd werden om uiteindelijk de finale versie te worden die jullie in de klas kunnen gebruiken. Wat zichtbaar zal worden, is dat onderzoek doen geen lineair proces is, maar dat ook wij omwegen gemaakt hebben, andere paden bewandeld hebben, maar hopelijk is dat het resultaat alleen maar ten goede gekomen. 

Onderzoek als authentieke leerinhoud - in de klas en in de lerarenopleiding! 

We leven vandaag in een samenleving waarin (wetenschappelijk) onderzoek in toenemende mate doordringt tot het leven van iedereen. Tegen die achtergrond wordt de school vandaag verondersteld een sleutelrol in de ontwikkeling van onderzoekscompetenties te spelen.
In dit project gaan we ervan uit dat het van belang is dat jonge mensen op school niet alleen onderzoekscompetenties verwerven, maar ook de kans krijgen om in onderzoek geïnteresseerd te geraken, om door de fascinerende, dynamische en complexe onderzoekspraktijk aangesproken te worden. We denken met andere woorden dat het van belang is dat leerlingen niet alleen leren onderzoeken, maar ook door de fascinerende wereld van onderzoek gevormd kunnen worden. 

De voorwaarde voor die vorming is dat onderzoek ook als een 'authentieke leerinhoud' in de klas kan worden binnengebracht. Om interessevorming voor onderzoek in het onderwijs mogelijk te maken, is het cruciaal dat (toekomstige) leerkrachten zelf blootgesteld worden aan de complexiteit en diversiteit van de onderzoekspraktijk en dat ze leermaterialen en ideeën voor de didactische aanpak kunnen gebruiken én zelf ontwikkelen om de wereld van het onderzoek voor leerlingen te kunnen ontsluiten. 

Onderzoek in Beweging is een realisatie van het project Onderzoek als Authentieke Leerinhoud van het expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven. 

Publicatie

  • Cornelissen, G., Depaepe, F., Simons, M., Tamassia, L., Van De Keere, K. & Vervaet, S. (2014). Tijd voor onderzoek als authentieke leerinhoud: een verkenning van eindtermen en leerplannen. In Impuls, Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding, volume 45, issue 2. Leuven: Acco. 

Extra: interview

Laura Tamassia en Jelle De Schrijver houden onderzoek in de klas tegen het licht:

Interview tijdens EAPRIL 2015

Project Gegevens
01-09-2013
31-08-2015
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
UC Leuven-Limburg - dr. Laura Tamassia
  • KU Leuven: prof. dr. Maarten Simons, dr. Goele Cornelissen & prof. dr. Fien Depaepe
  • Katholieke Hogeschool Vives: Kristof Van de Keere & Stephanie Vervaet
  • UC Leuven-Limburg: dr. Thomas Storme
Onderzoek in beweging
afgewerkt
Share: