Navorming

Chemistry & science @ home

Uitdagende en veilige proeven met alledaagse huis- en tuinproducten

We stellen een keten op van maar liefst 100 eenvoudige, gekende en minder gekende proefjes, die voldoen aan volgende criteria:

 • uitdagend
 • veilig
 • uit te voeren met huis- en tuinproducten 

Zullen we hiermee een plaats veroveren in het Guinness Recordboek?

We selecteren onze proefjes uit:

 • Vuurvaste ballonnen
 • Waterslurpers
 • Zingende staaf
 • Rietje doorboort aardappel
 • Schietende lucifers
 • Pingpongballetje als afsluiter
 • Rook uitschenken
 • Vuurbal met sinaasappel
 • Een sinaasappel knalt een ballon
 • Lading meten met aluminium
 • Handwarmer met batterij
 • Bloeiende bloemen
 • Kaarsenwip
 • Vuur in een fles
 • Vuurtornado
 • Vuurwerper
 • Ei knallen met Al-folie
 • Brandende handen met handzeep
 • Ei in fles
 • Ei breken met fles
 • Pingpongbal met ei
 • Magneet in koperen buis
 • Magneet en lucifers
 • Ferrofluid
 • Omkeren van vloeistoffen
 • Blikpopcornmaker
 • Aardappelbatterij
 • Muntenbatterij
 • Gekleurde zeepfolie
 • Storm in een glas
 • Omelet in een ei
 • Rookfontein
 • Doolhof met water
 • Cola invriezen
 • IJs breken, of toch niet...
 • Zoutexperiment
 • Niet mengbaar
 • Fontein in een fles
 • IJs in water, vast olie in water
 • Munt in, munt uit beker
 • IJshand met pekel
 • Munt in een fles
 • Springende boon
 • Koud of warme handen
 • Vismummie
 • DNA uit bananen
 • Antibubbel
 • Thee wordt koffie
 • Oplichtende rollercoaster
 • Groen gebakken ei
 • Citroenboodschap
 • Rood-goudpapier
 • Indicatorlampje uit rode koolsap
 • Zeepboot

 • Vierkante zeepbellen
 • Bloedregen
 • Rijst in een fles
 • Water op wandel
 • Gat in je hand
 • Ballon opblazen met water
 • Drijvende letters
 • Regenboog in een buis
 • Dansende popcorn
 • Rollen met elastiek
 • Waterstofgas met pekel
 • Baby olifantentandpasta
 • Magische sneeuw
 • Vulkaan met bakpoeder
 • Steel de munt onder de lucifer
 • Steel de munt in water
 • Rook op 1 seconde
 • Vuur in cola
 • Wandelende wormpjes
 • Zilveren ei
 • De kracht van bleekmiddel
 • Omdraaiende pijltjes
 • Aluminiumluchtbatterij
 • Geleidbaarheidsmetertje
 • Gasmodel nabootsen
 • Volume en temperatuur
 • Roken met een fles
 • Eitje bakken in papieren pannetje
 • Poetsen van zilverwerk
 • Eitjes tatoeëren met ui
 • Vloeistofbel tussen 2 lagen
 • Dansende rozijnen
 • Ei opblazen
 • Boodschappen met banaan
 • Sinaasappel wordt kaars
 • Oceaan in een fles
 • Orkaan onder water
 • Blauwe rozen
 • Fruitsapklok
 • Elektrolyse in een aardappel
 • Brandende kerstboom
 • Blikje geeft stroom
 • Elektrisch slijm
 • Knalgas met slijper
 • Lopen op water
 • Wijntoren
 • Baksteen in de maag
 • Boom in bloei
 • Faraoslang uit een kubus
 • Blustoestel
 • Briefgeheim
 • Vliegend theezakje

Tijdens de studiedag krijg je een syllabus, waarin de inhoud van de navorming beschreven staat. Achteraf ontvang je al het voorgesteld didactisch materiaal ook digitaal. 

Inhoudelijke vragen?
Neem contact op met filip.poncelet@ucll.be

  

    

Project Gegevens
25-04-2017
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

25 april 2017
van 9.30 tot 16.00 u. 

Filip Poncelet, Jan Willems en studenten chemie
€95,00
Schrijf je in
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Recyclage en milieu

Educatieve recyclage in de lessen chemie

Via zeven hoeken stellen de studenten lerarenopleiding BASO chemie derde jaar projecten over recyclage en milieu voor: 

 • Afvalwaterzuivering: van vuil tot herbruikbaar water
 • Bioplastic: bouw je eigen bioplastic-bedrijf
 • Bioreactoren: ieder zijn eigen bioreactor
 • Hoe zijn PET-flessen en kunststoffen te recycleren in het lab?
 • Recycleren van papier en karton
 • Over biomassa en bio-energie
 • Luchtverontreiniging

Afvalwaterzuivering Bioplastics
Pet recyclerenBiomassa en -energie
Papier recyclerenLuchtverontreiniging
Bioreactor

Je krijgt een syllabus waarin de inhoud van de navorming beschreven staat. Het voorgestelde didactisch materiaal zal je ook digitaal ontvangen. 

Heb je inhoudelijke vragen? Stuur dan een mailtje naar filip.poncelet@ucll.be

      

Project Gegevens
17-03-2017
1ste en 2de graad (11-15 jaar)
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

17 maart 2017
van 9.30 tot 16.00 u.

Filip Poncelet, Jan Willems en studenten chemie
€95,00
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

In de maat op maat

Een boeiende studiedag rond binnenklasdifferentiatie voor leraren muziek en verdieping in muzikaal luisteren voor leraren kunstgeschiedenis.

Programma voor muziekleraren

Naast de praktische workshops omtrent musiceren schetsen we een kader dat de betekenis en de mogelijkheden van binnenklasdifferentiatie in kaart brengt. Welke didactische componenten (doelen, werkvormen, media,…) kunnen hierbij worden ingezet? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden ontdekken we samen de mogelijkheden voor MO.

> Onthaal (9 uur)
> Intro door Jeroen Vanesser, docent MO aan UCLL en Francine Drijkoningen, pedagogisch begeleider
> Plenaire sessie door Jo Stijnen (9.45 - 10.30 uur)

In de plenaire sessie schetsen we een kader dat de betekenis en de mogelijkheden van binnenklasdifferentiatie in kaart brengt. Op basis van welke leerlingkenmerken (voorkennis, interesse, vaardigheden,…) kan je differentiëren? Welke didactische componenten (doelen, werkvormen, media,…) kunnen hierbij worden ingezet? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden ontdekken we samen de mogelijkheden en beperkingen binnen de lessen MO.

De workshops worden in een doorschuifsysteem georganiseerd tussen 10.30 - 15.45 uur. Er kunnen maximum 15 deelnemers per sessie deelnemen.

> Workshop creëren door Roeland Aerts, docent MO aan UCLL 

Vertrekkende vanuit de kracht van ieder individu gaan we met verschillende methodieken aan de slag om te komen tot een klinkend creatief resultaat. Muziek zit in ieders lichaam, het is enkel de taak van de leraar om het eruit te krijgen. De workshops bestaat uit het ontwikkelen van motieven, beats, eenvoudige composities en soundscapes onder verhalen of films. Creëren of improviseren? Iedereen kan het leren!

> Workshop 'popsongs in de klas' door Claudia Guarraci

Tijdens deze workshop leer je hoe je je stem kan gebruiken als instrument in de klas. Je krijgt de basistechniek aangeleerd en je werkt aan een juiste ademhaling, uitspraak, ritme en articulatie. Dit oefen je aan de hand van popnummers die de leerlingen zeker zullen aanspreken.
Bekijk het videokanaal van Claudia op YouTube om een indruk te krijgen van haar zangtalenten.

> Workshop musiceren door Bert Appermont, docent MO aan UCLL

Je leert in deze workshop musiceren op elk niveau met Circle Grooving en Song Painting. Dit resulteert in een boeiend samenspel.

Programma voor leraren kunstgeschiedenis

Een voormiddag samenwerken met Paul Craenen, directeur van Musica. Wat is muzikaal luisteren? Berust het op techniek, aandacht, voorkennis, talent? Is muziek slechts een kwestie van smaak, of kunnen luisterhoudingen aangeleerd worden? 

> Onthaal (9.00 uur)
> Sessie door Paul Craenen, directeur Musica (9.15 - 12.15 uur)

Wat is muzikaal luisteren? Berust het op techniek, aandacht, voorkennis, talent? Is muziek slechts een kwestie van smaak, of kunnen luisterhoudingen aangeleerd worden? Hoe luisteren de kunstenaars uit de nieuwe muziek, de populaire muziek of de geluidskunst van vandaag, en wat kunnen we van hen leren? In deze nascholing worden eigenschappen van het menselijke luisteren verbonden met muzikale expressie, klankbeleving en luisterervaring. Via een veelheid aan invalshoeken en luistervoorbeelden - van gregoriaans tot dubstep – gaan de cursisten op zoek naar universele eigenschappen van het menselijke luisteren. Specifieke aandacht gaat naar het leren hanteren van luistertechnieken en het verbinden van luistervoorbeelden met gepaste luisterattitudes.

Project Gegevens
09-02-2017
Secundair onderwijs
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

9 februari 2017
van 9.00 tot 15.45 u. 

Jo Stijnen, Roeland Aerts, Jeroen Vanesser, Claudia Guarraci, Paul Craenen
De studiedag voor externe muziekleraren (ongeacht 1/1 incl. lunch of 1/2 dag) bedraagt 60,00 euro, voor externe leraren kunstgeschiedenis 45,00 euro. UCLL-studenten mogen gratis deelnemen aan beide programma's, UCLL-docenten aan 30% korting.
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

ICT-toepassingen bij het onderwerp atoommodellen en chemische bindingen

ICT in chemie- en natuurwetenschapslessen rond atoom-, molecuul-, deeltjesmodellen en chemische bindingen.

Via een 8-tal hoeken stellen de studenten lerarenopleiding BASO chemie tweede/derde jaar concrete voorbeelden voor over atoom-, deeltjesmodellen en chemische bindingen, geven voor- en nadelen aan, leggen mogelijkheden uit van bruikbare ICT-toepassingen.

Een aantal voorbeelden:

 • Hoek 1: Quizzen, polls, evalueren met Web 2.0
 • Hoek 2: Ipads-apps
 • Hoek 3: Augmented Reality en QR
 • Hoek 4: Film, tijdspad, mindmaps
 • Hoek 5: Animaties en simulaties
 • Hoek 6: Meten en rapporteren
 • Hoek 7: Posters, presentaties, cartoons, e-books
 • Hoek 8: www.chemieleerkracht.be

Ook demonsteren we de nieuwe mogelijkheden en nieuwe info op de site www.chemieleerkracht.be. Het gedetailleerd programma met alle geplande toepassingen verschijnt nog op de site.

Bij de studiedag ontvang je een syllabus waarin de inhoud van de navorming beschreven staat. Je zal al het voorgestelde didactisch materiaal ook digitaal ontvangen.

Programma (09.30 - 16.00 u.)

09.30 - 09.45 u.: ontvangst
09.45 - 10.15 u.: verwelkoming
10.15 - 11.45 u.: doorlopen van 3 workshops
11.45 - 13.00 u.: middagmaal
13.00 - 14.30 u.: doorlopen van 3 workshops
14.30 - 14.45 u.: koffiepauze
14.45 - 15.45 u.: doorlopen van 2 workshops
15.45 - 16.00 u.: afronding

Project Gegevens
01-12-2016
Leerkrachten chemie/natuurwetenschappen 1ste - 2de - 3de graad
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

1 december 2016
van 9.30 tot 16.00 u.

Filip Poncelet en studenten chemie
€95,00
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Vlaams Lerend Netwerk STEM S.O.

Vorming van een leergemeenschap STEM secundair onderwijs waarin alle onderwijsactoren kennis delen en opbouwen.

In Vlaamse scholen komt er een sterke STEM-dynamiek op gang. De overheid en scholen geven echter aan dat er nood is aan ondersteuning in een zoektocht naar wat STEM eigenlijk allemaal inhoudt en hoe STEM kan landen in scholen. Het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO gaat dieper in op deze vragen samen met alle stakeholders (scholen, lerarenopleiders, onderzoekers, begeleiders, beleidsmakers, ...). 

Het netwerk wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid Departement Onderwijs & Vorming en door UC Leuven-Limburg, Odisee, Hogeschool Gent, Hogeschool Vives en Arteveldehogeschool. 

Word lid van het netwerk en blijf op de hoogte van de georganiseerde activiteiten. Bekijk de website.

Evenementen

> Netwerksessie 1 op 27/09/2016 in Brussel

> Netwerksessie 2 op 23/01/2017 in Diepenbeek en 16/02/2017 in Gent 

> Netwerksessie 3 op 27/04/2017 in Torhout en 17/05/2017 in Leuven

> Eindstudiedag: woensdag 25 oktober 2017 in Leuven

In het kader van het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO werd ook een vragenlijst opgesteld, met de bedoeling om de huidige stand van zaken rond STEM in kaart te brengen en om de specifieke noden van de scholen en de onderwijsactoren te verzamelen. De antwoorden werden verwerkt in de resultaten van het netwerk, te vinden op https://stemnetwerk.be.

Volg ons op Facebook

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet om Erica Andreotti te contacteren.  

Project Gegevens
01-05-2016
31-10-2017
Vlaamse Overheid Departement Onderwijs & Vorming
UC Limburg – Renaat Frans
 • UC Limburg – Erica Andreotti, Laura Tamassia
 • Odisee – Jan Sermeus
 • Hogeschool Gent – Jouri Van Landeghem
 • Hogeschool Vives – Ineke De Coninck
 • Arteveldehogeschool – Jan De Lange
afgewerkt
Share:

Vakdidactische Cartografie

Hoe ver van elkaar liggen de vakdidactieken van verschillende vakken? Welke moeilijkheden, valkuilen en kansen impliceert de combinatie van vakdidactieken in de bachelor lerarenopleiding?

Het project Vakdidactische Cartografie ontwikkelt een exploreerbare kaart als oriëntatieinstrument voor beslissingen inzake vakkencombinaties en clustering, bruikbaar voor de bachelor lerarenopleiding secundair onderwijs en de verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers.

De conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken’ verwijst naar de vrijekeuzeproblematiek van twee vakken in de bachelor secundair onderwijs en stelt dat het niet evident is om binnen een lerarenopleiding van 180 studiepunten voldoende diepgang voor de beide vakken te bereiken. Er wordt aangegeven dat de te verwerven vakkennis en vakdidactieken soms (te) ver van elkaar liggen. Bijgevolg beoogt de conceptnota het meer samenbrengen van verwante inhouden in het curriculum.

Eenzelfde problematiek wordt actueel in de  toekomstige verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers waar de diverse achtergrond van de instromende studenten, hun domeinbevoegdheid en beroepservaring de organisatie van een gepaste vakdidactiek erg bemoeilijkt. Ook hier is de vraag naar het clusteren van vakdidactieken heel concreet. 

Het project Vakdidactische Cartografie engageert zich om zowel het vraagstuk van de clustering als de complexiteit van de vakdidactiek ter harte te nemen en zal een instrument ontwikkelen dat toelaat om vakdidactieken van verschillende vakken te vergelijken, vakkencombinaties in de reguliere bachelor lerarenopleiding systematisch te analyseren en de implicaties van deze vergelijkende analyse te gebruiken voor de contouren van een opleidingsprogramma van een bacheloropleiding voor zij-instromers. 

Vakdidactische Cartografie wordt gerealiseerd met financiering van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Lees hier de samenvatting van de goedgekeurde projecten.

Lees het persbericht van het kabinet.

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet Johan Ardui te contacteren.

Project Gegevens
01-01-2017
31-03-2018
Transitiefonds van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
UC Limburg - dr. Johan Ardui
UC Limburg - Tobias Frenssen, dr. Laura Tamassia
CVO Limlo – Danny Robben, Mirko Oberfeld, Sien Maes
www.vakdidactischecartografie.be
afgewerkt
Share:

Kwantummechanica

Kwantummechanica en de Solvayconferentie in de klas

Met de nieuwe leerplanmodule Kwantummechanica heb je de gelegenheid om de leerlingen in te wijden in de moderne fysica. 

Hoe kan het dat materie ook een golfkarakter heeft? Is licht een deeltje of een golf?

Via de Quantum SpinOff leerstations kan je de inzichten van de kwantummechanica en haar toepassingen in de klas brengen. De leerlingen leren bijvoorbeeld de emissielijnen van waterstof waar te nemen en uit te rekenen met het atoommodel van De Broglie. Met de nieuwe materialen van Onderzoek in Beweging, kunnen leerlingen bovendien het debat rond de kwantummechanica verkennen zoals die tijdens de Solvay conferentie 1927 in Brussel plaatsvond.

Tijdens deze nascholing werken we met minds-on leerstations, hands-on experimenten en digitale tools. We suggereren ook een methodiek om aan de leerlingen de link tussen fundamentele nanowetenschap en toepassingen te tonen.  

CONCEPTEN VAN DE KWANTUMFYSICA

MINDS-ON

Leerstation I  - Van de notie van baan in de klassieke mechanica naar de dualiteit deeltje-golf: het dubbelspleet experiment; discrete spectraallijnen van elementen.

Leerstation II  - Wat is licht: van Newtons deeltjestheorie voor licht naar de veronderstellingen van Christiaan Huygens; weerkaatsing, breking en diffractie verklaren met golftheorie; het dubbelspleet experiment voor licht.

Leerstation III - Wat golft er bij licht? Van mechanische golven naar lichtgolven; analogie met klassieke kwantisatie in de muziek; elektromagnetische golven.

Leerstation IV - Deeltje-golf dualiteit – kwanta van velden. Het dubbelspleet experiment met licht van lage intensiteit; een kwantumtheorie van licht en materie: materiegolven, kwanta en hypothese van De Broglie.

Leerstation V  - De emissielijnen van waterstof verklaard met kwantummechanica.

HANDS-ON EXPERIMENTEN

 1. Met de diffractie van het licht de dikte van een haar bepalen.
 2. Meten van elektrongolflengte uit het diffractiepatroon en vergelijking met voorspelde golflengte.
 3. De golflengtes van de discrete emissielijnen van He bepalen.
 4. De constante van Planck bepalen met LED’s.

DIGITALE TOOLS 

 • Actoren en argumenten van het debat rond de kwantummechanica tijdens de Solvay conferentie 1927. 
 • De Solvay conferentie 1927 in de geschiedenis: van de crisis van de klassieke mechanica naar de theorieën en experimenten van vandaag.
 • Praktijk van het onderzoek: de wereld van wetenschappelijke conferenties leren kennen.

KWANTUMFYSICA EN HOOGTECHNOLOGISCH ONDERNEMEN

Eerste blik op de link tussen kwantumfysica en de toepassingen in technologie en hoogtechnologische ondernemingen. Suggestie van een didactiek.

Enkele links over de klassieke kwantisatie in de muziek

met de steun van:

Met de steun van

Project Gegevens
08-02-2017
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Woensdag 8 februari 2017, van 09.30 tot 16.15 u.

Erica Anderotti - Renaat Frans - Laura Tamassia
€110,00 (incl. ingebonden boek met leermaterialen kwantummechanica)
Schrijf je in
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 400
Delen:

MeerSTEMmiG 2016-2017

Verhoog de interesse voor en de impact van wetenschap en techniek op jouw school via STEM-leergemeenschappen.

Wat?

Vele leraren/scholen gaan de uitdaging aan om de invulling van de technische en exact wetenschappelijke vakken (verzamelnaam: STEM) te vernieuwen. Samen met de leraren van de deenemende scholen vormt Quadri gedurende het schooljaar 2016-2017 inspirerende leergemeenschappen rond STEM-curricula en hun inbedding in de context van de school. Binnen de leergemeenschappen ontstaat een leerrijke uitwisseling tussen STEM-experten en STEM-leraren onderling. 

Wat wij bieden

 • Visieontwikkeling omtrent STEM-onderwijs & -didactiek
 • Uitgewerkte nieuwe STEM-lessenreeksen die leraren als eerste kunnen uittesten in de praktijk
 • Een bruisende combinatie van de expertise van vakdidactici uit de verschillende STEM-disciplines en diocesane pedagogische begeleidingsdienst SO
 • Coaching van leraren bij het zelf ontwerpen van nieuwe lessenreeksen aan de hand van een didactische leidraad
 • Resultaten van een meting van de leerresultaten & leermotivatie van de leerlingen voor het aangeboden STEM-onderwijs
 • Begeleiding bij de implementatie van een STEM-leerlijn op school

Wat wij vragen

 • Deelname van gemotiveerde STEM-leraren per deelnemende school
 • Bereidheid om leerervaringen te delen binnen de leergemeenschap
 • Bereidheid om leermaterialen zelf te ontwikkelen en te delen met de anderen

Doelgroep

Vanaf november 2016 worden leergemeenschappen ingericht voor leraren 1ste graad SO

Prijs studiedagen

€95,00 per deelnemer per sessie
Bij inschrijving van 2 leraren: 5% korting op het totaalbedrag
Bij inschrijving van 3 leraren of meer: 10% korting op het totaalbedrag

Data

1Maandag 21 november 2016             Themadag Astronomie @ Cosmodrome Genk
2Maandag 13 maart 2017Themadag Recyclage op school @ UCLL Campus Diepenbeek
3Vrijdag 5 mei 2017Themadag Automatisatie @ UCLL Campus Diepenbeek

Inschrijven

Inschrijven voor de Themadag Astronomie
Inschrijven voor de Themadag Recyclage op school
Inschrijven voor de Themadag Automatisatie

De leergemeenschap MeerSTEMmiG werkt ook mee aan het project Ark of Inquiry.

Project Gegevens
21-11-2016
05-05-2017
Leraren 1ste graad S.O.
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Maandag 21 november 2016
Maandag 13 maart 2017
Vrijdag 5 mei 2017

Telkens van 9.30 u. tot 16.00 u. 

Mieke Schuermans - Erica Andreotti - Renaat Frans - Filip Poncelet - Jan Willems - Ann Emonds
Afhankelijk van het aantal deelnemende leraars
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Inspiratiedag ExploRatio

Onderzoek en reflectie in wetenschap

Wil je jongeren laten ontdekken hoe wetenschap echt werkt? Dan is deze inspiratiedag iets voor jou! In de workshops ga je aan de slag met innovatieve materialen en didactiek die reflectie en inzicht opwekken in:

> Nature of Science: leer werken met de onderzoekende leerstimuli van WetenschapsReflex en krijg de methodiek van het filosofisch gesprek onder de knie!

> Authentiek Onderzoek: open de black box van onderzoek met de authentieke casussen van de online leeromgeving Onderzoek in Beweging!

> Onderzoekend Leren: krijg meer inzicht in deze krachtige didactiek met de video casebased learning van Onderzoeksreflector!

Voor wie

Lerarenopleiders, pedagogische begeleiders en leerkrachten in:

 • Wetenschappen Secundair Onderwijs 
 • Natuurwetenschappen, fysica, chemie, biologie, wetenschappelijk werk, STEM: alle graden
 • Wereldoriëntatie Basis Onderwijs
 • Maar ook nieuwsgierigen uit andere vakken: didactisch gebruik van het filosofisch gesprek, authentieke didactiek van onderzoek en onderzoekend leren kunnen immers in alle domeinen...

Programma 

9.00 u.Onthaal en koffie
9.30 u.Welkom
10.00 u.Keynote sessie
11.00 u.Workshop 1
12.15 u.Lunch
13.15 u.Workshop 2
14.30 u.Workshop 3
15.45 u.Koffie 
16.00 u.Afsluiter
16.30 u.Receptie

Onderzoek

 Wetenschapsreflex focust op een didactiek omtrent Nature of Science. Met vragen zoals 'Kan je alles meten?' en 'Kan een konijn aan wetenschap doen?' ontdekken leerlingen lager en secundair onderwijs, maar ook aspirant-leraren de eigenheden van wetenschap. In deze didactiek staat de dialogische aanpak centraal. Met verschillende thema's en aangepaste activiteiten, gaande van classificatie van organismen tot de opbouw van het materiemodel, legt de Wetenschapsreflex-methodiek de aard van wetenschap bloot.

 Onderzoek in beweging is een online leeromgeving waar leerlingen en toekomstige leerkrachten de zwarte doos van het onderzoek kunnen openen en de hele wereld die achter bekende onderzoeksresultaten en namen schuil gaat, zelf verkennen. De onderzoeker staat immers niet alleen, maar is deel van een omvangrijk netwerk dat bestaat uit mensen, dingen, plaatsen, ideeën en handelingen. 

 Onderzoeksreflector maakt de didactiek van onderzoekend leren toegankelijker voor het onderwijs. Dit gebeurt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden (vb. filmfragmenten, lesfiches,...) die gekoppeld worden aan de theorie uit de didactiek met bijhorende analyse- en reflectietaken. Leraren-in-opleiding en leraren worden gestimuleerd om verkregen inzichten in de eigen praktijk toe te passen. 

Partners

Project Gegevens
20-09-2016
Hogeschool ODISEE
Warmoesberg 26
1000 Brussel

Woensdag 20 september 2016 om 9u00

€25,00
Schrijf je hier in.
jan.sermeus@odisee.be en laura.tamassia@ucll.be
Delen:

Studenten fysica van de UCLL lerarenopleiding bezoeken het Gran Sasso ondergrondse labo in Italië

Studenten fysica van de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg campus Diepenbeek hebben in de paasvakantie een ontdekkingsreis gemaakt naar de diepste geheimen van het heelal. De initiatiefnemers waren docenten-onderzoekers fysica van de expertisecel Art of Teaching en een aantal andere Vlaamse lerarenopleiders hebben deze unieke kans ook niet willen missen! De indrukwekkende experimenten van het Gran Sasso ondergrondse labo (LNGS), gevestigd in een tunnel onder 1.400 meter rots, hebben immers een belangrijke bijdrage aan het fascinerende onderzoek rond neutrino’s en donkere materie geleverd. Dit jaar is neutrino-onderzoek in het bijzonder in de verf gezet door de uitreiking van de Nobelprijs Fysica 2015.

Dankzij dr. Matthias Laubenstein, onderzoeker aan de LNGS, heeft de groep de labo’s kunnen bezoeken onder de deskundige leiding van dr. Nicola Rossi, ook onderzoeker van de LNGS. Vakdidactici fysica Erica Andreotti, Renaat Frans en Laura Tamassia van UCLL hebben de reis georganiseerd en begeleid. Naast het bezoek aan het ondergrondse labo werden lezingen georganiseerd over interactie straling-materie, stralingsdetectoren, kernfysica, het standaardmodel en beyond,… Onder meer prof. Antoine Van Proeyen van het departement Natuurkunde en Sterrenkunde van de KU Leuven en Wim Fransen van Canberra Semiconductor NV gaven enthousiast hun kennis door aan de leerlingen. 

Foto: Groepsfoto in het ondergrondse labo voor de tank van het Gerda experiment

Bij aankomst bezocht de groep de stad L’Aquila en de omgeving, begeleid door Erica Andreotti, die tijdens haar doctoraat en post-doc in het Gran Sasso labo heeft gewerkt. Deze mooie middeleeuwse stad werd in 2009 zwaar getroffen door een aardbeving. De groep kreeg ook informatie over de geologische studies hieromtrent en over de situatie in de regio vandaag. 

 Foto: Pauze tijdens het bezoek naar L’Aquila. Erica Andreotti geeft informatie over de aardbeving van 2009 en de huidige situatie in de regio.

 Foto: Groepsfoto voor de Basilica S. Maria di Collemaggio, L’Aquila.

 Foto: Avondlezing door Erica Andreotti over “Interactie straling-materie”.

 Foto: Avondlezing door Wim Fransen over “Detectoren: hoe kan je deze straling meten?”.

 Foto: UCLL-studenten 3de jaar fysica Jorne Hardy en Robin Peters geven een sessie over neutrino-onderzoek.

De tweede dag heeft de groep kennis gemaakt met de natuur van de regio met een speleologisch bezoek aan de “Grotte di Stiffe” (grotten waar een rivier door stroomt, die aan de grotten vorm gegeven heeft) en met een bergwandeling langs de paden van “Campo Imperatore” in het Nationaal Park Gran Sasso e Monti della Laga, tussen de dorpjes Santo Stefano di Sessanio en Calascio.

 Foto: Waterval in de grotten.

 Foto: De gids geeft informatie over de grotten aan de ingang van “Grotte di Stiffe”.

 Foto: Wandeling van Santo Stefano di Sessanio naar Rocca Calascio; verder op de achtergrond is de top van de Gran Sasso (Corno Grande) zichtbaar.

 Foto: Avondles in het restaurant over de nuclidenkaart, door Erica Andreotti.

 Foto: Nicola Rossi begeleidt de groep tijdens het bezoek aan de ondergrondse experimenten.

 Foto: Nicola Rossi begeleidt de groep tijdens het bezoek aan de ondergrondse experimenten.

 Foto: Na de slotlezing in de sala Pontecorvo van LNGS. Antoine Van Proeyen beantwoordt de vragen van toekomstige leraar fysica Jorne Hardy.

Tijdens de reis heeft de groep uiteraard ook kunnen genieten van de lekkere traditionele producten van de regio, in verschillende restaurants en typische “agriturismi”

 Foto: Student Robin Peters aan de slag als tijdelijke ober in het restaurant “Assunta”, waar het de gewoonte is dat de mannen van de groep moeten opdienen.

 Foto: Student Jorne Hardy aan de slag als tijdelijke ober in hetzelfde restaurant.

Pagina's