Navorming

Proeven met voedingsmiddelen (deel 2)

10 nieuwe projecten, 100 nieuwe proefjes!!!

Tien projecten:

 • 5 met witte poeders (suiker, soda, zetmeel, bakpoeder, zout)
 • 5 met dranken (water, geestrijke dranken, melk, frisdranken, wijn)

Het onderscheid tussen een fysische en chemische reactie, de wetten bij chemische reacties, het balanceren van reacties, de energetische aspecten, de snelheid van een chemische reactie, soorten chemische reacties,... al de begrippen die de leerplannen chemie/natuurwetenschappen hierover aangeven, willen we illustreren aan de hand van de tien projecten.

De proeven en didactische materialen kunnen dienen als demonstratie/illustratie van inhouden in chemie/natuurwetenschappen/wetenschappelijk werk in de eerste, tweede en eventueel derde graad secundair onderwijs.

Tijdens de navorming bieden we eenvoudige experimenten, demo's, tips en uitgewerkte laboverslagen volgens OVUR aan, die bruikbaar zijn bij het behandelen van begrippen over stofveranderingen. Je ontvangt een syllabus waarin de inhoud van de navorming beschreven staat. Bovendien krijg je het voorgestelde didactische materiaal achteraf ook in digitale vorm aangeboden.

We leggen ons de beperking op om vooral zo goedkoop mogelijke proeven met enkel dagdagelijkse materialen uit te werken.

Het voorgestelde materiaal wordt door studenten chemie OF2/3 via acht stations aangeboden. We demonstreren minstens 60 proefjes uit de lijst hieronder!

Proeven met suiker

 • Vuurwerk met suiker
 • Suiker en glucose in ketchup
 • Oplosbaarheid van suikers
 • Kunsthoning maken
 • Suikers identificeren
 • Glucose of fructose
 • Magische fles
 • Aminozuren in kunstmatige zoetstoffen
 • Chemische kameleon
 • Brandend suiker
 • Gist toont suiker in kauwgom
 • Suiker in bananen
 • Chemisch stoplicht

Proeven met soda

 • Blauw geheimschrift
 • Kleurrijk geschrift
 • Reactie zilvernitraat en tannine/soda
 • Groen geld
 • Endotherme reactie met soda
 • Reinigen met soda
 • Ontleding van bakpoeder tot soda
 • Bereiding van waterglas
 • Bereiding van Rennie
 • Bereiding van keukenzout met soda
 • Soda en cola

Proeven met zetmeel

 • Oscillerende reactie
 • Chemische patronen in een waterige oplossing
 • Kleven met zetmeel
 • Druivensuiker uit zetmeel
 • Zetmeel als ontvlekker
 • Een harde vloeistof
 • Elektrisch slijm
 • Blauw op drie wijzen
 • Zwart en wit geeft kleurloos
 • Zetmeel in een blad
 • Schrijven met zetmeel
 • Zetmeelfolie

Proeven met zout

 • Jood aantonen in zout
 • Zout oplossen bij verschillende temperaturen
 • zouten op een indicatorgel
 • Zout doet water bruisen
 • Zoutbatterij
 • Maken van zout uit zoutzuur en loog
 • Invloed van zout op roesten
 • Peper en zout scheiden
 • Elektrolyse van keukenzout
 • Kristallisatie in snel tempo
 • Kunststoffen scheiden met zout
 • Osmose in een aardappel
 • Vriespuntverlagende werking

Proeven met bakpoeder

 • Groene boontjes groen houden
 • Geheimschrift met bakpoeder
 • Balonnen blazen met bakpoeder
 • Zijn alle zuren even sterk
 • Wet van behoud van massa
 • Bepaling van molaire massa met bakpoeder
 • Onzichtbaar schenken
 • Schuim in een glas
 • Blingbling
 • Bruisballen maken
 • Reinigende werking van bakpoeder
 • Exploderende bonbons

Proeven met melk

 • Samenstelling van melk
 • Melkgel met natriumalginaat
 • Caseïne uit melk
 • Verse of oude melk
 • Vitamine B2 in melk
 • Calcium in melk
 • Schrijven met melk
 • Droge stofgehalte in melk
 • Bereiding polymelkzuur
 • Zonnemelk
 • Melk en Red Bull
 • Schilderijen met melk
 • Tyndall-effect (colloïdchemie)
 • Melk in vruchtenthee
 • Van melk tot bier

Proeven met wijn

 • Kunstmatige wijn maken
 • Rode wijn als indicator
 • Wijnsteenzuur uit wijn
 • Sulfieten in wijn
 • Water kleuren met rode wijn
 • De wijntoren
 • Alcoholgehalte met de vinometer
 • Wijnsteenzuurgehalte fotometrisch bepalen
 • Ontkleuren van wijn
 • Zuurgehalte van wijn bepalen
 • Wijnsoorten maken
 • Vruchtenzuren aantonen via TLC

Proeven met bruiswater en gewoon water

 • Droogijs kleuren
 • Hydratatie
 • Water koken in papier
 • Eudiometer
 • Waterstof uit water
 • Vulkaan onder water
 • Magische spuiten
 • pH van Spa water
 • IJs laat water koken
 • Droge vinger
 • Water naar een glas met een rietje
 • Bliksem onder water
 • Dichtheid van suikerwater met eigen metertje

Proeven met frisdranken

 • Limonades namaken
 • Paars kleurloos / kleurloos paars
 • Taurine in energiedrank
 • Vitamine C in frisdranken
 • Oplichtende frisdranken
 • Regenboog met tomatensap
 • Prik proeven
 • Verdunningsreeks van fruitsap en pH bepalen
 • Vitamine C in fruitsap
 • Massa-volumeprocent van pulp in fruitsap
 • Onzichtbare inkt met limonade
 • Bewegend blikje

Proeven met geestrijke dranken

 • Brandende doek met wodka
 • Bloedcocktail
 • Kleurencocktail
 • Baileys en tonic
 • Ouzo komt en gaat
 • Tequila afbuigen
 • Kleurenpatroon met wodka
 • Kunstmatig bier
 • Icepack met wodka
 • Groenten ontkleuren met wodka
 • Vuur in de fles
 • Pulserend glas

    

Project Gegevens
26-04-2016
26-04-2016
Leerkrachten natuurwetenschappen en chemie 1ste en 2de graad
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (de Ark)
3590 Diepenbeek

Dinsdag 26 april 2016 van 9.30 u. tot 16.00 u.

Filip Poncelet
€95,00 inclusief cursusmateriaal en warme maaltijd
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

CSI en forensisch onderzoek

CSI en forensisch onderzoek in chemie – natuurwetenschappen – STEM

Leerlingen hebben vaak hoge verwachtingen van chemie, wetenschappen en STEM door het beeld dat ze hiervan krijgen in de media, vooral door series als CSI, NCIS, Plaats Delict,…

Deze navorming wil tonen hoe bloed-, DNA-, vingerafdruk-, vezel-, haar-, planten- en sporenonderzoek, geheime boodschappen, nanotechnologie,…  te integreren zijn in lessen chemie, natuurwetenschappen of STEM. Het materiaal levert eveneens inspiratie voor projectdagen wetenschappen, opendeurdagen, wetenschapsklassen, intro-dagen, ICT-integratie in wetenschappen,...

We presenteren tijdens de navorming:

 • een CSI-case voor leerlingen van de eerste graad en dit gekoppeld aan de leerinhouden van wetenschappen/STEM. We proberen hiervoor een CSI-koffer eerste graad te maken.
 • een CSI-case voor leerlingen van de tweede graad en dit gekoppeld aan de leerinhouden van chemie/natuurwetenschappen/STEM. We proberen hiervoor een CSI-koffer tweede graad te maken.
 • koppelingen aan leerinhouden zoals: Wat is onderzoek? Wat is een kwalitatieve en een kwantitatieve test? Wat is een referentie? Hoe gebeurt forensisch onderzoek in werkelijkheid? Wat is een procedure evalueren en valideren?
 • 60 proefjes die kunnen dienen om een eigen CSI-case (eventueel samen met de leerlingen) uit te werken: bloed opsporen, bloedgroep bepalen met een bloedkit, haaranalyse onder microscoop, codes en geheime boodschappen ontcijferen, vingerafdrukken nemen,…
 • mogelijkheden om multimedia te integreren: metingen met applets op de iPad, gebruik van meetsondes, een poll met de smartphone, info doorgeven via QR-codes,…

Het voorgestelde materiaal wordt door studenten chemie OF3 via 8 stations aangeboden. Een greep uit het aanbod:

 • 6-poedermysterie
 • Simulatie bloedgroepen
 • iPad bij bepalen van kogelinslag
 • DNA-kit
 • Geheime boodschap: doordruk
 • Schotresidu en glasanalyse
 • Voetafdruk nemen en interpreteren
 • Bloeddetectie met luminol
 • Baan van de kogel
 • ...

Je ontvangt een syllabus, waarin de inhoud van de navorming beschreven staat. Alle proeven zullen volgens de OVUR-methode uitgewerkt worden. Je zal ook een digitale vorm van het voorgestelde didactisch materiaal krijgen. 

Het programma omvat (onder voorbehoud):

           

Project Gegevens
11-03-2016
11-03-2016
Leerkrachten natuurwetenschappen en chemie/STEM 1ste en 2de graad
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (de Ark)
3590 Diepenbeek

Vrijdag 11 maart 2016 van 9.30 u. tot 16.00 u.

Filip Poncelet
€95,00 inclusief cursusmateriaal en warme maaltijd
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Elementaire deeltjesfysica

Elementaire deeltjesfysica met authentieke leermaterialen in de klas!

Deze nascholing gaat in op de nieuwe leerplanmodule 'Elementaire Deeltjesfysica': hoe breng je de moderne hoge energiefysica met authentiek leermateriaal in de klas? Kunnen leerlingen zelf de echte data van de experimenten in CERN bestuderen? Kunnen we het Brout-Englert-Higgsboson ook een plaats geven? Wat betekent het dat dit boson is waargenomen? 

We leren werken met ICT-tools voor elementaire deeltjesfysica, zoals de CMS-tool ispy waarmee leerlingen echte data van de CMS-detector van de LHC kunnen visualiseren en bestuderen. We doen experimenten zoals ‘CERN in een bol’, waarmee we de cirkelvormige baan van geladen deeltjes in een homogeen magnetisch veld kunnen demonstreren en analyseren, en we bouwen een nevelkamer op om elementaire deeltjes in de klas te kunnen waarnemen.

Programma

 • Inleiding
  • Elementaire deeltjesfysica, CERN, de LHC en het heelal
  • CERN als onderzoeksgemeenschap
  • De structuur van het Standaard Model aanbrengen​​​​​
 • Experiment: deeltjesversneller in de klas, of ‘CERN in een bol’
  • Eerste hypothese gebaseerd op de Lorentzkracht en kwalitatieve proef
  • Bepalen van de straal met dynamica van de cirkelbeweging
  • Experimentele verificatie
 • Experiment: elementaire deeltjes detecteren in de klas met een nevelkamer
 • Oefeningen over supergeleiding in CERN gebaseerd op authentieke bronnen
  • Waarom supergeleidende magneten gebruiken?
  • Het incident met de supergeleidende magneten begrijpen
 • Digitale tools 1: geladen deeltjes herkennen in de CMS-detector
  • CMS-tools on-line: detector-animatie en iSpy
  • Deeltjes herkennen in echte CERN-data met de digitale tool iSpy
 • Digitale tools 2: Opzoeken van kandidaatevents voor Z en BEH-boson
  • Theoretische achtergrond
  • Oefeningen met echte data van CERN
  • Rol van statistiek in datanalyse in elementaire deeltjesfysica
 • Digitale tools 3: het onderzoek naar het BEH-boson ontdekken
  • Samenspel tussen theorie en experiment
  • Vertrouwen, erkenning en controverses
 • De evolutie van het concept ‘massa’: van Newton naar het BEH-mechanisme 
Project Gegevens
16-03-2016
16-03-2016
Leerkrachten fysica 3e graad secundair onderwijs
UC Leuven-Limburg
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 355
3001 Heverlee

Woensdag 16 maart 2016 van 09.30 u. tot 16.30 u. 

Renaat Frans, Laura Tamassia, Erica Andreotti
€95,00
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Kwantummechanica in de klas

Met de nieuwe leerplanmodule Kwantummechanica heb je de gelegenheid om de leerlingen in de wijden in de moderne fysica. 

Hoe kan het dat materie ook een golfkarakter heeft? 
Is licht een deeltje of een golf?

Via de Quantum SpinOff-leerstations (die de prestigieuze Scientix-award ontvingen!) kan je de inzichten van de kwantummechanica en haar toepassingen in de klas brengen. De leerlingen leren bijvoorbeeld de emissielijnen van waterstof waar te nemen en uit te rekenen met het atoommodel van De Broglie.

We suggereren een methodiek om aan de leerlingen de link tussen fundamentele nanowetenschap en toepassingen te tonen. We laten zien hoe kwantumeigenschappen worden toegepast in technologie, zoals digitale beeldvorming, halfgeleiders, solid state memories, MRI,...

Tijdens deze navorming werken we met minds-on leerstations en hands-on experimenten. 

Kwantummechanica 1

Minds-on

Deel 1: Waarom kwantumfysica? - Concepten van de kwantumfysica

Leerstation I - Van de notie van baan in de klassieke mechanica naar de dualiteit deeltje-golf: het dubbelspleet experiment; discrete spectraallijnen van elementen.

Leerstation II - Wat is licht: van Newtons deeltjestheorie voor licht naar de veronderstellingen van Christiaan Huygens; weerkaatsing, breking en diffractie verklaren met golftheorie; het dubbelspleet experiment voor licht.

Leerstation III - Wat golft er bij licht? Van mechanische golven naar lichtgolven; analogie met de klassieke kwantisatie in de muziek; elektromagnetische golven

Leerstation IV - Deeltje-golf dualiteit - kwanta van velden. Het dubbelspleet experiment met licht van lage intensiteit; een kwantumtheorie van licht en materie: materiegolven, kwanta en hypothese van De Broglie.

Leerstation V - De emissielijnen van waterstof verklaard met kwantummechanica.

Kwantummechanica 2

Deel 2: Kwantumeigenschappen en technologie

Leerstation VI - Van foto-elektrisch effect tot digitale beeldvorming

Leerstation VII - Halfgeleiders

Leerstation VIII - Tunneling en STM

Leerstation IX - Spin en zijn toepassingen

Leerstation X - Atomic Force Microscopy

Hands-on experimenten

 • Met de diffractie van het licht de dikte van een haar bepalen
 • Meten van elektrongolflengte uit het diffractiepatroon en vergelijking met voorspelde golflengte
 • De golflengtes van de discrete emissielijnen van He bepalen
 • De constante van Planck bepalen met LED's

Kwantumfysica en hoogtechnologisch ondernemen

Eerste blik op de link tussen kwantumfysica en de toepassingen in technologie en hoogtechnologische ondernemingen. Suggestie van een didactiek. 

Enkele links over de klassieke kwantisatie in de muziek

Kwantummechanica 3 Kwantummechanica 4

Project Gegevens
02-03-2016
Leerkrachten fysica in de 3e graad SO
UC Leuven-Limburg
Campus Proximus
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee

Woensdag 2 maart 2015 van 13.30 u. tot 16.30 u.

Renaat Frans, Erica Andreotti
45,00€
Schrijf je in
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460

Meer informatie over de locatie

Delen:

MeerSTEMmig in de Cosmodrome

   

Op woensdag 18 november kwam de leergemeenschap MeerSTEMmig voor de tweede keer dit schooljaar samen. Voor deze sessie gingen de leerkrachten op verplaatsing: de Cosmodrome in Genk was dé perfecte locatie voor een werkdag rond het thema astronomie.

De leerkrachten volgden verschillende workshops, waarin telkens aangepaste leermaterialen werden voorgesteld, direct bruikbaar voor de klas. Van afstanden in tijd en ruimte, over de bewegingswetten van Newton en de rotatie van de zon tot een wegwijs tussen de sterren. Zowel de docenten fysica van de UCLL (Lerarenopleiding Secundair, Campus Diepenbeek) als de specialisten van de Cosmodrome werkten mee aan de workshops. Het voorgestelde leermateriaal werd speciaal voor deze leergemeenschap in de UCLL ontwikkeld.

De leergemeenschap MeerSTEMmig wordt voor het tweede jaar op rij ingericht door de expertisecel Art of Teaching, als antwoord op de concrete vakdidactische vraag van verschillende scholen om hun STEM-curriculum te herdenken en te hernieuwen. Er werd een visie ontwikkeld, het MeerSTEMmige Atomiummodel, die zowel recht doet aan de afzonderlijke STEM-disciplines, als aan de interacties tussen deze disciplines. De deelnemende scholen testen de ontworpen STEM-didactiek en aangereikte leermaterialen in de dagdagelijkse schoolpraktijk uit, zodat er voortdurend kan bijgestuurd worden en op actuele noden kan ingespeeld worden. 

Bekijk meer foto's in het album op Facebook

KriZoom: Apotheose

Voor alle actuele informatie: kijk op www.krizoom.be

Project Gegevens
08-06-2016
Iedereen die interesse heeft, is welkom.
C-Mine Crib
C-Mine 12
3600 Genk

Woensdag 8 juni van 17.00 tot 21.15 u.

Gratis
Programma en inschrijven.
erfgenoten@limburg.be
Delen:

KriZoom: Creatie - Studiedag Body Music

Beleef op intuïtieve basis je hartslag, de beat, de puls, het metrum met Body Music! Maak muziek met je lichaam, voel de ritmes en maatsoorten, beleef de cadans!

Wat?

Als begeesterde professor in de Body Music (universiteit van Samsun in Turkije) zorgt Özgü Bulut ervoor dat de moeilijkste maatsoorten makkelijk worden tijdens een actieve, spontane, vrolijke en ontspannende studiedag. Naast het veelvuldig ritmisch beleven en creëren, gaat deze navorming ook over de didactiek van het ritme en het metrum. 

Iedereen heeft wel leerlingen die 'lopen' als ze musiceren. Wil je daar eindelijk komaf mee maken? Dan zal deze studiedag je op ideeën brengen!
Een must voor elke muziekleraar!

Özgü Bulut wordt tijdens deze studiedag ingeleid door Jeroen Vanesser, docent muziekdidactiek aan de UCLL en docent muziekcultuur aan de folkafdeling van de Genkse Academie voor Kunst. 

Programma?

09.30 u. Welkom met koffie
10.00 u. Sessie 1
11.20 u. Pauze
11.30 u. Sessie 2
12.45 u. Slotmoment

Voor wie?

Voornamelijk voor muziekleraars en leraars muzische vorming.

Prijs en inschrijven?

Deelnemen aan deze studiedag kost € 40,00. 
Leerkrachten van de Genkse Academie en studenten van de UC Leuven-Limburg mogen gratis deelnemen (maar moeten wel inschrijven). 

Schrijf je in via dit formulier

Özgü Bulut vertelt:

Lichaamsgeluiden zijn de oudste bron van muziek maken. 'Body' is degene die speelt, maar ook degene die wordt bespeeld. 
Je lichaam draagt het miljoenen jaar oude pad, dat leidt tot solmisatie, instrumenten, muziekstijlen en muzieknotatie in zich. Muziekonderwijs dekt vaak alleen muziekstijlen die slechts 12 noten gebruiken. Dat leidt tot een gebrek aan kennis en het bewustzijn van hoe, waarom en wanneer deze 12 tinten tot leven kwamen. Jongeren zouden deze grenzen niet opgelegd mogen krijgen en kunnen de ruimere geschiedenis van de muziek kort en krachtig herbeleven en recapituleren.

Body Music...

... werd niet ontdekt door Tarzan
... is besmettelijk
... is een spel van ontdekkingen
... is de oudste bron van muziek maken
... is muziek gemaakt met je eigen lichaam, zoals slapping, clapping, stappen en vocalising
... ligt tussen 'ik' en 'mijn lichaam'
... is onze ID-sound
... is een instrument voor culturele interactie

Vocal painting - body grooves:

Wie is Özgü Bulut?

Özgü Bulut (1975) studeerde klassieke percussie aan Codarts in Rotterdam, waar hij in 2003 afstudeerde. Daarna studeerde hij nog musicologie aan de Baskent University van Ankara tot 2007. 

In september 2011 behaalde Bulut de titel 'expert in art' als uitvoerend muzikant op melodische percussie. Hij schreef in dat jaar ook een thesis 'Crowds and Body Music', waarin hij uitvoerig inging op het fenomeen van het menselijk lichaam als muziekinstrument. Zonder het toen al goed te beseffen, heeft hij daar de kern ontwikkeld van zijn verdere loopbaan als muziekpedagoog en pleitbezorger van het menselijk lichaam als muziekinstrument in de hedendaagse muziekles. 

Professor Bulut zoekt naar zoveel mogelijk verschillende toepassingen van Body Music als mogelijkheid om interactief in groep muziek te beleven. De nadruk legt hij bij het voorkomen van de vervreemding tussen de mens en zijn muziek. Daarom is hij zo actief op festivals, presenteert hij papers op congressen, leidt hij workshops, schrijft hij essays, geeft hij cursussen, speelt hij concerten,...

Een samenwerking van 
   

Project Gegevens
29-04-2016
29-04-2016
Muziekleraars en leraars muzische vorming
Genkse Academie voor Kunst
Stadsplein 1
3600 Genk

Vrijdag 29 april 2016 van 9.30 tot 13 u. 

Jeroen Vanesser & Özgü Bulut
€ 40,00
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460

Bekijk het plannetje voor info over parkeren en ingang academie

Delen:

Een kwaliteitsvolle vakdidactiek economie

Een houvast voor iedereen die bij economie-onderwijs betrokken is.

Onze maatschappij vraagt het onderwijs leerlingen voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij. De recente financieel-economische crisis heeft iedereen doen inzien dat er meer sociaal-economische kennis en vaardigheden van leerlingen verwacht worden. Het ontsluiten van die leerstof voor leerlingen is de taak van de vakleerkracht economie, die daarvoor moet kunnen terugvallen op een kwaliteitsvolle vakdidactiek. Er is in Vlaanderen binnen de vakdidactiek economie geen enkel recent, breed naslagwerk (meer) dat kan dienen als een leidraad binnen de lerarenopleidingen. Elke lerarenopleider werkt met eigen samengestelde cursussen, materialen, maakt een eigen vertaalslag van de didactiek naar de vakdidactiek, bepaalt eigen fundamenten en bouwstenen, werkt met eigen modellen en schema’s. 

Het afgelopen jaar werkten Veerle Tulleneers en Karolien Vlayen (UCLL) aan een project dat de basis moet zijn van een sterk vakdidactisch naslagwerk. Hierbij bundelen ze bestaande (internationale) onderzoeksresultaten, de ervaring van de vakmentoren in het werkveld, maar vooral de ruime vakdidactische expertise die aanwezig is bij de verschillende lerarenopleiders (in binnen- en liefst ook buitenland) in één naslagwerk. Een houvast dus voor iedereen die bij economie-onderwijs betrokken is. Echt innoverend in dit project is het aanbieden van een geschematiseerd denkproces, in de vorm van een stappenplan. Dit stappenplan zet een onderzoeksvraag centraal, waardoor we bovendien ook inspelen op het steeds groter wordende belang van het aanleren van onderzoekscompetenties bij leerlingen secundair onderwijs.

De navorming richt zich zowel op leerkrachten die nog eens willen stilstaan bij de vakdidactiek economie en lerarenopleiders.

In de voormiddag kan je nog een interessante sessie volgen: Ondernemerschap en Boekhouding in Skillville. Deze module in het Skillville-platform biedt didactische materialen aan om de ongeletterdheid over bedrijfsadministratie aan te pakken. Leerlingen die bijvoorbeeld van richting veranderen en instromen met een grote achterstand op vlak van boekhouden, kunnen via deze module de basiskennis verwerven. 

Project Gegevens
28-04-2016
28-04-2016
leerkrachten economie en lerarenopleiders
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (de Ark)
3590 Diepenbeek

Donderdag 28 april 2016 van 13.00 u. tot 16.00 u.

Veerle Tulleneers & Karolien Vlayen
€45,00
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

De kleinste 20 elementen uit de tabel van Mendelejev

Een boeiende navorming chemie, opgebouwd uit acht werkstations: (1) De websites www.chemieleerkracht.be en chemie.baso.khlim.be; (2) De elementen H, He en Li; (3) De elementen Be, B en C; (4) De elementen N, O en F; (5) De elementen Ne, Na en Mg; (6) De elementen Al, Si en P; (7) De elementen S en Cl; (8) De elementen Ar, K en Ca.

Per element onderzoeken we de volgende aspecten:

 • Modelvoorstellingen
 • Plaats in het PSE
 • De ontdekker
 • Didactisch materiaal: spellen, didactische plaat, filmfragmenten
 • Bruikbare simulaties en iPad apps
 • Voorkomen en isoleren uit grondstoffen
 • Eigenschappen
 • Toepassingen in het dagelijks leven
 • Productie in Vlaanderen: welke bedrijven, hoe?
 • Proefjes in de klas

We presenteren een 40 à 50-tal proefjes uit de volgende proevenreeks:

Element 1: Waterstof

 • Bereiding van waterstofgas
 • De hovercraft-cd
 • Elektrolyse van waterstofchloride
 • Knallen van een ei
 • De plaats van waterstofgas in de spanningsreeks van metalen
 • Een potloodslijper vormt knalgas
 • Een toestel van Hoffman op microschaal
 • Kaars aansteken in waterstofgas
 • Kameleonproef met waterstofgas
 • Doven en ontsteken van een kaars met waterstofgas

Element 2: Helium

 • Mickey Mouse stem

Element 3: Lithium

 • Vlamproef: de drakenadem
 • Maken van een lithiumbatterij
 • Winnen van lithium uit een knoopbatterij

Element 4: Beryllium

Element 5: Boor

 • IJs brandt groen
 • Vormen van boor uit borax

Element 6: Koolstof

 • Onderzoek van de verbrandingsproducten van koolstof
 • Koolstof isoleren uit eierschalen
 • Actieve kool maken van suiker
 • IJzer maken uit roest met koolstof
 • Blauwe inkt wordt kleurloze inkt met koolstof
 • Reductie van koperoxide met koolstof
 • Koolstof aantonen in een kaars
 • Verbranden van koolstof in een proefbuis

Element 7: Stikstof

 • Geheime boodschappen met stikstofgas
 • Bereiding van stikstofgas
 • Het molair volume bepalen van stikstofgas
 • Variërend bruisen met stikstofgas
 • Diffusie aantonen met stikstofgas

Element 8: Zuurstof

 • Bereiding van zuurstofgas
 • De blauwe kolfproef
 • Reacties tussen zuurstofgas en blauwe inkt
 • Zuurstofgas bevordert verbranding
 • Identificatie van zuurstofgas
 • Chemoluminescentie met zuurstofgas
 • Verbranding van staalwol in zuurstofgas

Element 9: Fluor

 • Microschaalexperiment met fluor

Element 10: Neon

Element 11: Natrium

 • Verbranden van natrium
 • Reactie van natrium met water
 • Golflengte van een natriumlamp
 • Bereiding van natriummetaal door elektrolyse

Element 12: Magnesium

 • Magnesium reageert met water
 • Magnesium reageert met chloorgas
 • Reducerende werking van magnesium
 • Verbranding van magnesium in een afgesloten ruimte
 • Invloed van temperatuur op de reactiviteit van magnesium met water
 • Rode aanslag op magnesium
 • Vorming van rotte geur van eieren met magnesium

Element 13: Aluminium

 • Een aluminiumbatterij
 • Sterretjes voor oud en nieuw
 • Knalgas met aluminiumfolie
 • Een blik geeft stroom
 • Aluminiumfolie reageert met koper
 • Reactie van aluminium en dijood in een proefbuis
 • Vormen van knalgas met aluminiumfolie en zuur

Element 14: Silicium

 • Bereiding van zuiver zand
 • Een chemische tuin
 • Maken van silicagel
 • Een stuiterbal
 • Silicium uit zand

Element 15: Fosfor

 • Een raket met lucifers

Element 16: Zwavel

 • Endotherme reactie met zwavel
 • Naalden van zwavelkristallen
 • Een polymeer van zwavel
 • Lichtflitsen met ijzer en zwavel
 • Vergelijken van zwavel met zuurstof

Element 17: Chloor

 • Bereiding van chloorgas door micro-elektrolyse
 • Reacties met dichloorgas
 • Spanningsreeks van niet-metalen
 • Redoxreacties met chloorgas
 • Ontkleuren van natuurlijke kleurstoffen met chloorgas
 • Chemoluminescentie met chloorgas

Element 18: Argon

 • Argon in een lamp

Element 19: Kalium

 • Vlamproef met kalium
 • Reactie van kalium met water simulatie
 • Verbranding van kalium met water simulatie

Element 20: Calcium

 • Gekleurde vlammen in een gel
 • Thermolyse van calciumcarbonaat
 • Coldpack met calciumverbindingen
 • Heatpack met calciumverbindingen
 • Rode vlammen met calcium
 • Knalgas bereiden met calcium
 • Plaats van calcium in de spanningsreeks van metalen
 • Hardheid van water

Project Gegevens
26-11-2015
26-11-2015
Leerkrachten natuurwetenschappen en chemie/STEM 1ste, 2de en 3de graad
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (de Ark)
3590 Diepenbeek

Donderdag 26 november 2015 van 9.30 u. tot 16.00 u.

Filip Poncelet
€95,00 inclusief cursusmateriaal en warme maaltijd
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

KriZoom: Productie / Reproductie

De specifieke inhoud van deze bijeenkomst volgt heel binnenkort. 

Project Gegevens
19-11-2015
19-11-2015
Iedereen die interesse heeft, is welkom.
UC Leuven-Limburg

Donderdag 19 november 2015 van 13.00 u. tot 16.00 u.

Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Pagina's