Wetenschappen en techniek

CERN in de klas

Hoe breng je de moderne hoge energie fysica met authentiek leermateriaal in de klas?

Deze nascholing gaat in op de nieuwe leerplanmodule 'Elementaire Deeltjesfysica': hoe breng je de moderne hoge energie fysica met authentiek leermateriaal in de klas? Kunnen leerlingen zelf de echte data van de experimenten in CERN bestuderen? Kunnen we ook het Brout-Englert-Higgs boson een plaats geven? Wat betekent het dat dit boson is waargenomen? 

We leren werken met ICT-tools, zoals de CMS-tool ispy. Zijn er experimenten die we kunnen doen? Kunnen we een verband leggen tussen de elementaire deeltjesfysica en de kosmologie (in het grote)?

Project Gegevens
30-03-2015
30-03-2015
Leraren fysica en natuurwetenschappen 3e graad S.O., docenten hoger onderwijs
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, bus 4, blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Maandag 30 maart 2015
van 9.30 u. tot 16.15 u. 

Laura Tamassia, Renaat Frans, Erica Andreotti
€ 85,00 (inclusief lunch, syllabus en cd)
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@khlim.be 011/180 400

Klik op de link voor een wegbeschrijving en een plannetje van de campus. 

Delen:

MeerSTEMmiG

Verhoog de interesse voor en de impact van wetenschap en techniek op jouw school via STEM-leergemeenschappen.

Wat?

Vele leraren/scholen gaan de uitdaging aan om de invulling van de technische en exact wetenschappelijke vakken (verzamelnaam: STEM) te vernieuwen. Samen met de leraren van de deenemende scholen vormt Quadri gedurende het schooljaar 2014-2015 inspirerende leergemeenschappen rond STEM-curricula en hun inbedding in de context van de school. Binnen de leergemeenschappen ontstaat een leerrijke uitwisseling tussen STEM-experten en STEM-leraren onderling. 

Wat wij bieden

 • Visieontwikkeling omtrent STEM-onderwijs & -didactiek
 • Uitgewerkte nieuwe STEM-lessenreeksen die leraren als eerste kunnen uittesten in de praktijk
 • Een bruisende combinatie van de expertise van vakdidactici uit de verschillende STEM-disciplines en diocesane pedagogische begeleidingsdienst SO
 • Coaching van leraren bij het zelf ontwerpen van nieuwe lessenreeksen aan de hand van een didactische leidraad
 • Resultaten van een meting van de leerresultaten & leermotivatie van de leerlingen voor het aangeboden STEM-onderwijs
 • Begeleiding bij de implementatie van een STEM-leerlijn op school

Wat wij vragen

 • Deelname van gemotiveerde STEM-leraren per deelnemende school
 • Bereidheid om leerervaringen te delen binnen de leergemeenschap
 • Bereidheid om leermaterialen zelf te ontwikkelen en te delen met de anderen

Doelgroep

Vanaf september 2014 worden leergemeenschappen ingericht voor leraren 1ste graad SO

Bijdrage leergemeenschappen

Bij voorkeur werken we binnen de leergemeenschappen met leraren-teams (min. 2 leraren - max. 5 leraren per school) van verschillende scholen om het engagement en de interne slagkracht te verzekeren.

Kostprijzen:

 • 2 leraren van een schoolteam: 700 EUR
 • 3 leraren van een schoolteam: 1000 EUR
 • 4 leraren van een schoolteam: 1250 EUR

De leergemeenschap MeerSTEMmiG werkt ook mee aan het project Ark of Inquiry.

Project Gegevens
25-09-2014
01-06-2015
Leraren 1ste graad S.O.
UC Leuven-Limburg (fusiehogeschool KHLim, KHLeuven en Groep T)
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek
Lokaal R 0.11

Donderdag 25 september 2014
Woensdag 5 november 2014
Dinsdag 13 januari 2015
Donderdag 26 februari 2015
Maandag 1 juni 2015

Telkens van 9.30 u. tot 16.00 u. 

Renaat Frans - Johan Goyvaerts - Filip Poncelet - Ivo Jansen - Ann Emonds - Erica Andreotti
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

WetenschapsReflex, reflecteren in de wetenschapsklas

Hoe kunnen we bij aspirant-leraars het inzicht in Nature Of Science vergroten en vaardigheden ontwikkelen om reflectie over Nature Of Science bij leerlingen op te wekken? Ooit gedacht aan het Socratisch gesprek?
Ontdek de vernieuwende didactiek en leermaterialen van WetenschapsReflex!
http://wetenschapsreflex.be

Het Vlaamse wetenschapsonderwijs heeft nood aan goed geschoolde leraars om leerlingen te laten reflecteren over wetenschap en kennis. Daarom heeft het project WetenschapsReflex nieuw leermateriaal voor de lerarenopleiding ontworpen om het inzicht in het wetenschappelijke proces te vergroten bij toekomstige leraars wetenschappen en wereldoriëntatie.

Het project heeft een didactiek ontwikkeld geïnspireerd op dialogische gesprekstechnieken die de lerarenopleider en de aspirantleraar zal toelaten reflectie bij lerenden op te wekken. Op deze wijze stimuleert WetenschapsReflex inzicht in ‘the Nature of Science’.

Extra: interview

In dit filmpje houden Laura Tamassia en Jelle De Schrijver onderzoek in de klas tegen het licht:

Interview tijdens EAPRIL 2015

Project Gegevens
01-10-2014
30-09-2016
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
dr. J. De Schrijver (Odisee)
 • dr. L. Tamassia & C. Vandebeek (UC Limburg)
 • E. Cornelissen & dr. J. Sermeus (Odisee)
 • R. Meys, S. Vervaet & K. Van de Keere (VIVES)
WetenschapsReflex
afgewerkt
Share:

Onderzoek als Authentieke Leerinhoud

Wil je de wereld van het onderzoek ontsluiten voor leerlingen en toekomstige leerkrachten? En aandacht en interesse opwekken voor het onderzoek in beweging? Ontdek www.onderzoekinbeweging.be

Van onderzoek horen we meestal enkel de resultaten. Denk aan spectaculaire onderzoeksresultaten in de krant, of aan de klinkende namen van bijvoorbeeld Darwin of Einstein. Wetenschappelijk en technisch werk wordt onzichtbaar gemaakt door het eigen succes. Het doen van onderzoek is net als een zwarte doos, een black box. We weten eigenlijk niet hoe het tot stand komt, uit wat het allemaal bestaat en meestal vereenvoudigen we de rijke wereld die het bevat. Het lijkt wel alsof onderzoeksresultaten door een eenzame onderzoeker zijn behaald tijdens de opsluiting in het laboratorium en tussen de boeken. Om het doen van onderzoek zelf te verkennen, moeten we die zwarte doos openen en die wereld tot leven proberen te wekken. De onderzoeker is niet alleen, maar is deel van een omvangrijk netwerk, dat bestaat uit mensen, dingen, plaatsen, ideeën en handelingen. Achter die bekende onderzoeksresultaten en die bekende namen gaat een hele wereld schuil. Een wereld die best de moeite waard is om van dichtbij te verkennen. 

Ontdek de digitale scenario's, direct bruikbaar in de klas en in de lerarenopleiding, met vrij downloadbare handleidingen en werkbladen. 

Black Box Darwin de onderzoeker (10-14j)

Darwin is onlosmakelijk verbonden met de evolutietheorie en ook het omgekeerde geldt. Hij wordt vaak geciteerd in natuurdocumentaires, maar ook in veel andere contexten waarin een 'natuurlijke selectie' zou plaatsvinden. Maar dat Darwin een onderzoeker is geweest, wat hij concreet heeft gedaan, met wie hij communiceerde en waar zich dat allemaal afspeelde, weten we vaak niet. Darwin is heel bekend, maar Darwin de onderzoeker is voor ons een zwarte doos. 

Black Box Nobelprijs Fysica 2013 (15-18j)

Englert-bron-CERN

In 2013 wordt de Nobelprijs fysica toegekend aan Englert en Higgs voor de theoretische voorspelling van een mechanisme en van een deeltje, nadat dit deeltje in 2012 door de experimenten in CERN werd ontdekt. Deze wetenschappelijke prijs is een erkenning van het bestaan van een deeltje, van het 'correct zijn' van een model en -uiteraard- van de onderzoekers die de onderliggende theorie hebben ontwikkeld. Maar wat is er allemaal aan vooraf gegaan? Wat is er allemaal gebeurd dat die twee mensen in 2013 die prijs hebben mogen ontvangen? Wat en wie was betrokken bij het onderzoek dat geleid heeft tot de toekenning van die prijs? De Nobelprijs kennen we waarschijnlijk allemaal, die is heel erg zichtbaar, maar alles wat eraan voorafgaat, blijft heel vaak een zwarte doos. 

Black Box Proefschrift Pedagogische Wetenschappen (15-18j)

Het moment waarop jonge onderzoekers hun doctoraat verdedigen, is een soort afsluiter van een intensieve en vaak zeer complexe zoektocht die hen vele richtingen heeft doen uit gaan. Die zoektocht wordt als het ware ingepakt in een boek of een bundeling van wetenschappelijke artikels: een proefschrift. Keurig geschreven, mooi gestructureerd en geordend, geen woord te veel of te weinig, hier en nu voor een publiek gepresenteerd. Op dat moment worden alle zijsporen, alle afwijkingen en verplaatsingen, de probeersels en vele interacties met andere onderzoekers aan het oog onttrokken. Het proefschrift is heel tastbaar en zichtbaar, maar alles wat daaraan vooraf gaat en alles wat ertoe bijgedragen heeft, wordt heel vaak aan het zicht onttrokken. We kennen de input (de onderzoeker) en we kennen ook de output (het proefschrift), maar het doctoraatsonderzoek blijft vaak een zwarte doos.  

Ontdek ook de Black Box Onderzoek in Beweging, specifiek voor de opleiding van leraren als onderzoekers en innovators. 

Black Box Onderzoek in Beweging (leraren in opleiding)

Onderzoek in Beweging is ook het resultaat van onderzoek! Maar voor jullie is wat er achter de scenario's, de didactiek en deze handleiding schuil gaat een black box: jullie weten niet hoe deze materialen door onderzoek vorm gekregen hebben. Daarom willen we jullie de kans geven om de black box van Onderzoek in Beweging terug te openen (via 'Over ons' op de website). Zo kunnen jullie ontdekken hoe het onderzoeksteam van Onderzoek in Beweging tot een pedagogisch concept is gekomen, hoe dat naar concrete didactische materialen vertaald werd, hoe die materialen ontworpen, getest en verfijnd werden om uiteindelijk de finale versie te worden die jullie in de klas kunnen gebruiken. Wat zichtbaar zal worden, is dat onderzoek doen geen lineair proces is, maar dat ook wij omwegen gemaakt hebben, andere paden bewandeld hebben, maar hopelijk is dat het resultaat alleen maar ten goede gekomen. 

Onderzoek als authentieke leerinhoud - in de klas en in de lerarenopleiding! 

We leven vandaag in een samenleving waarin (wetenschappelijk) onderzoek in toenemende mate doordringt tot het leven van iedereen. Tegen die achtergrond wordt de school vandaag verondersteld een sleutelrol in de ontwikkeling van onderzoekscompetenties te spelen.
In dit project gaan we ervan uit dat het van belang is dat jonge mensen op school niet alleen onderzoekscompetenties verwerven, maar ook de kans krijgen om in onderzoek geïnteresseerd te geraken, om door de fascinerende, dynamische en complexe onderzoekspraktijk aangesproken te worden. We denken met andere woorden dat het van belang is dat leerlingen niet alleen leren onderzoeken, maar ook door de fascinerende wereld van onderzoek gevormd kunnen worden. 

De voorwaarde voor die vorming is dat onderzoek ook als een 'authentieke leerinhoud' in de klas kan worden binnengebracht. Om interessevorming voor onderzoek in het onderwijs mogelijk te maken, is het cruciaal dat (toekomstige) leerkrachten zelf blootgesteld worden aan de complexiteit en diversiteit van de onderzoekspraktijk en dat ze leermaterialen en ideeën voor de didactische aanpak kunnen gebruiken én zelf ontwikkelen om de wereld van het onderzoek voor leerlingen te kunnen ontsluiten. 

Onderzoek in Beweging is een realisatie van het project Onderzoek als Authentieke Leerinhoud van het expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven. 

Publicatie

 • Cornelissen, G., Depaepe, F., Simons, M., Tamassia, L., Van De Keere, K. & Vervaet, S. (2014). Tijd voor onderzoek als authentieke leerinhoud: een verkenning van eindtermen en leerplannen. In Impuls, Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding, volume 45, issue 2. Leuven: Acco. 

Extra: interview

Laura Tamassia en Jelle De Schrijver houden onderzoek in de klas tegen het licht:

Interview tijdens EAPRIL 2015

Project Gegevens
01-09-2013
31-08-2015
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
UC Leuven-Limburg - dr. Laura Tamassia
 • KU Leuven: prof. dr. Maarten Simons, dr. Goele Cornelissen & prof. dr. Fien Depaepe
 • Katholieke Hogeschool Vives: Kristof Van de Keere & Stephanie Vervaet
 • UC Leuven-Limburg: dr. Thomas Storme
Onderzoek in beweging
afgewerkt
Share:

Pagina's