Navorming

Vakdidactische Cartografie

Hoe ver van elkaar liggen de vakdidactieken van verschillende vakken? Welke moeilijkheden, valkuilen en kansen impliceert de combinatie van vakdidactieken in de bachelor lerarenopleiding?

Het project Vakdidactische Cartografie ontwikkelt een exploreerbare kaart als oriëntatieinstrument voor beslissingen inzake vakkencombinaties en clustering, bruikbaar voor de bachelor lerarenopleiding secundair onderwijs en de verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers.

De conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken’ verwijst naar de vrijekeuzeproblematiek van twee vakken in de bachelor secundair onderwijs en stelt dat het niet evident is om binnen een lerarenopleiding van 180 studiepunten voldoende diepgang voor de beide vakken te bereiken. Er wordt aangegeven dat de te verwerven vakkennis en vakdidactieken soms (te) ver van elkaar liggen. Bijgevolg beoogt de conceptnota het meer samenbrengen van verwante inhouden in het curriculum.

Eenzelfde problematiek wordt actueel in de  toekomstige verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers waar de diverse achtergrond van de instromende studenten, hun domeinbevoegdheid en beroepservaring de organisatie van een gepaste vakdidactiek erg bemoeilijkt. Ook hier is de vraag naar het clusteren van vakdidactieken heel concreet. 

Het project Vakdidactische Cartografie engageert zich om zowel het vraagstuk van de clustering als de complexiteit van de vakdidactiek ter harte te nemen en zal een instrument ontwikkelen dat toelaat om vakdidactieken van verschillende vakken te vergelijken, vakkencombinaties in de reguliere bachelor lerarenopleiding systematisch te analyseren en de implicaties van deze vergelijkende analyse te gebruiken voor de contouren van een opleidingsprogramma van een bacheloropleiding voor zij-instromers. 

Vakdidactische Cartografie wordt gerealiseerd met financiering van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Lees hier de samenvatting van de goedgekeurde projecten.

Lees het persbericht van het kabinet.

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet Johan Ardui te contacteren.

Project Gegevens
01-01-2017
31-03-2018
Transitiefonds van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
UC Limburg - dr. Johan Ardui
UC Limburg - Tobias Frenssen, dr. Laura Tamassia
CVO Limlo – Danny Robben, Mirko Oberfeld, Sien Maes
www.vakdidactischecartografie.be
afgewerkt
Share:

Kwantummechanica

Kwantummechanica en de Solvayconferentie in de klas

Met de nieuwe leerplanmodule Kwantummechanica heb je de gelegenheid om de leerlingen in te wijden in de moderne fysica. 

Hoe kan het dat materie ook een golfkarakter heeft? Is licht een deeltje of een golf?

Via de Quantum SpinOff leerstations kan je de inzichten van de kwantummechanica en haar toepassingen in de klas brengen. De leerlingen leren bijvoorbeeld de emissielijnen van waterstof waar te nemen en uit te rekenen met het atoommodel van De Broglie. Met de nieuwe materialen van Onderzoek in Beweging, kunnen leerlingen bovendien het debat rond de kwantummechanica verkennen zoals die tijdens de Solvay conferentie 1927 in Brussel plaatsvond.

Tijdens deze nascholing werken we met minds-on leerstations, hands-on experimenten en digitale tools. We suggereren ook een methodiek om aan de leerlingen de link tussen fundamentele nanowetenschap en toepassingen te tonen.  

CONCEPTEN VAN DE KWANTUMFYSICA

MINDS-ON

Leerstation I  - Van de notie van baan in de klassieke mechanica naar de dualiteit deeltje-golf: het dubbelspleet experiment; discrete spectraallijnen van elementen.

Leerstation II  - Wat is licht: van Newtons deeltjestheorie voor licht naar de veronderstellingen van Christiaan Huygens; weerkaatsing, breking en diffractie verklaren met golftheorie; het dubbelspleet experiment voor licht.

Leerstation III - Wat golft er bij licht? Van mechanische golven naar lichtgolven; analogie met klassieke kwantisatie in de muziek; elektromagnetische golven.

Leerstation IV - Deeltje-golf dualiteit – kwanta van velden. Het dubbelspleet experiment met licht van lage intensiteit; een kwantumtheorie van licht en materie: materiegolven, kwanta en hypothese van De Broglie.

Leerstation V  - De emissielijnen van waterstof verklaard met kwantummechanica.

HANDS-ON EXPERIMENTEN

 1. Met de diffractie van het licht de dikte van een haar bepalen.
 2. Meten van elektrongolflengte uit het diffractiepatroon en vergelijking met voorspelde golflengte.
 3. De golflengtes van de discrete emissielijnen van He bepalen.
 4. De constante van Planck bepalen met LED’s.

DIGITALE TOOLS 

 • Actoren en argumenten van het debat rond de kwantummechanica tijdens de Solvay conferentie 1927. 
 • De Solvay conferentie 1927 in de geschiedenis: van de crisis van de klassieke mechanica naar de theorieën en experimenten van vandaag.
 • Praktijk van het onderzoek: de wereld van wetenschappelijke conferenties leren kennen.

KWANTUMFYSICA EN HOOGTECHNOLOGISCH ONDERNEMEN

Eerste blik op de link tussen kwantumfysica en de toepassingen in technologie en hoogtechnologische ondernemingen. Suggestie van een didactiek.

Enkele links over de klassieke kwantisatie in de muziek

met de steun van:

Met de steun van

Project Gegevens
08-02-2017
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Woensdag 8 februari 2017, van 09.30 tot 16.15 u.

Erica Anderotti - Renaat Frans - Laura Tamassia
€110,00 (incl. ingebonden boek met leermaterialen kwantummechanica)
Schrijf je in
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 400
Delen:

MeerSTEMmiG 2016-2017

Verhoog de interesse voor en de impact van wetenschap en techniek op jouw school via STEM-leergemeenschappen.

Wat?

Vele leraren/scholen gaan de uitdaging aan om de invulling van de technische en exact wetenschappelijke vakken (verzamelnaam: STEM) te vernieuwen. Samen met de leraren van de deenemende scholen vormt Quadri gedurende het schooljaar 2016-2017 inspirerende leergemeenschappen rond STEM-curricula en hun inbedding in de context van de school. Binnen de leergemeenschappen ontstaat een leerrijke uitwisseling tussen STEM-experten en STEM-leraren onderling. 

Wat wij bieden

 • Visieontwikkeling omtrent STEM-onderwijs & -didactiek
 • Uitgewerkte nieuwe STEM-lessenreeksen die leraren als eerste kunnen uittesten in de praktijk
 • Een bruisende combinatie van de expertise van vakdidactici uit de verschillende STEM-disciplines en diocesane pedagogische begeleidingsdienst SO
 • Coaching van leraren bij het zelf ontwerpen van nieuwe lessenreeksen aan de hand van een didactische leidraad
 • Resultaten van een meting van de leerresultaten & leermotivatie van de leerlingen voor het aangeboden STEM-onderwijs
 • Begeleiding bij de implementatie van een STEM-leerlijn op school

Wat wij vragen

 • Deelname van gemotiveerde STEM-leraren per deelnemende school
 • Bereidheid om leerervaringen te delen binnen de leergemeenschap
 • Bereidheid om leermaterialen zelf te ontwikkelen en te delen met de anderen

Doelgroep

Vanaf november 2016 worden leergemeenschappen ingericht voor leraren 1ste graad SO

Prijs studiedagen

€95,00 per deelnemer per sessie
Bij inschrijving van 2 leraren: 5% korting op het totaalbedrag
Bij inschrijving van 3 leraren of meer: 10% korting op het totaalbedrag

Data

1Maandag 21 november 2016             Themadag Astronomie @ Cosmodrome Genk
2Maandag 13 maart 2017Themadag Recyclage op school @ UCLL Campus Diepenbeek
3Vrijdag 5 mei 2017Themadag Automatisatie @ UCLL Campus Diepenbeek

Inschrijven

Inschrijven voor de Themadag Astronomie
Inschrijven voor de Themadag Recyclage op school
Inschrijven voor de Themadag Automatisatie

De leergemeenschap MeerSTEMmiG werkt ook mee aan het project Ark of Inquiry.

Project Gegevens
21-11-2016
05-05-2017
Leraren 1ste graad S.O.
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Maandag 21 november 2016
Maandag 13 maart 2017
Vrijdag 5 mei 2017

Telkens van 9.30 u. tot 16.00 u. 

Mieke Schuermans - Erica Andreotti - Renaat Frans - Filip Poncelet - Jan Willems - Ann Emonds
Afhankelijk van het aantal deelnemende leraars
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen:

Inspiratiedag ExploRatio

Onderzoek en reflectie in wetenschap

Wil je jongeren laten ontdekken hoe wetenschap echt werkt? Dan is deze inspiratiedag iets voor jou! In de workshops ga je aan de slag met innovatieve materialen en didactiek die reflectie en inzicht opwekken in:

> Nature of Science: leer werken met de onderzoekende leerstimuli van WetenschapsReflex en krijg de methodiek van het filosofisch gesprek onder de knie!

> Authentiek Onderzoek: open de black box van onderzoek met de authentieke casussen van de online leeromgeving Onderzoek in Beweging!

> Onderzoekend Leren: krijg meer inzicht in deze krachtige didactiek met de video casebased learning van Onderzoeksreflector!

Voor wie

Lerarenopleiders, pedagogische begeleiders en leerkrachten in:

 • Wetenschappen Secundair Onderwijs 
 • Natuurwetenschappen, fysica, chemie, biologie, wetenschappelijk werk, STEM: alle graden
 • Wereldoriëntatie Basis Onderwijs
 • Maar ook nieuwsgierigen uit andere vakken: didactisch gebruik van het filosofisch gesprek, authentieke didactiek van onderzoek en onderzoekend leren kunnen immers in alle domeinen...

Programma 

9.00 u.Onthaal en koffie
9.30 u.Welkom
10.00 u.Keynote sessie
11.00 u.Workshop 1
12.15 u.Lunch
13.15 u.Workshop 2
14.30 u.Workshop 3
15.45 u.Koffie 
16.00 u.Afsluiter
16.30 u.Receptie

Onderzoek

 Wetenschapsreflex focust op een didactiek omtrent Nature of Science. Met vragen zoals 'Kan je alles meten?' en 'Kan een konijn aan wetenschap doen?' ontdekken leerlingen lager en secundair onderwijs, maar ook aspirant-leraren de eigenheden van wetenschap. In deze didactiek staat de dialogische aanpak centraal. Met verschillende thema's en aangepaste activiteiten, gaande van classificatie van organismen tot de opbouw van het materiemodel, legt de Wetenschapsreflex-methodiek de aard van wetenschap bloot.

 Onderzoek in beweging is een online leeromgeving waar leerlingen en toekomstige leerkrachten de zwarte doos van het onderzoek kunnen openen en de hele wereld die achter bekende onderzoeksresultaten en namen schuil gaat, zelf verkennen. De onderzoeker staat immers niet alleen, maar is deel van een omvangrijk netwerk dat bestaat uit mensen, dingen, plaatsen, ideeën en handelingen. 

 Onderzoeksreflector maakt de didactiek van onderzoekend leren toegankelijker voor het onderwijs. Dit gebeurt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden (vb. filmfragmenten, lesfiches,...) die gekoppeld worden aan de theorie uit de didactiek met bijhorende analyse- en reflectietaken. Leraren-in-opleiding en leraren worden gestimuleerd om verkregen inzichten in de eigen praktijk toe te passen. 

Partners

Project Gegevens
20-09-2016
Hogeschool ODISEE
Warmoesberg 26
1000 Brussel

Woensdag 20 september 2016 om 9u00

€25,00
Schrijf je hier in.
jan.sermeus@odisee.be en laura.tamassia@ucll.be
Delen:

Studenten fysica van de UCLL lerarenopleiding bezoeken het Gran Sasso ondergrondse labo in Italië

Studenten fysica van de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg campus Diepenbeek hebben in de paasvakantie een ontdekkingsreis gemaakt naar de diepste geheimen van het heelal. De initiatiefnemers waren docenten-onderzoekers fysica van de expertisecel Art of Teaching en een aantal andere Vlaamse lerarenopleiders hebben deze unieke kans ook niet willen missen! De indrukwekkende experimenten van het Gran Sasso ondergrondse labo (LNGS), gevestigd in een tunnel onder 1.400 meter rots, hebben immers een belangrijke bijdrage aan het fascinerende onderzoek rond neutrino’s en donkere materie geleverd. Dit jaar is neutrino-onderzoek in het bijzonder in de verf gezet door de uitreiking van de Nobelprijs Fysica 2015.

Dankzij dr. Matthias Laubenstein, onderzoeker aan de LNGS, heeft de groep de labo’s kunnen bezoeken onder de deskundige leiding van dr. Nicola Rossi, ook onderzoeker van de LNGS. Vakdidactici fysica Erica Andreotti, Renaat Frans en Laura Tamassia van UCLL hebben de reis georganiseerd en begeleid. Naast het bezoek aan het ondergrondse labo werden lezingen georganiseerd over interactie straling-materie, stralingsdetectoren, kernfysica, het standaardmodel en beyond,… Onder meer prof. Antoine Van Proeyen van het departement Natuurkunde en Sterrenkunde van de KU Leuven en Wim Fransen van Canberra Semiconductor NV gaven enthousiast hun kennis door aan de leerlingen. 

Foto: Groepsfoto in het ondergrondse labo voor de tank van het Gerda experiment

Bij aankomst bezocht de groep de stad L’Aquila en de omgeving, begeleid door Erica Andreotti, die tijdens haar doctoraat en post-doc in het Gran Sasso labo heeft gewerkt. Deze mooie middeleeuwse stad werd in 2009 zwaar getroffen door een aardbeving. De groep kreeg ook informatie over de geologische studies hieromtrent en over de situatie in de regio vandaag. 

 Foto: Pauze tijdens het bezoek naar L’Aquila. Erica Andreotti geeft informatie over de aardbeving van 2009 en de huidige situatie in de regio.

 Foto: Groepsfoto voor de Basilica S. Maria di Collemaggio, L’Aquila.

 Foto: Avondlezing door Erica Andreotti over “Interactie straling-materie”.

 Foto: Avondlezing door Wim Fransen over “Detectoren: hoe kan je deze straling meten?”.

 Foto: UCLL-studenten 3de jaar fysica Jorne Hardy en Robin Peters geven een sessie over neutrino-onderzoek.

De tweede dag heeft de groep kennis gemaakt met de natuur van de regio met een speleologisch bezoek aan de “Grotte di Stiffe” (grotten waar een rivier door stroomt, die aan de grotten vorm gegeven heeft) en met een bergwandeling langs de paden van “Campo Imperatore” in het Nationaal Park Gran Sasso e Monti della Laga, tussen de dorpjes Santo Stefano di Sessanio en Calascio.

 Foto: Waterval in de grotten.

 Foto: De gids geeft informatie over de grotten aan de ingang van “Grotte di Stiffe”.

 Foto: Wandeling van Santo Stefano di Sessanio naar Rocca Calascio; verder op de achtergrond is de top van de Gran Sasso (Corno Grande) zichtbaar.

 Foto: Avondles in het restaurant over de nuclidenkaart, door Erica Andreotti.

 Foto: Nicola Rossi begeleidt de groep tijdens het bezoek aan de ondergrondse experimenten.

 Foto: Nicola Rossi begeleidt de groep tijdens het bezoek aan de ondergrondse experimenten.

 Foto: Na de slotlezing in de sala Pontecorvo van LNGS. Antoine Van Proeyen beantwoordt de vragen van toekomstige leraar fysica Jorne Hardy.

Tijdens de reis heeft de groep uiteraard ook kunnen genieten van de lekkere traditionele producten van de regio, in verschillende restaurants en typische “agriturismi”

 Foto: Student Robin Peters aan de slag als tijdelijke ober in het restaurant “Assunta”, waar het de gewoonte is dat de mannen van de groep moeten opdienen.

 Foto: Student Jorne Hardy aan de slag als tijdelijke ober in hetzelfde restaurant.

Infosessie Quantum SpinOff 2016-2017

Breng de echte wereld van onderzoek en ondernemen naar je klas en neem tijdens het schooljaar 2016-2017 deel aan het Quantum SpinOff-traject!

Quantum SpinOff wil een brug slaan tussen de inzichten van de moderne wetenschappen en de kansen die dit biedt tot hoogtechnologisch ondernemen. In die zin sluit het goed aan bij de doelstellingen voor onderzoekend leren.

In dit filmpje geven deelnemers van vorig jaar je een goede indruk van wat het traject inhoudt:

Op de projectwebsite kan je ook inspiratie opdoen vanuit de vorige edities
Het project werd in het verleden ondersteund door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Vanaf volgend schooljaar leeft het verder onder de vleugels van het EU-project Ark of Inquiry

Het Quantum SpinOff-traject kan perfect geïntegreerd worden in de lessen fysica en wetenschappen, maar ook in bv. economie (van de derde graad secundair onderwijs).

Het project biedt leermaterialen aan in de vorm van interactieve leerstations, die de leerlingen zelfstandig kunnen bestuderen en zo de vreemde kwantumeigenschappen in de natuur ontdekken. Als voorbeeld kan je het eerste leerstation hier bekijken. De deelnemers krijgen toegang tot alle leerstations via het Ark of Inquiry platform

Als je interesse hebt om deel te nemen, kom dan zeker naar de infosessie op dinsdag 14 juni in de namiddag in de Universiteit van Antwerpen. Het juiste uur en de precieze locatie worden later meegedeeld. 
Ook voor wie al aan vorige edities deelnam, is deze infosessie relevant. Door de omkadering van het project Ark of Inquiry zal er een vernieuwd traject worden voorgesteld en zullen er enkele dingen anders verlopen.

Wie nog inhoudelijke vragen heeft, kan contact opnemen met erica.andreotti@ucll.be of renaat.frans@uantwerpen.be

Project Gegevens
14-06-2016
Leerkrachten 3de graad secundair onderwijs
Universiteit Antwerpen

Dinsdag 14 juni 2016 in de namiddag.

Erica Andreotti en Renaat Frans
Gratis
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 400

De precieze uren en locatie worden nog meegedeeld. 

Delen:

Inspiratiedagen Kunstig Competent

Drie inspiratiedagen in Lier, Gent en Neerpelt om nieuwe les- en evaluatiepraktijken te delen.

Wat?

De pilootprojecten kunstig competent en competent in artistieke competenties inspireerden de afgelopen vier jaar vele academies in Vlaanderen. Op drie inspiratiedagen willen deze academies hun nieuwe les- en evaluatiepraktijken delen en erover in dialoog gaan. 

Er zijn workshops over artistieke competenties in muziek, amv, amc, creatie, dans, woord en beeld. Directeurs vertellen over het implementatietraject dat ze met hun team aflegden. En de nieuwe producten van het project worden voorgesteld. 

Voor wie?

Studenten, leraren, coördinatoren en directeurs kunstonderwijs, pedagogisch begeleiders en lerarenopleiders.

Waar en wanneer?

Maandag 9 mei van 9.30 tot 13.00 u.
Stedelijke academie muziek, woord en dans
Gasthuisvest 50
2500 Lier

Donderdag 12 mei van 9.30 tot 13.00 u.
GO!-academie muziek, woord en dans Panta Rhei
Poel 17
9000 Gent

Vrijdag 13 mei van 9.30 tot 13.00 u.
Kunstacademie Noord-Limburg, Neerpelt
Toekomstlaan 9
3910 Neerpelt

Programma?

09.00 u. - Koffie en onthaal
09.30 u. - Welkom en presentatie nieuwe didactische tool
10.15 u. - Workshop 1
11.30 u. - Pauze
11.45 u. - Workshop 2
13.00 u. - Broodjeslunch

Inhoud workshops?

Leraren/directeurs vertellen wat het project met hun leerlingen, henzelf, hun klas- en evaluatiepraktijk en hun academie gedaan heeft. Ze tonen de materialen die ontwikkeld zijn en er is veel ruimte voor dialoog en vragen. 

 • Artistieke competenties IMPLEMENTEREN in de academie - twee directeurs van pilootacademies
 • Voorbeelden van EVALUATIEFICHES uit vele academies - Erik Schrooten en Luk Bosman
 • Leraren BEELD delen hun ervaringen - leraren beeld uit de pilootacademies
 • Leraren WOORD delen hun ervaringen - leraren woord uit de pilootacademies
 • Leraren MUZIEK delen hun ervaringen - leraren muziek uit de pilootacademies
 • Artistieke competenties in AMV - Ilse Vande Meulebroeke
 • CREATIE (in muziek / een instrumentles) - Pieter Schuermans
 • Artistieke competenties in AMC - Rose-Marie Hendrickx (niet in Gent)
 • Leraren DANS delen hun ervaringen - leraren dans uit de pilootacademies (enkel in Neerpelt)

​Inschrijven?

Gelieve je voor maandag 2 mei in te schrijven.

​Contact? 

Voor inhoudelijke vragen, kan je contact opnemen met Erik Schrooten of Luk Bosman via

Praktische vragen stel je aan freja.vandeborg@ucll.be

Project Gegevens
09-05-2016
13-05-2016
Studenten, leraren, coördinatoren en directeurs kunstonderwijs, pedagogisch begeleiders en lerarenopleiders
Lier, Gent en Neerpelt
Erik Schrooten & Luk Bosman
€ 12,00
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 400
Delen:

Zomerschool Wetenschappen in Griekenland

Inspiring Science Education Academy: een inspirerende zomerschool met verschillende STEM-sessies in een betoverend decor, waaronder een sessie van het Quantum SpinOff-project. De leerstations die vanuit dit project ontwikkeld werden, ontvingen de prestigieuze Scientix Award.

Quantum Spinoff: Connecting Schools with High-Tech Research and Entrepreneurship

Deze cursus focust op moderne kwantumfysica, nanotechnologie en ondernemen  

Breng de moderne kwantummechanica in je klas via onderzoekende leerstations en experimenten.  Laat zien hoe de kwantummechanica leidt naar nanotechnologische toepassingen zoals: CCD-camera’s (foto-elektrisch effect), halfgeleiders, zonnecellen, medische beeldvorming (MRI) en scanning tunneling microscope. Maak op deze internationale zomerschool kennis met de aanpak in andere Europese landen.

 

De zomerschool wordt door Inspiring Science Education georganiseerd. 

ISE-opleidingen hebben als gemeenschappelijk doel de implementatie van Inquiry Based Science Education (IBSE) en de toepassing van resource based en project-based aanpak. Leerkrachten en lerarenopleiders zullen leren een link te leggen tussen deze aanpak en de vele bestaande leermiddelen in de vorm van open digital educational resources.

Naast de Quantum SpinOff-cursus worden volgende opleidingen georganiseerd: 

 • Discover the cosmos: From Telescopes to Accelerators
 • Go-Lab: Global Online Science Labs for Inquiry Learning At School
 • Space Awareness: Space Awareness Inventory of online labs
 • CEYS: Creativity through Early Years Science Education
 • GEOTHINK: From Geospatial Thinking to Teaching Geospatially
 • CREATIONS: Developing an engaging classroom

Hoe een aanvraag voor subsidie in te dienen?

Geïnteresseerde leerkrachten en directeurs kunnen een aanvraag indienen bij het nationale agentschap voor ERASMUS+, EPOS Vlaanderen, onder KA1 - Individuele leermobiliteit binnen en buiten Europa. De aanvragen moeten ingediend worden door de school van de deelnemer, niet door individuele deelnemers zelf. Verdere informatie over de procedure zijn te vinden op de website van de Summer Academy

Hou er rekening mee dat de deadline om een aanvraag in te dienen bij EPOS Vlaanderen 22 februari is!

Neem eerst met ons contact op via e-mail. Zo kunnen we je tijdens de aanvraagprocedure begeleiden en je plaats op de zomerschool reserveren.

De Summer Academy wordt georganiseerd door:

ELLINOGERMANIKI AGOGI, R&D Department
Dimitriou Panagea Str.
Pallini, GR-15351
Griekenland
www.ea.gr    

In samenwerking met University Colleges Leuven-Limburg, Expertisecel Art of Teaching 
Groep Lerarenopleiding
Agoralaan Gebouw B bus 4
3590 Diepenbeek
België
www.vakdidactiek.be

Project Gegevens
10-07-2016
15-07-2016
Marathon, Griekenland

Van zondag 10 juli tot en met vrijdag 15 juli 2016

erica.andreotti@ucll.be
Delen:

KriZoom: Onmaat

De derde avond van KriZoom. Een avond waar we de muziekinstrumentenbouwster Olle Geris graag aan het woord laten.

Olle Geris wordt uitgenodigd om haar levensverhaal als instrumentenbouwster te vertellen.

Het wordt het begin van een langdurige cyclus over muziekinstrumentenbouwers die de ONMAAT (brede betekenis...) hebben opgezocht, die niet voor de comfortzone hebben gekozen, maar voor avontuur en onderzoek. Voor wie interessant liever is dan makkelijk. Olle zal haar verhaal vertellen als een inspiratie voor iedereen die met kunst- of cultuureducatie te maken heeft.

De avond is een onderdeel van de KriZoom-activiteiten die dit jaar gingen/gaan over Identiteit, Productie/reproductie, Onmaat, Creatie en Apotheose.

De activiteit zal doorgaan in de Academie van Genk, waar we een stevige folkafdeling vinden. Uiteraard is deze avond niet alleen voor folkies, zeker niet: ieder cultuureducator is heel erg welkom en zal geraakt worden!!

Programma

19.30 u. Welkom
19.45 u. Olle vertelt
20.45 u. Pauze en drankje
21.00 u. Vragen en gesprek met de zaal
21.40 u. Einde en informeel

Waarom onmaat?

Natuurlijk kunnen we het over het meetbare van kunst en cultuur hebben. We kunnen het met andere woorden hebben over de maat waarmee kunst en cultuur gemeten worden; het gaat dan over kwalificeren, subjectiveren en socialiseren.

Een belangrijke regel van de kunst is het echter het doorbreken van de regel van de kunst. Voor de historische avant-garde was dat overigens dé regel om überhaupt nog van kunst te kunnen spreken. De avant-garde kunst ging zich toeleggen op het proces van subjectivering door voortdurend een ‘onmaat’ binnen de maat van een cultuur in te brengen.

Wie is Olle Geris?

Olle Geris (doedelzak, zang) was van kindsbeen in traditionele muziek gedompeld. Zij begon met fluit te spelen, maar de doedelzak is uiteindelijk haar passie geworden.

In Brussel leerde zij doedelzak en barokmusette spelen bij Jean-Pierre Van Hees en op het concours van St.-Chartier behaalde zij een eerste prijs. Daarnaast ging zij drie jaar in de leer bij de Waalse luthier Rémy Dubois en is nu zijn professionele partner. Samen bouwen zij doedelzakken van de hoogste kwaliteit.             

Een beurs van de Stichting Roeping liet haar toe een studie te maken over doedelzaktypes in België en hun link met Franse modellen. Zo behoudt zij een mooi evenwicht tussen onderzoek, bouwen en spelen. Dit laatste doet zij zowel solo als in duo met Rémy Dubois of met accordeonist-violist Willem Schot en met verscheidene ensembles, waaronder dat van Claude Flagel. Recent heeft zij zich ook ontpopt als zangeres.  

La definition de l'air est : "du vent au repos", et l'on pourrait dire aussi que le vent est de l'air en mouvement.

L'air que nous utilisons est le même que celui que nous respirons, que vous respirez. En appuiant sur le sac de nos cornemuses nous allons mettre cet air en mouvement et l'amener par les méandres de nos tuyauteries vers les anches vibrantes qui transformeront ce vent en musique "en air de musique".

Le son de ces instruments à vent est alors la respiration des anches.

_REMY DUBOIS_

 Over KriZoom

KriZoom is het Limburgs expertisenetwerk voor cultuureducatie.  Als inspirerend netwerk wakkert KriZoom de goesting voor cultuureducatie in het onderwijs, de culturele sector en het jeugdwerk aan. Het is haar ambitie om iedere cultuureducator in de Limburgse regio te bereiken en te inspireren. Gedurende drie jaar financierde de Vlaamse overheid (ministeries onderwijs, cultuur en jeugd) KriZoom. Vanaf nu staat KriZoom op eigen benen en wordt daarbij gesteund door onderzoeksmiddelen van de UCLL. 

Project Gegevens
25-02-2016
25-02-2016
Iedereen die interesse heeft, is welkom.
SAMWD Genk
Stadsplein 1
3600 Genk

Donderdag 25 februari vanaf 19.30 u. 

€5,00 (drankje en knabbel inbegrepen) // €3,00 voor studenten en leerlingen van de Academie van Genk // ter plaatse betalen
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Gran Sasso Nationaal Laboratorium

Navorming in de Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Italië) met bezoek aan de experimenten.

Experiments in the Gran Sasso National Laboratory (LNGS) have given revolutionary contributions to Neutrino Physics with neutrinos naturally produced in the Sun and in Supernova explosion, search for neutrino mass in neutrinoless double beta decays, to the search for Dark Matter, and to the understanding of the nuclear processes that regulate the evolution of the stars (Nuclear Astrophysics)

Programma

(onder voorbehoud)

 • unieke kans om een ondergronds laboratorium te bezoeken dat experimenten doet rond neutrino-fysica en de verbanden met de kosmologie (donkere materie, nucleaire astrofysica…)
 • bezoek aan de sterrenwacht L'Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore
 • bezoek aan de ondergrondse experimenten (dr. Matthias Laubenstein en collega’s LNGS)
 • contact met onderzoekers en astronomers
 • lezingen met telkens didactische links naar het onderwijs in fysica en natuurwetenschappen. Enkele lezingen zullen doorgaan in de Sala Majorana van het LNGS.
  • hoge energie fysica: standaardmodel en beyond (dr. Laura Tamassia UC Leuven-Limburg, Prof. dr. A. Van Proeyen KU Leuven)
  • kernfysica, neutrino-experimenten dark matter/dark energie (dr. Erica Andreotti UC Leuven-Limburg)
  • kosmologie en de nucleosynthese (Renaat Frans, UC Leuven-Limburg - UAntwerpen)
  • detectoren met halfgeleiders (dr. Erica Andreotti UC Leuven-Limburg – Wim Fransen, Canberra Semiconductor NV)
 • wandeling in het Nationaal Park Gran Sasso e Monti della Laga met aandacht voor de geologie van de streek, fauna en flora
 • bezoek aan L’Aquila met informatie over de aardbeving van 2009
 • begeleiding door Erica Andreotti, Laura Tamassia, Renaat Frans – UC Leuven-Limburg Expertisecel Art of Teaching

Prijs

(onder voorbehoud)

€520,00 per persoon (op basis van een 1-persoonskamer), studenten UCLL €470,00 in een meerpersoonskamer, telkens met toilet en bad/douche.

Inclusief overnachtingen, vlucht heen en terug, verplaatsing met de bus naar het experiment, gids in het experiment, lezingen, bezoeken. Maaltijden en andere verplaatsingen (met het openbaar vervoer) zijn niet inbegrepen.

Project Gegevens
06-04-2016
09-04-2016
Leraren secundair onderwijs, studenten fysica, chemie, wiskunde,… (maximum aantal deelnemers: 19 wegens maximum aantal in het experiment).
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
Via G. Acitelli, 22
67100 Assergi L'Aquila
Italië

Van woensdag 6 april 2016 tot en met zaterdag 9 april 2016.

De juiste vluchturen worden later meegedeeld. 

Erica Andreotti, Renaat Frans, Laura Tamassia
€520,00 pp / €470,00 studenten UCLL
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Pagina's