Navorming

KriZoom: Apotheose

Voor alle actuele informatie: kijk op www.krizoom.be

Project Gegevens
08-06-2016
Iedereen die interesse heeft, is welkom.
C-Mine Crib
C-Mine 12
3600 Genk

Woensdag 8 juni van 17.00 tot 21.15 u.

Gratis
Programma en inschrijven.
erfgenoten@limburg.be
Delen:

KriZoom: Creatie - Studiedag Body Music

Beleef op intuïtieve basis je hartslag, de beat, de puls, het metrum met Body Music! Maak muziek met je lichaam, voel de ritmes en maatsoorten, beleef de cadans!

Wat?

Als begeesterde professor in de Body Music (universiteit van Samsun in Turkije) zorgt Özgü Bulut ervoor dat de moeilijkste maatsoorten makkelijk worden tijdens een actieve, spontane, vrolijke en ontspannende studiedag. Naast het veelvuldig ritmisch beleven en creëren, gaat deze navorming ook over de didactiek van het ritme en het metrum. 

Iedereen heeft wel leerlingen die 'lopen' als ze musiceren. Wil je daar eindelijk komaf mee maken? Dan zal deze studiedag je op ideeën brengen!
Een must voor elke muziekleraar!

Özgü Bulut wordt tijdens deze studiedag ingeleid door Jeroen Vanesser, docent muziekdidactiek aan de UCLL en docent muziekcultuur aan de folkafdeling van de Genkse Academie voor Kunst. 

Programma?

09.30 u. Welkom met koffie
10.00 u. Sessie 1
11.20 u. Pauze
11.30 u. Sessie 2
12.45 u. Slotmoment

Voor wie?

Voornamelijk voor muziekleraars en leraars muzische vorming.

Prijs en inschrijven?

Deelnemen aan deze studiedag kost € 40,00. 
Leerkrachten van de Genkse Academie en studenten van de UC Leuven-Limburg mogen gratis deelnemen (maar moeten wel inschrijven). 

Schrijf je in via dit formulier

Özgü Bulut vertelt:

Lichaamsgeluiden zijn de oudste bron van muziek maken. 'Body' is degene die speelt, maar ook degene die wordt bespeeld. 
Je lichaam draagt het miljoenen jaar oude pad, dat leidt tot solmisatie, instrumenten, muziekstijlen en muzieknotatie in zich. Muziekonderwijs dekt vaak alleen muziekstijlen die slechts 12 noten gebruiken. Dat leidt tot een gebrek aan kennis en het bewustzijn van hoe, waarom en wanneer deze 12 tinten tot leven kwamen. Jongeren zouden deze grenzen niet opgelegd mogen krijgen en kunnen de ruimere geschiedenis van de muziek kort en krachtig herbeleven en recapituleren.

Body Music...

... werd niet ontdekt door Tarzan
... is besmettelijk
... is een spel van ontdekkingen
... is de oudste bron van muziek maken
... is muziek gemaakt met je eigen lichaam, zoals slapping, clapping, stappen en vocalising
... ligt tussen 'ik' en 'mijn lichaam'
... is onze ID-sound
... is een instrument voor culturele interactie

Vocal painting - body grooves:

Wie is Özgü Bulut?

Özgü Bulut (1975) studeerde klassieke percussie aan Codarts in Rotterdam, waar hij in 2003 afstudeerde. Daarna studeerde hij nog musicologie aan de Baskent University van Ankara tot 2007. 

In september 2011 behaalde Bulut de titel 'expert in art' als uitvoerend muzikant op melodische percussie. Hij schreef in dat jaar ook een thesis 'Crowds and Body Music', waarin hij uitvoerig inging op het fenomeen van het menselijk lichaam als muziekinstrument. Zonder het toen al goed te beseffen, heeft hij daar de kern ontwikkeld van zijn verdere loopbaan als muziekpedagoog en pleitbezorger van het menselijk lichaam als muziekinstrument in de hedendaagse muziekles. 

Professor Bulut zoekt naar zoveel mogelijk verschillende toepassingen van Body Music als mogelijkheid om interactief in groep muziek te beleven. De nadruk legt hij bij het voorkomen van de vervreemding tussen de mens en zijn muziek. Daarom is hij zo actief op festivals, presenteert hij papers op congressen, leidt hij workshops, schrijft hij essays, geeft hij cursussen, speelt hij concerten,...

Een samenwerking van 
   

Project Gegevens
29-04-2016
29-04-2016
Muziekleraars en leraars muzische vorming
Genkse Academie voor Kunst
Stadsplein 1
3600 Genk

Vrijdag 29 april 2016 van 9.30 tot 13 u. 

Jeroen Vanesser & Özgü Bulut
€ 40,00
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460

Bekijk het plannetje voor info over parkeren en ingang academie

Delen:

Een kwaliteitsvolle vakdidactiek economie

Een houvast voor iedereen die bij economie-onderwijs betrokken is.

Onze maatschappij vraagt het onderwijs leerlingen voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij. De recente financieel-economische crisis heeft iedereen doen inzien dat er meer sociaal-economische kennis en vaardigheden van leerlingen verwacht worden. Het ontsluiten van die leerstof voor leerlingen is de taak van de vakleerkracht economie, die daarvoor moet kunnen terugvallen op een kwaliteitsvolle vakdidactiek. Er is in Vlaanderen binnen de vakdidactiek economie geen enkel recent, breed naslagwerk (meer) dat kan dienen als een leidraad binnen de lerarenopleidingen. Elke lerarenopleider werkt met eigen samengestelde cursussen, materialen, maakt een eigen vertaalslag van de didactiek naar de vakdidactiek, bepaalt eigen fundamenten en bouwstenen, werkt met eigen modellen en schema’s. 

Het afgelopen jaar werkten Veerle Tulleneers en Karolien Vlayen (UCLL) aan een project dat de basis moet zijn van een sterk vakdidactisch naslagwerk. Hierbij bundelen ze bestaande (internationale) onderzoeksresultaten, de ervaring van de vakmentoren in het werkveld, maar vooral de ruime vakdidactische expertise die aanwezig is bij de verschillende lerarenopleiders (in binnen- en liefst ook buitenland) in één naslagwerk. Een houvast dus voor iedereen die bij economie-onderwijs betrokken is. Echt innoverend in dit project is het aanbieden van een geschematiseerd denkproces, in de vorm van een stappenplan. Dit stappenplan zet een onderzoeksvraag centraal, waardoor we bovendien ook inspelen op het steeds groter wordende belang van het aanleren van onderzoekscompetenties bij leerlingen secundair onderwijs.

De navorming richt zich zowel op leerkrachten die nog eens willen stilstaan bij de vakdidactiek economie en lerarenopleiders.

In de voormiddag kan je nog een interessante sessie volgen: Ondernemerschap en Boekhouding in Skillville. Deze module in het Skillville-platform biedt didactische materialen aan om de ongeletterdheid over bedrijfsadministratie aan te pakken. Leerlingen die bijvoorbeeld van richting veranderen en instromen met een grote achterstand op vlak van boekhouden, kunnen via deze module de basiskennis verwerven. 

Project Gegevens
28-04-2016
28-04-2016
leerkrachten economie en lerarenopleiders
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (de Ark)
3590 Diepenbeek

Donderdag 28 april 2016 van 13.00 u. tot 16.00 u.

Veerle Tulleneers & Karolien Vlayen
€45,00
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

De kleinste 20 elementen uit de tabel van Mendelejev

Een boeiende navorming chemie, opgebouwd uit acht werkstations: (1) De websites www.chemieleerkracht.be en chemie.baso.khlim.be; (2) De elementen H, He en Li; (3) De elementen Be, B en C; (4) De elementen N, O en F; (5) De elementen Ne, Na en Mg; (6) De elementen Al, Si en P; (7) De elementen S en Cl; (8) De elementen Ar, K en Ca.

Per element onderzoeken we de volgende aspecten:

 • Modelvoorstellingen
 • Plaats in het PSE
 • De ontdekker
 • Didactisch materiaal: spellen, didactische plaat, filmfragmenten
 • Bruikbare simulaties en iPad apps
 • Voorkomen en isoleren uit grondstoffen
 • Eigenschappen
 • Toepassingen in het dagelijks leven
 • Productie in Vlaanderen: welke bedrijven, hoe?
 • Proefjes in de klas

We presenteren een 40 à 50-tal proefjes uit de volgende proevenreeks:

Element 1: Waterstof

 • Bereiding van waterstofgas
 • De hovercraft-cd
 • Elektrolyse van waterstofchloride
 • Knallen van een ei
 • De plaats van waterstofgas in de spanningsreeks van metalen
 • Een potloodslijper vormt knalgas
 • Een toestel van Hoffman op microschaal
 • Kaars aansteken in waterstofgas
 • Kameleonproef met waterstofgas
 • Doven en ontsteken van een kaars met waterstofgas

Element 2: Helium

 • Mickey Mouse stem

Element 3: Lithium

 • Vlamproef: de drakenadem
 • Maken van een lithiumbatterij
 • Winnen van lithium uit een knoopbatterij

Element 4: Beryllium

Element 5: Boor

 • IJs brandt groen
 • Vormen van boor uit borax

Element 6: Koolstof

 • Onderzoek van de verbrandingsproducten van koolstof
 • Koolstof isoleren uit eierschalen
 • Actieve kool maken van suiker
 • IJzer maken uit roest met koolstof
 • Blauwe inkt wordt kleurloze inkt met koolstof
 • Reductie van koperoxide met koolstof
 • Koolstof aantonen in een kaars
 • Verbranden van koolstof in een proefbuis

Element 7: Stikstof

 • Geheime boodschappen met stikstofgas
 • Bereiding van stikstofgas
 • Het molair volume bepalen van stikstofgas
 • Variërend bruisen met stikstofgas
 • Diffusie aantonen met stikstofgas

Element 8: Zuurstof

 • Bereiding van zuurstofgas
 • De blauwe kolfproef
 • Reacties tussen zuurstofgas en blauwe inkt
 • Zuurstofgas bevordert verbranding
 • Identificatie van zuurstofgas
 • Chemoluminescentie met zuurstofgas
 • Verbranding van staalwol in zuurstofgas

Element 9: Fluor

 • Microschaalexperiment met fluor

Element 10: Neon

Element 11: Natrium

 • Verbranden van natrium
 • Reactie van natrium met water
 • Golflengte van een natriumlamp
 • Bereiding van natriummetaal door elektrolyse

Element 12: Magnesium

 • Magnesium reageert met water
 • Magnesium reageert met chloorgas
 • Reducerende werking van magnesium
 • Verbranding van magnesium in een afgesloten ruimte
 • Invloed van temperatuur op de reactiviteit van magnesium met water
 • Rode aanslag op magnesium
 • Vorming van rotte geur van eieren met magnesium

Element 13: Aluminium

 • Een aluminiumbatterij
 • Sterretjes voor oud en nieuw
 • Knalgas met aluminiumfolie
 • Een blik geeft stroom
 • Aluminiumfolie reageert met koper
 • Reactie van aluminium en dijood in een proefbuis
 • Vormen van knalgas met aluminiumfolie en zuur

Element 14: Silicium

 • Bereiding van zuiver zand
 • Een chemische tuin
 • Maken van silicagel
 • Een stuiterbal
 • Silicium uit zand

Element 15: Fosfor

 • Een raket met lucifers

Element 16: Zwavel

 • Endotherme reactie met zwavel
 • Naalden van zwavelkristallen
 • Een polymeer van zwavel
 • Lichtflitsen met ijzer en zwavel
 • Vergelijken van zwavel met zuurstof

Element 17: Chloor

 • Bereiding van chloorgas door micro-elektrolyse
 • Reacties met dichloorgas
 • Spanningsreeks van niet-metalen
 • Redoxreacties met chloorgas
 • Ontkleuren van natuurlijke kleurstoffen met chloorgas
 • Chemoluminescentie met chloorgas

Element 18: Argon

 • Argon in een lamp

Element 19: Kalium

 • Vlamproef met kalium
 • Reactie van kalium met water simulatie
 • Verbranding van kalium met water simulatie

Element 20: Calcium

 • Gekleurde vlammen in een gel
 • Thermolyse van calciumcarbonaat
 • Coldpack met calciumverbindingen
 • Heatpack met calciumverbindingen
 • Rode vlammen met calcium
 • Knalgas bereiden met calcium
 • Plaats van calcium in de spanningsreeks van metalen
 • Hardheid van water

Project Gegevens
26-11-2015
26-11-2015
Leerkrachten natuurwetenschappen en chemie/STEM 1ste, 2de en 3de graad
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (de Ark)
3590 Diepenbeek

Donderdag 26 november 2015 van 9.30 u. tot 16.00 u.

Filip Poncelet
€95,00 inclusief cursusmateriaal en warme maaltijd
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

KriZoom: Productie / Reproductie

De specifieke inhoud van deze bijeenkomst volgt heel binnenkort. 

Project Gegevens
19-11-2015
19-11-2015
Iedereen die interesse heeft, is welkom.
UC Leuven-Limburg

Donderdag 19 november 2015 van 13.00 u. tot 16.00 u.

Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Ondernemingszin op school

Ondernemingszin op school is vaak nog een "vaag" begrip. In de nascholing willen we enkele voorbeelden geven hoe er op een eenvoudige manier rond ondernemingszin kan gewerkt worden. Bedoeling is ook om tijdens deze sessie na te gaan of er eventueel interesse is om een lerend netwerk rond ondernemingszin op school in te richten.

Als voorbeeld nemen we UC Leuven-Limburg: Dé ondernemende hogeschool

 • Concrete praktijkopdrachten
 • Sterke samenwerking met partners
 • Begeleiding door docenten met praktijkervaring in diverse disciplines
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Verantwoordelijkheid bij leerlingen leggen
 • Open relatie met leerlingen
Project Gegevens
18-02-2016
18-02-2016
Secundair onderwijs
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, bus 4 (blok R)
3590 Diepenbeek

Donderdag 15 oktober 2015 van 13.00 u. tot 16.00 u.

Tin Van den Putte & Karolien Vlayen
€45,00
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

KriZoom: Identiteit

Help, een kunstenaar voor de klas! Leraar-kunstenaar, een dubbele identiteit.

Als leraar-kunstenaar vind je Sara Bomans zowel in haar atelier als voor de klas. Op 12 oktober trapt ze een KriZoom-rondetafelmoment op gang. Ze neemt je mee in haar artistieke praktijk en in haar leraarschap. Vervolgens kan iedereen zijn of haar ongezouten mening geven over de zin en onzin van dit gecombineerd beroepsprofiel. Een paar doordenkers als huiswerk:

 • Een leraar-kunstenaar moet een mislukt kunstenaar zijn
 • Een excellente kunstenaar is nog geen excellente leraar
 • Liever een kunstenaar in het lesgeven dan een lesgever in de kunsten

Meer info over Sara en Krizoom:

www.sarabomans.be
www.krizoom.be 

Project Gegevens
12-10-2015
12-10-2015
Iedereen die interesse heeft, is welkom.
UC Leuven-Limburg
Campus Zuivelmarkt
Zuivelmarkt 17
3500 Hasselt

Maandag 12 oktober 2015 van 19.30 u. tot 22.00 u.

Gratis (vrije bijdrage voor drankjes)
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

MeerSTEMmiG 2015-2016

Verhoog de interesse voor en de impact van wetenschap en techniek op jouw school via STEM-leergemeenschappen.

Wat?

Vele leraren/scholen gaan de uitdaging aan om de invulling van de technische en exact wetenschappelijke vakken (verzamelnaam: STEM) te vernieuwen. Samen met de leraren van de deenemende scholen vormt Quadri gedurende het schooljaar 2014-2015 inspirerende leergemeenschappen rond STEM-curricula en hun inbedding in de context van de school. Binnen de leergemeenschappen ontstaat een leerrijke uitwisseling tussen STEM-experten en STEM-leraren onderling. 

Wat wij bieden

 • Visieontwikkeling omtrent STEM-onderwijs & -didactiek
 • Uitgewerkte nieuwe STEM-lessenreeksen die leraren als eerste kunnen uittesten in de praktijk
 • Een bruisende combinatie van de expertise van vakdidactici uit de verschillende STEM-disciplines en diocesane pedagogische begeleidingsdienst SO
 • Coaching van leraren bij het zelf ontwerpen van nieuwe lessenreeksen aan de hand van een didactische leidraad
 • Resultaten van een meting van de leerresultaten & leermotivatie van de leerlingen voor het aangeboden STEM-onderwijs
 • Begeleiding bij de implementatie van een STEM-leerlijn op school

Wat wij vragen

 • Deelname van gemotiveerde STEM-leraren per deelnemende school
 • Bereidheid om leerervaringen te delen binnen de leergemeenschap
 • Bereidheid om leermaterialen zelf te ontwikkelen en te delen met de anderen

Doelgroep

Vanaf september 2015 worden leergemeenschappen ingericht voor leraren 1ste graad SO

Bijdrage leergemeenschappen

Kostprijzen 1 leraar 2 leraren 3 leraren 4 leraren 5 leraren
2 sessies
(visie-dag + 1 themadag naar keuze)
€190€360€540€720€900
3 sessies
(visie-dag + 2 themadagen naar keuze)
€285€550€825€1100€1375
4 sessies
(visie-dag + 3 themadagen)
€380€720€1080€1440€1800

Data

De volledige deelname aan de leergemeenschap bestaat uit vier sessies (1 visie-dag + 3 themadagen), telkens van 09.30 u. tot 16.00 u.

1Donderdag 24 september 2015Visie-dag + Koffiezet & Kunststoffen
2Woensdag 18 november 2015Themadag Astronomie @ Cosmodrome Genk
3Dinsdag 12 januari 2016Themadag Automatisatie & Waterstof
4Donderdag 3 maart 2016Themadag CSI (Crime Scene Investigation)
5Maandag 30 mei 2016Visie-dag + Koffiezet & Kunststoffen

Inschrijven

Inschrijven kan via dit speciaal inschrijvingsformulier

De leergemeenschap MeerSTEMmiG werkt ook mee aan het project Ark of Inquiry.

Project Gegevens
24-09-2015
30-05-2016
Leraren 1ste graad S.O.
UC Leuven-Limburg (fusiehogeschool KHLim, KHLeuven en Groep T)
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek
Lokaal R 0.11

Donderdag 24 september 2015
Woensdag 18 november 2015
Dinsdag 12 januari 2016
Donderdag 3 maart 2016
Maandag 30 mei 2016

Telkens van 9.30 u. tot 16.00 u. 

Renaat Frans - Johan Goyvaerts - Filip Poncelet - Ivo Jansen - Ann Emonds - Erica Andreotti
Afhankelijk van het aantal deelnemende leraars
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Nieuw webplatform Navorming voor leraren

Elk jaar verzamelen meer dan 8500 leerkrachten voor navormingen, seminaries en workshops op de campussen van UC Leuven-Limburg in Leuven, Hasselt en Diepenbeek. Met de fusie tussen KHLim, KHLeuven en Groep T Lerarenopleiding heeft de nieuwe hogeschool UC Leuven-Limburg het sterke aanbod op vlak van navorming voor leraren krachtig gebundeld.

Onder de naam UCLL Navorming voor leraren slaan PDCL (Pedagogisch-Didactisch Centrum Leuven) en KHLim Quadri LER de handen in elkaar om leraars voortaan van een nog uitgebreider kwaliteitsvol aanbod te voorzien.

Het vollege aanbod vind je terug op het nieuwe overkoepelende webplatform: www.ucll.be/navorming.

Naast het open aanbod, biedt het navormingscentrum ook heel wat navorming op vraag van scholen of organisaties. 

Navormingen 2014-2015

Project Gegevens
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Pagina's