Navorming

Kunst bezet Stad

Thema situering

Een stad beweegt! Dagelijks werken, winkelen, ontspannen, leren mensen in een stad. Als netwerk voor cultuureducatoren kiezen we voor cultuur, voor de stad. Tijdens deze studiedag verbinden we verschillende thema's met die stedelijke omgeving. We stellen cultuureducatieve projecten over en in de stad voor, we creëren kunst in de stad, we maken de stad,...

Dagindeling

09u30Koffie en onthaal
10u00Keynote met Tim Prins
11u00Workshop - keuze 1
12u15Broodjeslunch
13u15Workshop - keuze 2
14u45Workshop - keuze 3
16u00Plenair moment
16u30Borrel

Met

(h)eerlijke hapjes van Muna.co, een project van vzw Het Steger

Tim Prins (keynote)

Als architect en docent is Tim Prins gebeten door stedelijke ontwikkeling. Vooral openbare ruimte en leegstand houden hem bezig. Samen met zijn partner ontwikkelde hij 'studio stad'. Dit participatief bureau verhuist met de regelmaat van de klok en ontwikkelt ideeën over stedelijke ontwikkeling. Die ideeën zijn dikwijls educatief. Zo richtte hij stad.academie op, een informeel leertraject voor 24 stadsontwikkelaars. De groep deelnemers is interdisciplinair, cross-sectoraal en intergenerationeel samengesteld. Als een atypische cultuureducator zal Tim zijn visie op de verhouding tussen stad, kunst, educatie en participatie geven. 

Workshops (maak drie keuzes)

 1. Geert van Coenen (docent Kunsteducatie FHK Tilburg)
  Guerrilla interventie in PIUSHAVEN Tilburg met erfgoed als fundament
  (en wat kun je daar als kunsteducator mee?)
 2. Roeland Aerts (docent muziekdidactiek)
  Moderne technologie gebruiken om met opnames uit de stad Circle grooves te maken
 3. Nathalie Graff en Sofie Deprez (docenten beeldeducatie)
  De stad transformeren met verrassende beeldelementen
  Kunstingrepen in een stedelijke omgeving
 4. Helena Bijnens (fotografe)
  Urban photography
  Observeren en vastleggen van opmerkelijke 'contrasten' in de stad
 5. Ann Debaillie (stemcoach)
  Vocal painting in de stad
  Circle songs: intuïtief samen zingen geïnspireerd door de stad
 6. Özgü Bulut (professor 'body music' University Samsun Turkije)
  Hoe kan je met je lichaam muziek maken?
 7. Sam Stefani (educatief medewerker vormingplus.be)
  Over welzijn en/in de stad

      

Project Gegevens
21-05-2015
21-05-2015
muzische mensen, cultuureducatoren, erfgoededucatoren, kunsteducatoren, jeugdwerkers, welzijnswerkers, kunstenaars, fantasten, bruggenbouwers
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, Campus Hemelrijk
Hemelrijk 25
3500 Hasselt

Donderdag 21 mei 2015
10.00 u. tot 17.00 u.

Gratis
Schrijf je hier in, kies drie workshops en kom samen met KriZoom de stad Hasselt bezetten!
jeroen.vanesser@ucll.be 011/180 460
Delen:

Basiselektronica in werkstukjes eerste graad

Unieke workshop met als doel het uitwerken en bouwen van een werkstukje voor de eerste graad met variaties in materialen (hout, kunststof, metaal) alsook in werking (LED, transistor, IC).
We starten met het stukje theoretische uitleg over de gebruikte componenten en materialen, hun functie of werking en het stappenplan om daarna zelf aan de slag te gaan en dit te bouwen. Tussendoor komen er montagetips en alternatieven, omdat jouw klassituatie geheel anders is dan de onze. 
Op het einde van de dag heb je een zelfgemaakt werkstukje, een stappenplan en een hoop tips om met jouw leerlingen aan de slag te gaan. 

Tip: breng een stofjas, sweater of schort mee. 

BasiselektronicaBasiselektronica

BasiselektronicaBasiselektronica

BasiselektronicaBasiselektronica

Project Gegevens
05-06-2015
Leerkrachten eerste graad secundair onderwijs, alle geïnteresseerden in het bouwen van werkstukjes voor de eerste graad.
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair, Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, bus 4, blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Vrijdag 5 juni 2015
van 09.00 u. tot 16.00 u.

René Peeters
€95,00, inclusief cursusmateriaal, broodjeslunch en grondstoffen voor één werkstukje
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@khlim.be 011/180 400

Bekijk de wegbeschrijving en het plannetje van de campus

Delen:

Infosessie MeerSTEMmiG 2015-2016

Start jouw school met een STEM-richting in de eerste graad? 

Vakdidactici van de hogeschool vormen samen met leraren een leergemeenschap, die tijdens het schooljaar 2015-2016 aan STEM-curricula zal werken. 

Wil jij erbij zijn? Kom dan alvast naar de infonamiddag. 

Meer informatie en de precieze uren worden later meegedeeld. 

Project Gegevens
11-06-2015
STEM-leerkrachten van de eerste graad SO
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair, Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, bus 4, blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Donderdag 11 juni 2015
13u00 tot 16u15

Schrijf je in
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460

Bekijk de wegbeschrijving en het plannetje van de campus

Delen:

Kwantummechanica in de klas

Met de nieuwe leerplanmodule Kwantummechanica heb je de gelegenheid om de leerlingen in de wijden in de moderne fysica. 

Hoe kan het dat materie ook een golfkarakter heeft? 
Is licht een deeltje of een golf?

Via de Quantum SpinOff-leerstations (die de prestigieuze Scientix-award ontvingen!) kan je de inzichten van de kwantummechanica en haar toepassingen in de klas brengen. De leerlingen leren bijvoorbeeld de emissielijnen van waterstof waar te nemen en uit te rekenen met het atoommodel van De Broglie.

Tijdens deze navorming werken we met minds-on leerstations en hands-on experimenten. We suggereren ook een metholdiek om aan de leerlingen de link tussen fundamentele nanowetenschap en toepassingen te tonen. 

Kwantummechanica 1

Concepten van de kwantumfysica

Minds-on

Leerstation I - Van de notie van baan in de klassieke mechanica naar de dualiteit deeltje-golf: het dubbelspleet experiment; discrete spectraallijnen van elementen.

Leerstation II - Wat is licht: van Newtons deeltjestheorie voor licht naar de veronderstellingen van Christiaan Huygens; weerkaatsing, breking en differentiatie verklaren met golftheorie; het dubbelspleet experiment voor licht.

Leerstation III - Wat golft er bij licht? Van mechanische golven naar lichtgolven; analogie met de klassieke kwantisatie in de muziek; elektromagnetische golven

Leerstation IV - Deeltje-golf dualiteit - kwanta van velden. Het dubbelspleet experiment met licht van lage intensiteit; een kwantumtheorie van licht en materie: materiegolven, kwanta en hypothese van De Broglie.

Leerstation V - De emissielijnen van waterstof verklaard met kwantummechanica.

Kwantummechanica 2Hands-on experimenten

 • Met de diffractie van het licht de dikte van een haar bepalen
 • Meten van elektrongolflengte uit het diffractiepatroon en vergelijking met voorspelde golflengte
 • De golflengtes van de discrete emissielijnen van He bepalen
 • De constante van Planck bepalen met LED's

Kwantumfysica en hoogtechnologisch ondernemen

Eerste blik op de link tussen kwantumfysica en de toepassingen in technologie en hoogtechnologische ondernemingen. Suggestie van een didactiek. 

Enkele links over de klassieke kwantisatie in de muziek

Kwantummechanica 3 Kwantummechanica 4

Project Gegevens
07-05-2015
Leerkrachten fysica in de 3e graad SO
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair, Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, bus 4, blok R
3590 Diepenbeek

Donderdag 7 mei 2015 van 09.30 u. tot 16.15 u.

Renaat Frans, Erica Andreotti, Laura Tamassia
85,00€
Schrijf je in
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460

Bekijk de wegbeschrijving en het plannetje van de campus

Delen:

Zomerschool Quantum SpinOff

Breng uw leerlingen in contact met moderne kwantumfysica en leg de link met hoogtechnologische toepassingen en ondernemen. Via leerstations kan u

 • inzicht geven in de kwantummechanica: dualiteit golf-deeltje (2 spleten-experiment) en de symmetrie tussen licht en materie
 • het kwantum atoommodel van De Broglie (en de analogie met muziek) en daarmee de discrete emissielijnen van chemische elementen verklaren
 • de link tonen tussen fundamentele nanowetenschap en toepassingen zoals LED's, zonnecellen, MRI, IR-camera's, Scanning Tunneling Microscope,...
 • laten zien hoe dit alles leidt tot hoogtechnologisch ondernemen en een heel nieuwe nano-industrie
 • gebruik maken van hands-on experimenten en bruikbare applets

De voorgestelde aanpak is bijzonder geschikt voor de nieuwe modules moderne fysica in het leerplan, maar ook voor seminaries, geïntegreerde proeven, de link tussen moderne fysica en electronica, fysica en ondernemen,... De inzichten zijn ook erg verrijkend als achtergrond voor de leerkracht en kunnen in vele contexten gebruikt worden.

U leert dit alles gebruiken tijdens de Zomerschool Quantum SpinOff, in een internationale omgeving, samen met leerkrachten uit Zwitserland, Estland, Griekenland,...

De zomerschool zal doorgaan van 12 tot 17 juli 2015 op een prachtige locatie in Griekenland. Lees meer op de site van de zomerschool
Bekijk en lees alvast de informatie over de zomerschool van vorig jaar en raak geïnspireerd! 

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!


Als u interesse heeft om deel te nemen, geef dan nu alvast uw naam en school door. 
Maak daarvoor gebruik van deze motivatiebrief. We kunnen de deelname van een beperkt aantal leerkrachten gedeeltelijk subsidiëren.
De selectie zal op basis van de motivaties gebeuren. 

Zomerschool deelnameprijs


De deelnameprijs voor de Zomerschool voor Erasmus+ aanvragers is €420,00. Hierbij is inbegrepen:

 • Het materiaal voor de cursus
 • Bijdrage voor lezingen, seminaries en workshops

Verblijfskosten


De verblijfskosten voor de Zomerschool bedragen €560,00: accomodatie en maaltijden voor 6 dagen en 5 nachten (12 tot 17 juli 2015) in een viersterrenresort in Attica, Griekenland. Hierbij is inbegrepen:

 • accomodatie
 • ontbijt
 • lunch
 • diner
 • welkom- en afscheidsdiner
 • outdoor sport- en ontspanningsactiviteiten

Deze prijs geldt voor de deelnemers aan de Zomerschool. Voor meereizende personen kunnen er speciale tarieven afgesproken worden. 

Meer informatie

Contacteer renaat.frans@ucll.be of erica.andreotti@ucll.be.

www.quantumspinoff.eu

Quantum SpinOff is funded by the European Union under the LLP Comenius Programme (540059-LLP-1-2013-1-BE-COMENIUS-CMP)

Project Gegevens
12-07-2015
17-07-2015
Leerkrachten Fysica
Attica, Griekenland

Van zondag 12 juli tot en met vrijdag 17 juli 2015

420€ voor de zomerschool (excl. vluchten en hotel). Subsidie-aanvragen mogelijk!
Renaat Frans of Erica Andreotti
Delen:

CERN in de klas

Hoe breng je de moderne hoge energie fysica met authentiek leermateriaal in de klas?

Deze nascholing gaat in op de nieuwe leerplanmodule 'Elementaire Deeltjesfysica': hoe breng je de moderne hoge energie fysica met authentiek leermateriaal in de klas? Kunnen leerlingen zelf de echte data van de experimenten in CERN bestuderen? Kunnen we ook het Brout-Englert-Higgs boson een plaats geven? Wat betekent het dat dit boson is waargenomen? 

We leren werken met ICT-tools, zoals de CMS-tool ispy. Zijn er experimenten die we kunnen doen? Kunnen we een verband leggen tussen de elementaire deeltjesfysica en de kosmologie (in het grote)?

Project Gegevens
30-03-2015
30-03-2015
Leraren fysica en natuurwetenschappen 3e graad S.O., docenten hoger onderwijs
UC Leuven-Limburg
Groep Lerarenopleiding, Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, bus 4, blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Maandag 30 maart 2015
van 9.30 u. tot 16.15 u. 

Laura Tamassia, Renaat Frans, Erica Andreotti
€ 85,00 (inclusief lunch, syllabus en cd)
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@khlim.be 011/180 400

Klik op de link voor een wegbeschrijving en een plannetje van de campus. 

Delen:

MeerSTEMmiG

Verhoog de interesse voor en de impact van wetenschap en techniek op jouw school via STEM-leergemeenschappen.

Wat?

Vele leraren/scholen gaan de uitdaging aan om de invulling van de technische en exact wetenschappelijke vakken (verzamelnaam: STEM) te vernieuwen. Samen met de leraren van de deenemende scholen vormt Quadri gedurende het schooljaar 2014-2015 inspirerende leergemeenschappen rond STEM-curricula en hun inbedding in de context van de school. Binnen de leergemeenschappen ontstaat een leerrijke uitwisseling tussen STEM-experten en STEM-leraren onderling. 

Wat wij bieden

 • Visieontwikkeling omtrent STEM-onderwijs & -didactiek
 • Uitgewerkte nieuwe STEM-lessenreeksen die leraren als eerste kunnen uittesten in de praktijk
 • Een bruisende combinatie van de expertise van vakdidactici uit de verschillende STEM-disciplines en diocesane pedagogische begeleidingsdienst SO
 • Coaching van leraren bij het zelf ontwerpen van nieuwe lessenreeksen aan de hand van een didactische leidraad
 • Resultaten van een meting van de leerresultaten & leermotivatie van de leerlingen voor het aangeboden STEM-onderwijs
 • Begeleiding bij de implementatie van een STEM-leerlijn op school

Wat wij vragen

 • Deelname van gemotiveerde STEM-leraren per deelnemende school
 • Bereidheid om leerervaringen te delen binnen de leergemeenschap
 • Bereidheid om leermaterialen zelf te ontwikkelen en te delen met de anderen

Doelgroep

Vanaf september 2014 worden leergemeenschappen ingericht voor leraren 1ste graad SO

Bijdrage leergemeenschappen

Bij voorkeur werken we binnen de leergemeenschappen met leraren-teams (min. 2 leraren - max. 5 leraren per school) van verschillende scholen om het engagement en de interne slagkracht te verzekeren.

Kostprijzen:

 • 2 leraren van een schoolteam: 700 EUR
 • 3 leraren van een schoolteam: 1000 EUR
 • 4 leraren van een schoolteam: 1250 EUR

De leergemeenschap MeerSTEMmiG werkt ook mee aan het project Ark of Inquiry.

Project Gegevens
25-09-2014
01-06-2015
Leraren 1ste graad S.O.
UC Leuven-Limburg (fusiehogeschool KHLim, KHLeuven en Groep T)
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek
Lokaal R 0.11

Donderdag 25 september 2014
Woensdag 5 november 2014
Dinsdag 13 januari 2015
Donderdag 26 februari 2015
Maandag 1 juni 2015

Telkens van 9.30 u. tot 16.00 u. 

Renaat Frans - Johan Goyvaerts - Filip Poncelet - Ivo Jansen - Ann Emonds - Erica Andreotti
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Muziekeducatie 3.0

Heb je zin in extra inspiratie, concrete ideeën, nieuwe werkvormen, kruisbestuiving, interactie, synergie, contact met de nieuwe generatie, netwerkgelegenheid, nieuwe kansen voor het vak, aansluiting bij de evolutie in de kunsteducatie?

Op donderdag 27 november 2014 organiseert KHLim Quadri een studienamiddag voor muziekleraren en kunsteducatoren. 

Het thema van deze namiddag is Muziekeducatie 3.0. Met deze naam verwijzen we naar Knowmad society (Moravec 2013) en Connectivism (Siemens 2006). We stellen ons de vraag hoe we onze toekomstige leraren Muzikale Opvoeding kunnen voorbereiden op hun rol in een nieuw leerklimaat. Het onderwijs en het leren vindt niet meer alleen plaats tussen vier muren. Het voltrekt zich op de meest onverwachte plekjes. Is de nieuwe muziekleraar ook kunsteducator/muzikant?

Jeroen Vanesser en Tobias Frenssen, verantwoordelijken voor de muziek- en kunstlerarenopleiding aan de KHLim, zetten hieromtrent een onderzoek op. Zij willen op deze studienamiddag hun onderzoeksresultaten met je delen en willen graag je mening horen. 

Verder zullen we tijdens deze middag vooral beleven dat Muziekeducatie 3.0 het verbinden van mensen centraal stelt. We zullen rond 'zingende en vertellende tafels' plaatsnemen en van elkaar leren door te geven en te ontvangen. 

We vragen daarom dat je een lied en/of een verhaal en/of een idee meeneemt naar deze studienamiddag. Het belooft boeiend en leuk te worden...!

In samenwerking met 

Programma

13.30 u.: Ontvangst
14.00 u.: Verwelkoming
14.10 u.: Plenaire sessie Muziekeducatie 3.0 door Jeroen Vanesser en Tobias Frenssen
15.00 u.: Zingende (en vertellende) tafels, met als tafelmeesters studenten 2+3MO
17.00 u.: Afsluitende borrel

Muziekeducatie 3.0Muziekeducatie 3.0Muziekeducatie 3.0

Project Gegevens
27-11-2014
Muziekleraren en kunsteducatoren
UC Leuven-Limburg (fusiehogeschool KHLim, KHLeuven en Groep T)
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek

Donderdag 27 november 2014
van 13.30 u. tot 17.30 u.

Jeroen Vanesser - Tobias Frenssen - Ann Debaillie - Roeland Aerts
25 euro
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460

Klik op de link voor een wegbeschrijving en een plannetje van de campus

Delen:

Ark of Inquiry

Jongeren bewust maken van verantwoordelijk onderzoek en innovatie door onderzoekend leren.

Bekijk het interview met Martine Scheepers (leerkracht Mosa-RT Maaseik) en Johan Ardui (teamleider expertisecel Art of Teaching UCLL) tijdens de Ark of Inquiry final conference, op 20 november 2017 in Parijs.

Europa heeft nood aan verantwoordelijke, innovatieve wetenschappers. Daarom zouden leerlingen aangemoedigd moeten worden om al op jonge leeftijd onderzoeksvaardigheden te verwerven.

Het project Ark of Inquiry richt zich tot jongeren tussen 7 en 18 jaar. Door op jonge leeftijd verschillende onderzoeksactiviteiten uit te voeren, inspirerende wetenschappelijke artikels te lezen en actief over wetenschappelijke onderwerpen te communiceren, vergroot de kans dat jongeren voor een wetenschappelijke carrière zullen kiezen. 

Het project wil onderzoeksgerichte activiteiten op grote schaal promoten, zodat ze toegankelijker worden en geïmplementeerd kunnen worden in het Europese wetenschapsonderwijs. 

Het doel van Ark of Inquiry is om jongeren te engageren voor wetenschap en verantwoordelijk onderzoek, om ze onderzoekscompetenties te doen verwerven en ze het onderzoeksproces te laten ervaren via verschillende activiteiten:

 • wetenschappelijke artikels lezen;
 • problemen, onderzoeksvragen en hypothese formuleren;
 • observaties en experimenten plannen en uitvoeren;
 • data analyseren;
 • besluiten en veronderstellingen trekken. 

Daarom heeft het project activiteiten rond onderzoekend leren verzameld en op het Ark of Inquiry-platform beschikbaar gemaakt. Maak deel uit van de Ark of Inquiry-community door een account aan te maken en vind een waaier aan interessante onderzoekende activiteiten en leermaterialen!

Toolbox voor leraren

Nieuwsbrieven:

Partners:

 • University of Tartu, Estonia       
 • Ellinogermaniki Agogi, Greece 
 • University of Turku, Finland      
 • University of Cyprus, Cyprus    
 • The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Venice, Italy        
 • HAN University of Applied Sciences, Netherland            
 • Bundesministerium für Bildung und Frauen, Austria     
 • Humboldt-Universität zu Berlin, Germany         
 • Bahcesehir Egitim Kurumları Anonim Şirketi (BEKAS), Turkey    
 • Ecole de l’ADN – Nîmes, France              
 • Katholieke Hogeschool Limburg, Belgium           
 • Hungarian Research Teachers' Association, Hungary     
 • AHHAA Science Centre, Estonia

Ark of Inquiry
Project Gegevens
01-03-2014
01-03-2018
EU FP7
Prof. dr. Margus Pedaste, University of Tartu, Estonia
www.arkofinquiry.eu
afgewerkt
Share:

Elektriciteit Hout-Bouw-Mechanica: lessenreeks

Kortlopende opleiding elektriciteit voor vakleerkrachten houtbewerking, ruwbouw en mechanica die geconfronteerd worden met de integratie van elektriciteit in de derde graad. Inhoudelijk is deze opleiding gebaseerd op leerplannen elektriciteit van de betrokken afdelingen.

Met behulp van moderne media en een goed uitgerust vaklokaal, bieden wij je een theoretisch/praktisch leertraject aan, met tal van vakdidactische tips. 

Via een projectmatige aanpak vanuit vier geïntegreerde projecten - tuinhuis, keuken, bureel, ruwbouw - wordt elk hoofdthema telkens aangevuld met nieuwe theoretische en technologische begrippen. Tijdens het praktische gedeelte ligt de nadruk op zelf uitvoeren op een speciaal didactisch paneel.

Programma

De technologische begrippen in deze opleiding worden aangebracht vanuit reële situaties die elke cursist zich kan voorstellen en die overeenkomen met de eigen leefwereld. 

Bekijk hieronder een preview (in PDF) van het inhoudsoverzicht door op onderstaande links te klikken. 
Om de PDF-files te kunnen lezen, heb je Adobe Reader nodig. Download het programma hier gratis. 

Project Gegevens
05-11-2014
26-11-2014
Leerkrachten derde graad in de afdelingen houtbewerking, ruwbouw, mechanica - Leerkrachten uit andere afdelingen met interesse voor elektriciteit - Lerarenopleiders - Technisch Adviseurs - Andere geïnteresseerden
UC Leuven-Limburg (fusiehogeschool KHLim, KHLeuven en Groep T)
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek
Lokaal R 0.20 (Vaklokaal Elektriciteit)

Woensdag 5 november 2014
Woensdag 12 november 2014
Woensdag 19 november 2014
Woensdag 26 november 2014
Telkens van 13u00 tot 16u00

René Peeters
180 euro, cursusteksten inbegrepen
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460

Klik op de link voor een wegbeschrijving en een plannetje van de campus.

Delen:

Pagina's